Hva kan man bli hvis man går TIF?

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilskadereparatør, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker, prosessoperatør, laboratorietekniker og en rekke andre yrker.

Hvor mye må man ha i snitt for å komme inn på TIP?

Gjennomsnittskarakteren til elevene på TIP ligger i snitt på 3,69 for skoleåret 2016/2017 og 3,71 for skoleåret 2017/2018. Gjennomsnittskarakteren på landsbasis for Elektro er noe høyere med 4,10 i snitt for begge år. Snittkarakterene finnes i tabellen under fordelt på fylke, år og retning.

Hva het TIP før?

Teknologi- og industrifag (fork. TEK eller TIF, tidligere Teknikk og industriell produksjon, fork. TIP) er et videregående trinn 1 (Vg1) utdanningsprogram i norsk videregående skole. Kurset er veien fram til fagbrev eller studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.

Hva kan man bli hvis man går TIF? – Related Questions

Hvilken matte på vgs er enklest?

Det korte svaret er at T-matte er mest krevende, og gir flest muligheter når du skal studere. Velger du T-matte, har du alle valgmuligheter åpne. Det skal likevel nevnes at dette faget er en god del vanskeligere enn matten i tiendeklasse. P-matte bygger videre på det du lærte i tiende.

Hvor gammel er man i 3 vgs?

All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til ett av tre alternative videregående trinn (studieretninger) som de har søkt på, og til to års videregående opplæring som bygger på videregående trinn 1.

Hvor mange dropper ut?

Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. 73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem år (2015).

Er det gratis å gå videregående?

Opplæringen for voksne skal være gratis. Dette følger av opplæringsloven § 4A–3 fjerde ledd. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke kan kreve skolepenger fra voksne som har rett til videregående opplæring, dette skal dekkes av fylkeskommunen.

Hvem dropper ut?

En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem år, og blant yrkesfagelever gjelder dette en av tre. Det er også kjønnsforskjeller og regionale forskjeller.

Hvor gammel er man når man begynner på vgs?

Når du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Hvor gammel er du når du går ut av videregående?

Ungdomsretten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. Dette har du rett til: plass på ett av de tre utdanningsprogrammene du oppgir som alternativer når du søker Vg1. to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet fra Vg1*

Hvor gammel er du når du går i 7 klasse?

Grunnskole 6-15 år

7. trinn) og ungdomstrinn (8. -10. trinn).

Hva er Vg 2?

Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. I tillegg til fellesfagene, velger du mellom forskjellige programfag etter bestemte regler. Opplæringen foregår i skole.

Kan man gå Vg3 om igjen?

Svaret er dessverre nei, men har ikke rett til å gå Vg3 omigjen hvis du allerede har fullført det (selv om du skulle ha strøket i flere fag). Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett karakterer, og har ikke rett på mer opplæring i offentlig videregående skole.

Kan man fullføre videregående som privatist?

Kan jeg ta hele videregående som privatist? Det er i prinsippet mulig, men vi anbefaler aldri noen som har rett på gratis opplæring i videregående skole å ta et helt skoleår som privatist. Som privatist får man ikke opplæring i faget, man tar kun eksamen.

Hva står pin for?

PIN (Personlig IdentifikasjonsNummer, ofte kalt PIN-kode) er en personlig tallkode som må oppgis for å få adgang til bestemte tjenester, som for eksempel minibanker, nettbanker, adgangskort eller mobiltelefoner. Den fungerer som et passord.

Hva kan jeg bli hvis jeg går elektro?

Elektrofagarbeider
 • automatiker.
 • avioniker (flyelektriker)
 • dataelektroniker.
 • elektriker.
 • elektroreparatør.
 • energimontør.
 • energioperatør.
 • heismontør.

Hva gjør man i teknologi og industrifag?

Teknologi- og industrifag
 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser.
 • om automatisering og programmering av roboter.
 • om maskiner og produksjonsutstyr.
 • om kjøretøy og transport.
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk.
 • om helse, miljø og sikkerhet.

Hva er en PUK kode?

Dette kan du også gjøre dersom telefonen har vært skrudd av, og du husker passordet til selve mobilen. Du kan også finne PIN- og PUKkoden din på baksiden av SIM-kortet kommer sammen med, slik vist på bildet.

Hvordan åpne en telefon som er låst?

Tilbakestill mønsteret ditt (bare for Android 4.4 eller eldre)
 1. Når du har prøvd å låse opp telefonen flere ganger, ser du «Har du glemt mønsteret?». Trykk på Har du glemt mønsteret?
 2. Skriv inn brukernavnet og passordet for Google-kontoen du har lagt til på telefonen tidligere.
 3. Tilbakestill skjermlåsen.

Leave a Comment