Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Har fastleger en fastlege?

Hei! Ja, fastleger har sin egen fastlege. Leger kan som alle andre mennesker også ha behov for en medisinskfaglig vurdering, behandling og oppfølging. Enkle undersøkelser kan en lege selvfølgelig kunne utføre på seg selv, og også ta prøver.

Kan man kontakte fastlege?

Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med fastlegen er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt kan utveksle informasjon om dine sykdommer med legen.

Hvordan snakke med fastlegen?

Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, eller det er andre ting du ikke finner ut av, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 eller finne info på Helsenorge . Dette er fastlegen.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? – Related Questions

Når skal man ringe 116117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

Den som sykmelder forutsettes å kjenne pasienten dersom telefon benyttes som grunnlag for sykmelding uten personlig undersøkelse. I det at den som sykmelder kjenner pasienten ligger det også et krav til at pasienten tidligere har identifisert seg.

Kan man ringe for å få legeerklæring?

De fleste legekontor ønsker at du skal ringe med en gang de åpner når det er snakk om time samme dag for en legeerklæring eller sykemelding. Det er også viktig å være klar over at en legeerklæring kun dokumenterer de faktiske medisinske forhold.

Hva gjør du når du ikke har fastlege?

Det er kommunene som har ansvar for å sørge for legetjeneste til sine innbyggere. Hvis man ikke er fornøyd med den bistanden som gis av kommunen, er det altså mulig å se etter ledig liste i en annen kommune eller bruke legevakta.

Hvor lang tid tar venteliste fastlege?

Hos svært populære fastleger kan det nok ta en god stund å få plass. Hvis dette gjelder en fastlege som f eks er ny, holder til i en by, kan det ta kortere tid. Det er altså ingen fasit og ikke et fast svar her. Det tar så lang tid som det tar at 25 stykker slutter å ha den fastlegen du ønsker.

Hvor er jeg på venteliste fastlege?

Du kan stå på venteliste

Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn som har din adresse. Bor du ikke på samme adresse som barna dine? Du kan også sette deg selv og barna dine på venteliste.

Hvor mye tjener en fastlege?

Kvinnelige fastleger hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 500 000 kroner, mennene lå nesten 380 000 kroner over. Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner.

Når kan man bytte fastlege selv?

Svar: Du kan selv velge fastlege det året du fyller 16 år. Svar: Dersom du melder flytting til ny adresse i utlandet, mister du din fastlege.

Hva koster det å bytte fastlege?

Det er helt gratis å bytte fastlege og man har rett til å bytte lege to ganger hvert år. Dette kan gjøres på Helsenorge sine hjemmesider eller ved å ringe HELFO på telefon 23327000. Fra man fyller 16 år må man betale egenandel for tjenester hos fastlegen, mer informasjon om egenandel hos kan du finne her.

Hvor mange står uten fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Leave a Comment