Hvor kan jeg se eksamensresultater?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Hvor kan jeg finne tidligere eksamener?

Som elev kan man enkelt klikke seg inn på Utdanningsdirektoratet(udir.no) og få tilgang til oppgavetekster som har vært brukt til skriftlig eksamen tidligere.

Når blir karakterene lagt ut i studentweb?

Du får eksamensresultatet i Studentweb seinast tre veker etter eksamen, åtte veker for masteroppgåver. Ved heilagdagar i sensurperioden, kan fristen bli utvida tilsvarande. Resultata kan du dele digitalt via Vitnemålsportalen eller du kan bestille digital karakterutskrift i Studentweb.

Hvor kan jeg se eksamensresultater? – Related Questions

Er d en bra karakter?

D: Brukbar. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Hvor mange prosent riktig for å få C?

92 – 100 poeng A. 77 – 91 poeng B. 58 – 76 poeng C.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

Er 4 8 i snitt bra?

4,8 er veldig bra, og det høres riktig ut mtp. det du forteller om hvilke karakterer du har. Husk at det regnes ut ved å legge sammen alle karakterene og så dele på antallet.

Er 3 5 i snitt bra?

Altså, et bra snitt er 3,5 og oppover, mens et godt snitt er 4 og oppover.

Hvor mange prosent må man ha for å få 6?

eks for å oppnå karakteren 6, må man ha 96,6-100% osv.

Hvor mange feil kan man ha for å få 5?

– Ein sensor sa at ein kan få ein femmar eller seksar med ti-tolv formalfeil i ein skulestil, som er ganske mange.

Er 2 er stryk?

I videregående opplæring er bestått (godkjent) tilsvarende karakterene 2-6, mens karakteren 1 er ikke bestått (stryk, ikke godkjent). Frem til 2006 kunne også karakteren 0 brukes (ingen måloppnåelse), men dette er ikke lenger mulig. I noen fag kan det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Hvor mange prosent er Karakter 3?

Du må ha halvparten rett for å få 3 og over halvparten for å få 4.

Hvor mange prosent er Karakter 2?

Skal man se på prosent så må du nok ha over 20% riktig for å få karakter 2.

Leave a Comment