Hvor kan jeg finne mine karakterer?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Hvordan få karakterutskrift vgs?

Du kan finne det elektroniske vitnemålet ditt i NVB ved å logge deg inn i søkerportalen til Samordna Opptak med ID-porten. Dersom det elektroniske vitnemålet ditt ikke ligger der, kan du kontakte skolen du har gått på og spørre om de har mulighet til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hvordan laste ned karakterer fra videregående?

For å få lastet ned det digitale vitnemålet ditt, gå til Vitnemålsportalen sine nettsider. Der må du så logge inn med ID-Porten eller FEIDE, og får tilgang til alle vitnemålene dine fra høyere utdanning. Her må du velge skolen du vil ha vitnemål fra, og hvilke fag eller grader som skal vises.

Kan man laste ned vitnemål fra vgs?

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående? Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din.

Hvor kan jeg finne mine karakterer? – Related Questions

Hvor kan jeg laste ned VGS vitnemål?

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvor finner man snitt på skoler?

Men det går an å ta en telefon til Inntakskontoret i fylket ditt . De plikter ikke å svare på dette, men det kan hende at de kan gi deg en pekepinn! Det går også an å kontakte selve skolen du vil begynne på, hvis du er ordentlig nysgjerrig.

Hvordan få vitnemål fra videregående?

For å sjå om vitnemålet ditt ligg i NVB må du logge deg inn i søkerportalen med ID-porten. Finn du ikkje vitnemålet ditt, må du kontakte den vidaregåande skolen din og sjekke om skolen har høve til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hvordan dokumentere vitnemål?

Vidaregåande utdanning dokumenterer du med elektronisk vitnemål. Viss du ikkje har eller får elektronisk vitnemål, må du laste opp eit bilete av papirvitnemålet ditt.

Kan man finne fagbrevet sitt på nett?

Hvis du fullførte norsk videregående skole i 2011 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir eksportert fra skolen og lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Logg inn med ID-porten og finn vitnemålet ditt på Samordna opptak.

Hvordan dokumentere skolegang?

Det er to typer dokumentasjon: kompetansebevis og vitnemål.

Alle som fullfører og består 3-årig utdannelse får vitnemål, jf. forskrift til opplæringslova § 3-39. Vitnemål som gir generell studiekompetanse lastes automatisk opp i vitnemålsdatabasen (NVB) som offentlige høyskoler og universitet bruker ved opptak.

Hvordan dokumentere karakterer?

Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Hvordan finne kompetansebevis fra vgs?

Hvis du er elev, kan du bestille kompetansebevis fra skolen når du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring. Hvis du er privatist som tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole, tar du direkte kontakt med denne skolen for å bestille kompetansebevis.

Hvorfor får man ikke vitnemål?

I Norge har man bestemt at man har karakterskala fra karakter 1 til 6. Karakter 1 er ikke bestått er det bestemt. Dette betyr at man har lav kompetanse. Dersom man har karakter 1 så får man et kompetansebevis og ikke et vitnemål.

Hva skjer hvis man får 1 i standpunkt?

Karakteren 1 i standpunktkarakter betyr vanligvis at et fag ikke er bestått, men dersom eleven består eksamen er faget bestått. Her overstyrer eksamenskarakteren standpunktkarakteren, slik at eleven får bestått i faget likevel.

Leave a Comment