Hvor finner jeg Næringsspesifikasjon?

Næringsspesifikasjon er et vedlegg som legges ved skattemeldingen for næringsdrivende. Dette er en samlet oversikt over aktiviteten i selskapet, herunder sum av kjøp og salg som er gjennomført i løpet av regnskapsåret som skattemeldingen gjelder for.

Hvordan få næringsoppgave?

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn. I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut: RF-1176 Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2021 (PDF)

Hva heter næringsoppgave i Altinn?

Næringsoppgave 1 (RF-1175) er tilpasset næringsdrivende som bare er bokføringspliktige. Næringsdrivende som fører årsregnskap må bruke Næringsoppgave 2 (RF-1167). De som utarbeider årsregnskap med begrenset regnskapsplikt kan levere Næringsoppgave 5 (RF-1368).

Er næringsoppgave og årsregnskap det samme?

Årsregnskap er en separat innlevering fra næringsoppgave og skattemelding.

Hvor finner jeg Næringsspesifikasjon? – Related Questions

Hvor finner jeg tidligere næringsoppgave?

Tidligere års skattemeldinger finner du i Altinn.

Hvor finner jeg årsoppgave?

Hvis du har fått utbetalinger fra NAV i 2021, skal du ha mottatt årsoppgave fra NAV innen 1. februar 2022. Er du digital bruker, vil du finne årsoppgaven i Dine saker på Ditt NAV. Når du mottar skattemeldingen fra Skatteetaten, bruker du årsoppgaven til å sjekke at opplysningene stemmer.

Hva er en næringsoppgave?

En næringsoppgave er et vedlegg alle næringsdrivende må å sende inn sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Næringsoppgaven skal vise en oversikt hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet.

Hva er forskjell på Skattemelding og næringsoppgave?

Den nye skattemeldingen blir obligatorisk for enkeltpersonforetak i 2023 og aksjeselskap i 2024. Næringsoppgaven brukes til å informere Skatteetaten om hva som har skjedd i bedriften din i løpet av fjoråret, og danner sammen med skattemeldingen grunnlaget for hvor mye skatt du skal betale.

Hvordan lage årsregnskap?

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:
  1. resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  2. balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  3. noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  4. eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Hvem skal levere næringsoppgave 5?

Næringsoppgave 5 skal leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette gjelder ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.

Hvilken næringsoppgave skal jeg fylle ut?

Er du bokføringspliktig må du levere næringsoppgave 1 (RF-1175), mens du må levere næringsoppgave 2 (RF-1167) dersom du er regnskapspliktig. Uavhengig om du leverer næringsoppgave 1 eller 2, må du også levere skjemaet «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224).

Når skal man levere næringsoppgave?

Hvilken næringsoppgave skal jeg levere? Skattemeldingen og næringsoppgaven, må leveres av alle næringsdrivende. Fristen for å levere denne er 31. mai, uansett hva slags selskap du har.

Hva er skjema RF 1030?

Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv. (RF1030) er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg enten fra interne registre eller som er tilsendt fra banker, forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater.

Hvor finner jeg næringsinntekt?

Næringsinntekt er resultatet i en bedrift slik det beregnes i skattemeldingen/næringsoppgaven (næringsspesifikasjonen). Resultatet er, litt forenklet sagt, inntekt fra salg av varer og tjenester, minus utgifter og andre fradrag.

Leave a Comment