Kan jeg finne min blodtype på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Hvordan åpne kjernejournal?

Det er bare du som får tilgang til din kjernejournal via helsenorge.no. Du må identifisere deg på høyeste sikkerhetsnivå. Bare helsepersonell som behandler deg, kan logge inn i kjernejournalen din fra sitt journalsystem.

Hvordan få utskrift av journal?

For å kopi av dine journaldokumenter på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg en kopi av journalen i posten. Det kan hende du må betale et gebyr.

Kan jeg finne min blodtype på Helsenorge? – Related Questions

Er det lov å lese sin egen journal?

Hva har du rett til innsyn i? I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Kan man sjekke sin egen journal?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Hva koster utskrift av journal?

Kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel være gratis.

Har pårørende rett til innsyn i journal?

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.

Hvor lenge oppbevares journal etter død?

Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28.

Når har helsepersonell lov til å lese i pasientjournalen?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.

Hvem er nærmeste pårørende ved dødsfall?

Nærmeste pårørende skal være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasient. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: Ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasient eller bruker. Barn over 18 år.

Hva skal man si til en som skal dø?

Vær ærlig. Ha respekt, men ikke vær så redd for å si noe «feil» Personen er allerede døende, så det er ikke så mye du kan si som kan gjøre det verre. Døende frykter ofte ikke døden men smertene.

Hvor mye koster en begravelse?

Hvor mye koster en begravelse i gjennomsnitt? Gjennomsnittlig koster en begravelse i Norge ca. 35.000 kr inkludert gravstein og dødsannonse. De aller fleste gravferdene ligger mellom 25.000 og 50.000 kr, men det går også fint an å gjennomføre en bisettelse for omkring 9.000 kr.

Hvem tar over gjeld når man dør?

Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes både gjeld og verdier.

Leave a Comment