Vilken är bäst IVT eller Nibe?

Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar

Av dem var Nibe F750 klart bäst och visade tydligt på att varvtalreglerade kompressorer (också kallade inverter) ger en betydligt bättre besparing. Samtidigt måste man ha klart för sig att frånluftsvärmepumpar från kända tillverkare såsom Bosch och IVT, inte har testats.

Vilken luft värmepump ska jag välja?

Svar: Vi rekommenderar en luftvärmepump på minst 4,5 kilowatt, för då klarar den temperaturer ända vägen ner till 20–25 minusgrader. Det kan vara svårt att få tag på pumpar som är så mycket mindre än 4,5 kilowatt. Vi rekommenderar också ett stödelement vid riktigt kalla dagar.

Hur stor Luft Luft värmepump behöver jag?

Kapacitet per kvadratmeter (m²) för luftvärmepump

För uppvärmning behövs ca 40-50 W per kvadratmeter. För luftkonditionering behövs ca 70 W per kvadratmeter.

Vilken är bäst IVT eller Nibe? – Related Questions

Hur mycket drar en luftvärmepump 10 grader?

Vilket elområde tillhör klimatzon 2?
Stort
Elförbrukning luftvärmepumpkwh/år10 050- 13 250
Besparing luftvärmepumpkwh/år10 750-13 950
Årskostnad elpris 1,75kr17 588-23 188
Årskostnad elpris 2,21kr38 868-51 244

Hur köra luftvärmepump ekonomiskt?

Ställ in pumpen på högsta möjliga fläkthastighet, så att luften sprids på bästa sätt i huset. Då minskar du energiförbrukningen maximalt. Låt det vara 2-3 grader varmare i utrymmet där värmepumpen sitter, då kan värmen sprida sig i huset.

Vilka för och nackdelar har en luft luftvärmepump?

Det finns några nackdelar med luftluftvärmepumpar som kan vara bra att ha i åtanke:
  • Verkningsgraden sjunker med sjunkande utomhustemperatur.
  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
  • En luft-/luftvärmepump kan INTE användas för uppvärmning av varmvatten.
  • Kan medföra bullerproblem.

Vad drar mest el element eller luftvärmepump?

Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa. Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter en installation av luftvärmepump vilket motsvarar 30-60 % av den el som används till att värma upp inomhusluften.

Kan man stänga av luftvärmepumpen på natten?

Det är inte nödvändigt att luftvärmepumpen går hela tiden, så det korta svaret är nej. Under sommartid kan man stänga av värmepumpen för att spara eventuell energi. I regel är det bra att undvika att stänga av sin värmepump helt – för att det kan leda till förslitningsskador på produkten.

Kan man ha för stor luftvärmepump?

För stor värmepump

Förr, när värmepumparna hade ett on/off-läge, kunde det vara problem med att ha en värmepump som hade en för hög kapacitet. Idag däremot, har alla värmepumpar på marknaden inverter-styrning (varvtalsstyrning), vilket innebär att du i princip inte kan köpa en värmepump med för stor maximal kapacitet.

Hur många kW värmepump?

”Bäst ekonomi får du om pumpens kapacitet motsvarar hälften av energibehovet. En normalvilla förbrukar cirka 25 000 kWh per år. Då räcker det med en värmepump på 5 kW.”

Hur mycket el sparar man med luft luft värmepump?

Generellt sett kan en luftvärmepump minska de årliga energikostnaderna med 30-50 procent och spara upp till 10 000 kronor per år.

Vad drar mest el element eller luftvärmepump?

Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa. Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter en installation av luftvärmepump vilket motsvarar 30-60 % av den el som används till att värma upp inomhusluften.

Vad är billigast att värma huset med?

Eldning med pellets är ett mycket billigt och energisnålt system för uppvärmning med låg energikostnad – skonsamt för både miljön och plånboken med andra ord. Genom att byta från direktverkande el eller olja till pellets kan du kraftigt sänka dina kostnader för uppvärmning och varmvatten.

Vilka för och nackdelar har en luft luftvärmepump?

Det finns några nackdelar med luftluftvärmepumpar som kan vara bra att ha i åtanke:
  • Verkningsgraden sjunker med sjunkande utomhustemperatur.
  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
  • En luft-/luftvärmepump kan INTE användas för uppvärmning av varmvatten.
  • Kan medföra bullerproblem.

Måste luftvärmepumpen sitta på en yttervägg?

Placeringen av utedelen är inte lika avgörande, men det kan vara bra att vara medveten om vissa faktorer. Utedelen kan också placeras på ett markstativ. Då krävs det att underlaget är jämnt och stabilt så att värmepumpen står stadigt.

Kan man bli sjuk av en luftvärmepump?

Luftkonditionering i sig kan inte göra dig sjuk, men det är viktigt att sköta om sin luftvärmepump för att den ska fungera korrekt. En väl underhållen luftkonditionering kan endast bidra till en hälsosammare miljö. Eftersom den styr fuktighetsnivåerna reduceras tillväxten av kvalster och mögel.

Kan en luftvärmepump värma hela huset?

Om du inte bor i landets nordligaste delar, och om ditt hus har en öppen planlösning och är bra isolerat kan du faktiskt värma upp det med en enda värmepump. Gränsen för vad en luftvärmepump klarar av är ett hus på cirka 170-180 kvadratmeter, därefter behöver du fler än en.

Hur mycket el drar en luftvärmepump vid kyla?

De flesta modeller av luft/luftvärmepumpar drar mellan 500-1200W i kyldrift. För enkelhetens skull räknar vi på 1000W och ett elpris om ca 1 krona/kWh, vilket betyder en kostnad om ungefär 1 krona per timmas drift med svalkande kyla.

Vilken uppvärmning drar minst el?

I stan kan fjärrvärme vara bästa lösningen. På landet kan en panna som eldas med ved eller pellets fungera bra. Men för de flesta villaägare är en värmepump den enklaste, klimatsmartaste och mest kostnadseffektiva lösningen.

Leave a Comment