Hvilke dyr kan man ha som kjæledyr i Norge?

1. Hvilke reptiler er lovlige i Norge?
Norsk navnLatinsk navnCITES-tillatelse
MelkesnokLampropeltis triangulum
Kranset gekkoCorrelophus ciliatus (Rhacodactylus ciliatus)
LeopardgekkoEublepharis macularius
Stor daggekkoPhelsuma madagascariensisha CITES-tillatelse

Hvilket dyr er lov som kjæledyr?

I prinsippet kan derfor alle dyr som lar seg kjæle og stelle med av mennesker kalles et kjæledyr, også ville dyr. Kjæledyr har eksistert nesten like lenge som mennesker og dyr har hatt omgang med hverandre.

Er det lov å ha ilder som kjæledyr i Norge?

Det er lov å ha ilder som kjæledyr i Norge. Du kan lese mer om hvordan man skal ta seg av en ilder i denne brosjyren utgitt av Mattilsynet. Hvis du har spørsmål knyttet til kjøp og stell av ilder, kan du kontakte Norsk ilderforening.

Hva er det enkleste kjæledyret?

En hamster, rotte, mus eller et marsvin er små og enkle å håndtere. I tillegg kan de bo i et bur, men bør tas ut med jevne mellomrom slik at de får gå fritt rundt (under oppsyn!). Også kaniner er populære kjæledyr blant nordmenn.

Hvilke dyr kan man ha som kjæledyr i Norge? – Related Questions

Hvor mye koster en chinchilla?

Chinchillaer er typisk litt dyrere enn andre burdyr, og man kan regne med å betale mellom ett til tre tusen kroner for hver chinchilla. En vanlig pris pleier ofte å være 1 500 kroner per stykk både i dyrebutikk og fra private oppdrettere.

Hvilket dyr passer til barn?

Hamster, ørkenrotte, kanin og marsvin passer for de som er fra sju-åtte år. Barn under denne alderen er for små til å ha egne kjæledyr, sier Per Arild Evjeberg. Men legger til at de gjerne må være deleiere i et kjæledyr dersom de har større søsken. Uansett så er det foreldrenes ansvar.

Kan man nekte dyrehold?

Borettslaget kan ikke uten videre nekte deg dyrehold. Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av eiendommen, gir loven deg rett til å ha dyr på tross av borettslagets forbud.

Er det lov å ha gris som kjæledyr?

Selv om minigriser gjerne holdes som et alternativ til hund, kan de ikke sammenliknes med hunder i behov eller væremåte. Mini- griser har samme egenskaper og behov som vanlige griser, og krever samme levemiljø og aktivisering for å trives. Griser er sosiale dyr som bør holdes to eller flere sammen.

Kan huseier nekte meg å ha besøk av hund?

Utleier kan likevel ikke nekte hundeholdet, med mindre det foreligger spesielle grunner. Det kan f. eks. være at utleier har allergi og skal bruke boligen etterpå, hunden bjeffer nattestid eller er til annen ulempe for naboer.

Kan man nekte leietaker å ha dyr?

Husleieloven § 5-2: ”Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen”.

Når leietaker ikke vasker?

Har leietaker flyttet uten å vaske ordentlig? Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen.

Hvor mange advarsler før utkastelse?

Enhver utkastelse må starte med at utleier sender et varsel. Dette informerer om at utkastelse vil bli begjært, hvis leieboer ikke retter seg etter varselet innen 14 dager. Hvis grunnlaget er skyldig husleie, må dette betales innen 14 dager for å unngå at utkastelsesbegjæring blir sendt.

1 thought on “Hvilke dyr kan man ha som kjæledyr i Norge?”

Leave a Comment