Hvor kan jeg se eksamensbesvarelsen min?

Ønsker du å se din leverte besvarelse, kan du logge inn på Udir med ID-porten eller feide. Besvarelsen din blir tilgjengelig dagen etter eksamen. Husk at dersom du har levert din eksamen digitalt, har du også besvarelsen lagret lokalt på egen PC.

Hvordan få privatisteksamen på vitnemålet?

Du kan tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen. Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål. Ønsker du å utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, kan du kontakte din tidligere videregående skole.

Hvordan dokumentere privatisteksamen?

Kompetansebevis kan du få utstedt fra privatistkontoret hvor du tok eksamen. Nytt vitnemål må du få utstedt fra den videregående skolen du sist gikk på. Når du har fått kompetansebeviset eller det nye vitnemålet ditt kan du ta bilde av eller skanne det, og laste det opp på din profil på Samordna opptak.

Hvor lenge etter eksamen får man karakter?

Ifølge Universitets- og høgskoleloven skal sensur på eksamen foreligge senest tre uker etter at eksamen ble levert. På Høgskolen i Oslo og Akershus blir det definert som 15 virkedager. Av Kunnskapsdepartementet er det definert som 21 kalenderdager.

Hvor kan jeg se eksamensbesvarelsen min? – Related Questions

Når kommer karakterene privatist?

Karakter blir satt for våreksamen senest 21. juni 2023. Karakteren blir tilgjengelig 22. juni.

Hvor kan man sjekke karakter?

Hvis du logger deg inn på vigo.no, finner du muligens karakterene dine der. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du ringe den videregående skolen du gikk på. Hvis du er ferdig med videregående, skal du også ha fått et kompetansebevis fra skolen.

Når får vi karakter på eksamen?

Du blir varslet på SMS og e-post når sensuren for skriftlig eksamen er klar. Har du tatt eksamen i løpet av høsten, får du karakteren andre uke i januar. Har du tatt eksamen i løpet av våren, får du karakteren siste uke i juni.

Når får man svar på eksamen Hinn?

Sensurfrist er 3 uker fra eksamensdagen. For masteroppgaver og større selvstendig arbeid over 25 studiepoeng er sensurfristen 6 uker. Det kan gjøres unntak for enkelteksamener. Sensuren vil bli kunngjort i Studentweb den aktuelle dagen.

Er 4 en bra karakter?

Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget.

Når blir karakterene lagt ut i studentweb?

Sensuren skal være tilgjengelig for studentene i Studentweb senest første virkedag etter sensurfristen. Eksamenskontoret publiserer all mottatt sensur fra instituttene forløpende. Dersom du ikke har fått beskjed om at sensuren er forsinket, må du anta at sensuren vil bli publisert i dagene rundt sensurfrist.

Er d en bra karakter?

D: Brukbar. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Hvor mange prosent riktig for å få C?

92 – 100 poeng A. 77 – 91 poeng B. 58 – 76 poeng C.

Hva tilsvarer karakteren B?

B: Meget god

Generell beskrivelse: “Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet”.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

Leave a Comment