Hva har jeg i fellesgjeld?

Din del av fellesgjelden

Deler av felleskostnadene går til å betale renter og avdrag på fellesgjelden, og resten går til driftskostnader som borettslaget har. Det kan være forsikringer, vaktmestertjenester, trappevask og kommunale avgifter, pluss vedlikehold av uteområde, fasade og inngangsparti.

Hvor mye fellesgjeld?

Fellesgjelden er en del av felleskostnadene som nedbetales. Renter og avdrag blir også betalt gjennom felleskostnadene som du betaler hver måned. Regler i den norske boliglånsforskriften sier at man maksimalt kan låne fem ganger inntekt i lån. Fellesgjelden går også inn under denne regelen.

Hva skjer når man har betalt ned fellesgjeld?

Risiko: Din risiko for tap er begrenset til det beløpet du har betalt inn som egenkapital. Ved å nedbetale din andel av fellesgjelden, øker du din egenkapital. Om borettslaget går konkurs, vil du risikere å tape egenkapitalen din.

Hva har jeg i fellesgjeld? – Related Questions

Kan man betale ned andres gjeld?

Ingen kan kreve at du skal nedbetale andres gjeld, det vil i så fall være en gave fra deg. Den som har gjeld får skattefradrag i inntekten på 22% av de rentene som betales. Dersom du betaler månedlige låneutgifter vil den som du betaler for få tilbake skatt som tilsvarer 22% av renter og termingebyr.

Er fellesgjeld inkludert i felleskostnader?

Som andelseier er du ansvarlig for å betale månedlige felleskostnader. Fellesgjelden betales som en del av felleskostnadene. Renter og avdrag blir med andre ord betalt gjennom den summen du betaler hver måned. Ofte er inngangsverdien for en seksjon lav, men fellesgjelden kan være desto større.

Skal man se på prisantydning eller totalpris?

Totalprisen er det man reelt ender opp med å betale for boligen fordi en tar over fellesgjelden som er knyttet til boligen. Det er derfor lurt å setotalprisen på en bolig.

Hva betyr pris med fellesgjeld?

Fellesgjeld er den gjelden som borettslaget, eller i noen tilfeller sameiet eller boligaksjeselskapet, har tatt opp for å dekke forskjellige kostnader i forbindelse med boligbygget. Disse kostnadene kan ha kommet i forbindelse med enten bygging, oppussing eller vedlikehold av bygningen som alle seksjonseiere bor i.

Når betales fellesutgifter?

Fellesutgifter når du leier ut

Uavhengig av hvem som bor i boligen, må fellesutgiftene betales, og det er den som står som eier av boligen, som er ansvarlig for at dette gjøres. I tillegg må du som regel også skatte av inntektene.

Kan selveier ha fellesgjeld?

Felleskostnader: I motsetning til en andelsleilighet i borettslag, har ikke selveierleiligheter fellesgjeld. Det betyr ikke at det ikke er kostnader ved leiligheten som må betales. Som eier av en selveierleilighet må en imidlertid betale felleskostnader.

Er fellesgjeld inkludert i budet?

Salgspris + fellesgjeld = totalpris

Når en bolig med fellesgjeld legges ut for salg er den som selger, som oftest eiendomsmegler, forpliktet til å opplyse prisantydning eller ønsket pris sammen med andel fellesgjeld og til slutt totalprisen for boligen.

Hvordan by på leilighet med fellesgjeld?

Du skal legge inn bud på en bolig, hvor boligen har en prisantydning og fellesgjeld. Da er det naturlig å lure på om budet skal inneholde fellesgjelden? Du skal ikke inkludere fellesgjelden i budet på boligen. Dette er fordi fellesgjelden følger boligen uavhengig av salgssummen.

Kan styret nekte utleie selveier?

Eier kan fritt leie ut – i utgangspunktet

eierseksjonslovens § 24. Man kan begrense råderetten i vedtekter, men kun ved tilslutning fra sameierne det gjelder. Hvis den aktuelle seksjonseier ikke er enig i vedtektsendringen, kan det derfor bli vanskelig å begrense utleie på denne måten.

Er vinduer sameiets ansvar?

I boligselskaper har andelseieren i borettslag og seksjonseieren i eierseksjonssameier ansvaret for vedlikehold av vinduer og ytterdører i tilknytning til sin leilighet. Dette ansvaret omfatter reparasjon av vinduene, men det er sameiet som har ansvaret for utskifting av vinduer og ytterdører.

Leave a Comment