Hvordan søke om å få tilbake førerkort?

Hvis du ikke har en utløpsdato, må du først søke politiet om å få tilbake førerretten. Når de har godkjent det, kan du søke om å få tilbake førerkortet hos oss.

Hva gjør man om man har mistet førerkortet?

Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet ditt? Meld det tapt på Din side, og skriv ut en midlertidig kjøretillatelse. Du kan også melde førerkortet tapt ved å besøke politiet eller en trafikkstasjon. Husk at du må ha med deg gyldig legitimasjon.

Hvordan søke om førerkort etter promillekjøring?

Det er en mulighet for å søke om å få tilbake førerretten. Du må da først kontakte juristen i det politidistriktet som har inndratt førerkortet ditt, og høre med vedkommende hvordan du søker om dette. Du må samtidig søke om å få tilbake førerkortet fra vegvesenet. Dette kan du gjøre på vegvesenets nettsider .

Hvordan søke om å få tilbake førerkort? – Related Questions

Hvor lenge blir førerkortet inndratt ved promillekjøring?

Over 0,8 til og med 0,9 promille gir tap av førerretten fra 18 til 20 måneder. Over 0,9 til og med 1,1 promille gir tap av førerretten fra 20 til 22 måneder. Over 1,1 til og med 1,2 promille gir tap av førerretten fra 22 til 24 måneder. Over 1,2 promille gir tap av førerretten til minst 2 år.

Hvor lenge står fyllekjøring på rullebladet?

Hvor lenge anmerkningen vil være synlig, avhenger av sakens alvorlighetsgrad, og av om det gjelder en ordinær eller uttømmende politiattest. Hvis man få bot eller fengselsstraff etter vegtrafikkloven § 31, vil dette i de fleste tilfeller vise på en ordinær politiattest i 3 år fra vedtatt dato.

Når skal jeg søke om førerkort?

Siden Vegvesenets behandlingstid for slike søknader normalt er 1-2 uker, bør man derfor vente med å sende søknaden til et par uker før man skal ta teoriprøven – slik at man ikke risikerer at vandelsattesten går ut før man er ferdig.

Hvor lang tid tar det å søke om førerkort?

Når du søker om førerkort første gang, blir søknaden automatisk sendt til vandelskontroll hos politiet. Det tar vanligvis to til fire uker å få svar, men det kan også ta lengre tid.

Hvem trenger helseattest for førerkort?

Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege. Du må også ha helseattest fra lege ved utvidelse eller fornyelse av førerkort i tunge klasser og hvis du skal fornye førerkortet etter du blir 80 år.

Hvordan søke om nytt førerkort?

Du kan fornye førerkort og førerkortklasser på en trafikkstasjon eller gjøre det selv på Din side. Det er billigere å fornye førerkort på nett enn ved en trafikkstasjon. Vi sender det nye førerkortet til deg i posten, vanligvis i løpet av to uker.

Hvor skal jeg sende søknad om førerkort?

Førerkort og kjøreseddel

Søknad om førerkort rettes til Statens vegvesen. Søknad om kjøreseddel sender du til politiet der du bor. Når du søker om førerkort for første gang blir søknaden automatisk sendt til politiet for vandelskontroll.

Hva koster det å få utstedt nytt førerkort?

Utstedelse av nytt førerkort, bevis for yrkessjåførkompetanse (YSK) og ADR (transport av farlig gods) går ned fra 150 kr til 90 kr ved bestilling på nett. Prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser går litt ned, mens oppkjøring i A-klassene (motorsykkel) øker fra 1 160 kr til 1 880 kr ved bestilling på nett.

Hvordan fornye førerkort med helseattest?

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Er det noe nytt om legeattest og sertifikat?

9. februar 2021. Forslaget om fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere er vedtatt i Stortinget, men det blir neppe gjennomført umiddelbart. Stortinget har vedtatt å fjerne kravet til helseattest for førerkort i klasse B.

Hvordan få tilbake førerkort etter sykdom?

Når du igjen har godkjent helse, får du et vedtak om tilbakelevering fra politiet. Du må møte opp på din lokale trafikkstasjon for å utstedt nytt førerkort og levere vedtaket og helseattesten til oss. Da må du først bestille time. Ta med gyldig legitimasjon.

Hva skjer om man ikke fornyer førerkort?

Hvis du ikke fornyer førerkortet, mister du førerretten fra og med 1. januar 2023. Du får førerretten tilbake når du eventuelt fornyer førerkortet på et senere tidspunkt.

Hvor lenge kan førerkort være utgått?

Tar du en kikk på baksiden av førerkortet ditt vil du se at retten til å føre personbil, Klasse B, er evigvarende, inntil det kreves helseattest etter fylte 75 år. Da får førerkortet en gyldighet på inntil tre år for innehavere under 78 år, og inntil to år for de som er eldre.

Hvor fort kan jeg få nytt førerkort?

Du kan bestille førerkort på Din side eller en trafikkstasjon. Det nye førerkortet blir sendt til deg i posten. Det tar vanligvis en uke.

Hvordan fornye utgått førerkort?

Førerkort større enn bankkort må fornyes før 1. januar 2023

For å kunne kjøre igjen, må du fornye førerkortet på en trafikkstasjon.

Kan man bruke utgått førerkort som legitimasjon?

All legitimasjon må være gyldig (ikke utløpt). Unntak: Norsk førerkort. Så lenge dette er utstedt fra og med 1.

Leave a Comment