Hvordan få plantegninger?

Slik får du en plantegning

Hvis du leier, kan du spørre utleieren om vedkommende kan skaffe en plantegning. Eier du boligen selv, kan du spørre plan- og bygningsetaten i kommunen der du bor. Der får du gjerne mulighet til å ta kopi av plantegningen, eventuelt for et symbolsk beløp.

Hvordan finne historien til et hus?

Det lokale biblioteket kan hjelpe med å finne annen lokalhistorisk litteratur som kan inneholde informasjon om ditt hus. Det finnes en god del digitaliserte kart, men det er ikke alltid så enkelt å finne dem. To steder å starte er hos Kartverket og jordskifteretten.

Hvordan finne gamle dokumenter?

Du kan også finne opplysninger om eldre tinglyste dokumenter som fortsatt er aktive i dag. Opplysningene i den gamle grunnboken kan du få direkte tilgang til gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for oppslag i gammel grunnbok. I denne løsningen kan du gjøre direkte oppslag i den gamle grunnboken kostnadsfritt.

Hvordan finne gamle prospekter?

I noen tilfeller kan du finne tidligere prospekt ved å google boligens adresse. En annen mulighet er å kontakte meglerhuset som har solgt boligen for å høre om de fortsatt har bilder og dokumenter i arkivet. Dersom det gjelder eldre boliger vil Arkivverket sannsynligvis være riktig instans å kontakte.

Hvordan få plantegninger? – Related Questions

Hvor finne gamle boligannonser?

I noen tilfeller kan du finne tidligere prospekt ved å google boligens adresse. En annen mulighet er å kontakte meglerhuset som har solgt boligen for å høre om de fortsatt har bilder og dokumenter i arkivet. Dersom det gjelder eldre boliger vil Arkivverket sannsynligvis være riktig instans å kontakte.

Kan man finne igjen gamle FINN annonser?

Leter du etter en gammel Finn annonse? Da er du på rett sted. Med Finn.no kan du faktisk se gamle annonser hele 12 måneder tilbake i tid.

Hvor kan man se eiendomspriser?

På virdi.no finner du informasjon om fast eiendom i Norge, blant annet eiendomspriser, nylig solgte boliger, boliger som kommer for salg og diverse annen data som tidligere har vært skjult for privatpersoner.

Hvor finner jeg gamle målebrev?

Målebrev er det moderne ordet for grensebeskrivelse. Målebrev finner man tinglyst som skylddelingsforretninger i pantebøkene (Statsarkivet) og innført i målebrevsprotokoller i kommunearkivene (Trondheim byarkiv).

Hvordan skrive en salgsoppgave?

En salgsoppgave skal tjene to formål: Markedsføre boligen på best mulig måte. Gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen før kjøpet.

To formål

  1. opplysninger om eierforhold.
  2. tinglyste forpliktelser.
  3. grunnarealer.
  4. alder og byggemåte.
  5. eventuell utleieadgang.
  6. ferdigattest.
  7. boligens ligningsverdi.

Hva er et prospekt?

Prospekt kan brukes om et utsyn eller utsikt, og brukes også om et bilde av en bygning, en by eller et landskap. I Russland og tidligere sovjetiske land brukes prospekt om rette, bred gater eller aveny som gir utsikt og oversyn.

Hvor finner man byggeår?

Matrikkelen viser alle bygninger registrert på en eiendom. I Se eiendom ser du blant annet informasjon om bygningstype og godkjent bygningsstatus for bygninger. Dersom bygningsstatus vises som ”midlertidig brukstillatelse” eller ”ferdigattest”, har kommunen godkjent bygget for bruk.

Hva er en salgsoppgave?

Prospektet – eller salgsoppgaven – er meglerens skriftlige beskrivelse av boligen som skal selges. Dette skal du få på visning: Prospektet består vanligvis av tre deler: Den selgende delen med pene bilder og beskrivelse av boligen.

Hvor finner jeg salgsoppgaven?

Tilgjengelig på nett: Salgsoppgaven kan du laste ned via boligannonsen på nett, og lese hjemme før du bestemmer deg for om du skal gå på visning eller ikke.

Hva er grunnarealer?

Grunnarealer, jf.

Grunnarealet utgjør tomtestørrelsen og får betydning ved salg av eneboliger, særlig sett i lys av utnyttelsesgrad og hvilke tiltak man (ikke) kan utføre på eiendommen.

Leave a Comment