Hvor finner jeg tidligere karakterer?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Hvordan få karakterutskrift vgs?

Du kan finne det elektroniske vitnemålet ditt i NVB ved å logge deg inn i søkerportalen til Samordna Opptak med ID-porten. Dersom det elektroniske vitnemålet ditt ikke ligger der, kan du kontakte skolen du har gått på og spørre om de har mulighet til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hvordan få tak i karakterer fra videregående?

For å sjå om vitnemålet ditt ligg i NVB må du logge deg inn i søkerportalen med ID-porten. Finn du ikkje vitnemålet ditt, må du kontakte den vidaregåande skolen din og sjekke om skolen har høve til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Kan man laste ned vitnemål fra vgs?

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående? Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din.

Hvor finner jeg tidligere karakterer? – Related Questions

Hvor finner man snitt på skoler?

Men det går an å ta en telefon til Inntakskontoret i fylket ditt . De plikter ikke å svare på dette, men det kan hende at de kan gi deg en pekepinn! Det går også an å kontakte selve skolen du vil begynne på, hvis du er ordentlig nysgjerrig.

Hvordan dokumentere vitnemål?

Vidaregåande utdanning dokumenterer du med elektronisk vitnemål. Viss du ikkje har eller får elektronisk vitnemål, må du laste opp eit bilete av papirvitnemålet ditt.

Hvordan laste opp vitnemål fra Vitnemålsportalen?

For å få lastet ned det digitale vitnemålet ditt, gå til Vitnemålsportalen sine nettsider. Der må du så logge inn med ID-Porten eller FEIDE, og får tilgang til alle vitnemålene dine fra høyere utdanning. Her må du velge skolen du vil ha vitnemål fra, og hvilke fag eller grader som skal vises.

Kan man finne fagbrevet sitt på nett?

Hvis du fullførte norsk videregående skole i 2011 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir eksportert fra skolen og lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Logg inn med ID-porten og finn vitnemålet ditt på Samordna opptak.

Hvor kan jeg finne kompetansebeviset mitt?

Hvis du er elev, kan du bestille kompetansebevis fra skolen når du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring. Hvis du er privatist som tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole, tar du direkte kontakt med denne skolen for å bestille kompetansebevis.

Hvordan få kompetansebevis privatist?

Du kan tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen. Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål. Ønsker du å utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, kan du kontakte din tidligere videregående skole.

Hva er forskjellen på fagbrev og kompetansebevis?

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Hva er kompetansebevis vgs?

Elever som har fullført videregående opplæring uten å ha bestått alle fag, får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen. Det samme gjelder elever som avbryter opplæringen før fullført løp.

Hva er forskjellen på vitnemål og kompetansebevis?

Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev.

Har ikke fått vitnemål?

Det er fylkeskommunen du bor i som utsteder vitnemål, vanligvis betyr det at du skal kontakte den skolen hvor du sist var elev for å be om det. Ta kontakt med den som er vitnemålsansvarlig på din gamle skole, for å få svar på om det er fag du mangler.

Leave a Comment