Hvor mye tjener en logistikksjef?

Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker
Yrke20172018
Ledere av logistikk og transport mv.749 280772 440
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi736 200763 320
Eiendomsmeglere og – forvaltere737 520759 600
Tannleger740 040759 480

Hvilke yrkesgrupper hører inn under transport og Logistikkfagene?

Yrker og kompetanser
 • Yrker som bygger på Vg2 transport og logistikk.
 • Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.
 • Logistikkoperatør.
 • Yrkessjåfør.
 • Muligheter for studiekompetanse etter Vg2 transport og logistikk.
 • Studiekompetanse etter yrkesfag.

Hva gjør en logistikk?

Logistikk er å formidle, motta og sende gods samt planlegging, lagring og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift. Logistikkfaget omfatter også analyser av alle fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunder.

Hvor mye tjener en logistikksjef? – Related Questions

Hvor mye tjener en truckfører?

Timelønn på 220kr/t pluss skifttillegg på 20-30 % på alle timer.

Hvor mye tjener en logistikkoperatør?

En logistikkoperatør er leder for logistikk og/eller transport, og tjener i snitt 697 800 kr per år. For å bli logistikkoperatør må du ta to år fagutdanning innen logistikkfag og være to år som lærling i en bedrift.

Hva er god logistikk?

Logistikk balanserer og optimaliserer ulike krav og behov, og oppfattes ofte som en kamp mellom ulike krefter og interesser. Logistikkaktivitetene påvirker viktige regnskapstall som resultat og balanse, både kort- og langsiktig. Et godt logistikksystem skal optimalisere det økonomisk resultat.

Hva gjør en logistikksjef?

En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere. Dette er ofte en toveisprosess med retur av varer. En logistikksjef koordinerer prosesser for å sikre kundetilfredshet.

Hva er logistikk utdanning?

Universitet og høgskole

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Transportøkonomi og transportteknikk er beslektede områder innenfor samferdselsfag. Noen av logistikkutdanningene retter seg inn mot spesifikke næringer, som helse, shipping og petroleum.

Hvorfor er god logistikk viktig for en bedrift?

Logistikk er alle aktiviteter som skal sikre en effektiv varestrøm fra råvareleverandørene til det ferdige produktet når kunden. God logistikk skal øke effektiviteten, redusere kostnadene og bedre lønnsomheten i bedriftene. I Industri 4.0 kan produsen- tene effektivisere prosessene for hele lageret.

Hvordan få fagbrev i logistikk?

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Hvor kommer ordet logistikk fra?

Logistikk kommer av det franske ordet «loger», som betyr å innlosjere.

Hva gjør en logistikk koordinator?

En logistikk koordinator er vanligvis en person ansvarlig for administrasjon av ressurser for et helt prosjekt, for eksempel kjøp, distribusjon og fordeling produkter. Han eller hun kan også ha ansvar for å arrangere events.

Hva er tarifflønn for lagermedarbeider?

Den nye minstelønnssatsen på kr 219,15 per time for lageransatte i engrosvirksomheter, gir en økning i år på alt fra kr 62,15 per time på minstelønnssats 1 til kr 26,15 per time på minstelønnssats 6. Les mer om resultatet av lønnsgarantiordningen lengre ned. – Dette er et resultat vi er godt fornøyde med.

Hvor mye tjener man på Asko?

Lager og sjåføransatte på Asko og andre grossistlagre organisert i Hovedorganisasjonen Virke får nå en minstelønn på 242,62 kroner timen.

Hva gjør en logistikk ingeniør?

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Hva slags ingeniør tjener mest?

NITOs lønnsstatistikk for privat sektor, som nå foreligger, viser at vei- og jernbaneingeniørene var blant ingeniørene som tjente aller best i året som gikk. Gjennomsnittslønna for NITO-medlemmer innen vei- og jernbanebygging nærmer seg 660.000 kroner per år.

Hvilken type ingeniør tjener best?

Yrke20202021
Personalsjefer984 0001 038 960
Ledere av IKT-enheter992 2801 032 480
Dommere1 006 0801 032 480
Sivilingeniører (geofag, petro-leumstekn990 9601 023 360

Hva er lønnen til en ingeniør?

Årlig snittlønn for NITO-medlemmer (bachelor i ingeniørfag):

Ingeniør i privat sektor: 751 476 kroner. Begynnerlønn: 545 748 kroner. Ingeniør i offentlig sektor: 634 092 kroner (stat) og 650 904 kroner (kommune)

Hvilke jobber er best betalt?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Leave a Comment