Hva sier man til en som kondolerer?

Kondolerer” betyr “jeg føler med deg”. Det er fint å formidle til noen som har mistet en de er glad i. Likevel føler man av og til at ordet blir litt kaldt og kort, og man leter etter alternativer. “Jeg tenker på deg”, eller “jeg føler med deg” kan være alternativer.

Hva skriver man på kort til noen som har mistet noen?

Forslag til tekst på kondolansekort
 • Vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet.
 • Vi tenker på dere.
 • Vi tenker på dere og er der om dere skulle trenge oss.
 • Han/hun var så kjær og så tung å miste.
 • Våre tanker er hos dere i denne sorgtunge tiden.
 • Våre varmeste tanker i denne tunge tiden.
 • Ta vare på minnene og hverandre.

Hva sender man som kondolanse?

Kondolere er et latinsk ord som betyr «å vise medfølelse i sorg». Det er vanlig å sende en skriftlig kondolansehilsen sammen med blomster. I motsetning til blomster til gravferden, sendes kondolansehilsener til de etterlatte, og kort skal derfor stiles til dem.

Hva sier man til en som kondolerer? – Related Questions

Hva skriver man til pårørende?

Det er vanlig å uttrykke kondolanse til de nærmeste pårørende av avdøde.

Typisk kan det være vanlig å si:

 • “Kondolerer”
 • “Jeg føler med deg”
 • “Du har min dypeste medfølelse”
 • “Jeg har ikke ord”
 • “Dette var veldig trist å høre”
 • “Takk for at jeg fikk, eller får delta på en verdig avslutning av avdødes liv”

Når er det riktig å kondolere?

Å si kondolerer er en måte å si «det var leit å høre» eller «du har min dypeste medfølelse». Wikipedia beskriver det som en gest eller hilsen som gis til etterlatte etter et dødsfall for å vise medfølelse og empati i sorgen og savnet. Vi bruker gjerne kondolerer der det har skjedd et nylig dødsfall.

Hvordan kondolere i begravelse?

I slike situasjoner er helt naturlig å kun si «kondolerer», men man kan også bruke tilsvarende uttrykk som «jeg sørger med deg» eller «min dypeste medfølelse». Et vennlig blikk og en klem eller et godt håndtrykk kan også være tilstrekkelig.

Hva skriver man på kort til begravelse?

Her er noen flere forslag til hva du kan si eller skrive på et pent kort: – Vår dypeste medfølelse. – Vi vil at dere skal vite at våre tanker er hos dere. – Medfølelse og omtanke i denne tunge stund.

Hva skriver man på pengegave i begravelse?

Som oftest bærer de samme hilsener som på båndet. Det er ikke uvanlig at det ytres ønske om pengegave istedenfor blomster til begravelser. Ofte er det spesifisert hvilket veldedig formål en helst vil at beløpet skal gå til. Pengegaven knyttes som regel opp til dødsårsaken eller en sak avdøde var engasjert i.

Hva betyr ingen kondolanser ved graven?

Når pårørende skriver “vennligst ingen kondolanser ved graven“, så betyr det at de ikke ønsker at andre skal ta kontakt med dem i kirka/på kirkegården/parkeringsplassen.

Hvem skal bære kisten i begravelse?

Både kvinner og menn så vel som voksne og barn kan være med å bære kisten. Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære kisten. Dette bestemmes gjerne ut i fra relasjon og situasjon, der det er vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer.

Hvem gir bårebukett i begravelse?

En bårebukett bindes i hånden, med en flat bakside. Den blir ofte lagt langs kirkegulvet. Bårebuketter gis fra familie, venner og kjente. Bårebuketter er mindre dekorasjoner og gis gjerne fra venner og kolleger.

Kan man kremeres uten kiste?

Krav til kiste og opprettelse av gravsted

Det er viktig å være klar over at det, uavhengig av om man velger begravelse eller kremasjon, kreves at avdøde legges i en kiste. Kisten med den avdøde vil gravlegges på en gravlund eller sendes til krematoriet etter at man har tatt et siste farvel.

Blir man kremert med klær?

De fleste tøyprodukter vil kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser. Gjenstander som legges ned i kisten Gjenstander som innebærer risiko for eksplosjon eller annen fare må ikke legges ned i kiste som skal kremeres.

Hvor mye koster det å bli kremert?

Prisen varierer fra kommune til kommune, men kan komme opp mot 7.000 kroner. Dersom man velger kremasjon skal kremering skje innen ti virkedager etter dødsfallet.

Hva blir igjen etter kremering?

Det som er igjen etter kremasjoner er benrester og eventuell metall som har vært i kroppen. Disse skrapes ut av ovnen. Implantater og metallrester som er igjen etter en kremasjon samles og leveres til et eget godkjent firma som tar hånd om dette.

Blir man kremert i kista?

Hva er kremasjon? Kremasjon, også kalt bisettelse, betyr at kisten med avdøde brennes til aske i et krematorium. Bisettelse er begrepet som brukes når kisten med avdøde ikke umiddelbart blir senket i jorden, men fraktet til krematoriet for kremering.

Er det lov å ha urnen hjemme?

Nei. I Norge er det lovpålagt at urnen enten må settes ned på en offentlig gravlund, eller at asken spres på tillatt sted. Dette må skje innen 6 måneder fra dødsdato.

Hvor lang tid tar det å kremere et menneske?

Kremasjon (av lat. cremo «forbrenne», «brenne opp»), også kalt likbrenning, er prosessen der den døde brennes og asken samles i en urne. Brenneprosessen tar cirka en time og foregår i olje eller gassfyrte insineratorovner som har en forbrenningstemperatur mellom 760-1150 °C.

Hva skjer med blomster ved kremasjon?

– Ved kremasjon er det helt vanlig at blomster og kranser forsvinner i gulvet sammen med den som skal kremeres. Det skjer to minutter etter at seremonien er avsluttet.

1 thought on “Hva sier man til en som kondolerer?”

 1. jeg glemmer aldri förste gang jeg traff deg svärt mange år siden på en pup i bergen jeg ble mobbet stykkt du stilte opp og forsvarte meg fordi du er lojal snill og en til å stole på og dönn ärlig egenskaper jeg setter svärt stor pris på har tenkt på deg massevis av ganger men vi ble bare by kompiser mange år uten noen kontakt et helt liv nå er du borte

Leave a Comment