Hva menes med vedtekter?

Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.

Hva skal stå i vedtekter?

Vedtektene bør inneholde
  • foreningens navn.
  • kommune.
  • formål.
  • regler for foreningens styre og årsmøte.
  • regler for medlemmenes forhold til foreningen.
  • regler for vedtektsendringer.
  • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)

Hvor finner jeg stiftelsesdokumentet?

Når du skal stifte AS må du lage stiftelsesdokument og vedtekter. En av de enkleste måtene å få ordnet disse dokumentene på er å generere dem elektronisk via Altinn, da vil de automatisk oppfylle aksjelovens minstekrav (12).

Er firmaattest og Registerutskrift det samme?

Hvis du har en forening som bare er registrert i Enhetsregisteret må du i stedet bestille en registerutskrift. Den inneholder mer detaljert informasjon enn en firmaattest, og er en legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører.

Hva menes med vedtekter? – Related Questions

Hvordan finne vedtekter i Brønnøysund?

Nå kan du bestille vedtekter, stiftelsesdokumenter og andre saksdokumenter på brreg.no.

Hvor ligger firmaattest?

Firmaattest er kun tilgjengelig for de foretak som er registrert i Foretaksregisteret. Dersom man ønsker å bestille original firmaattest i papirversjon og øvrige produkter for enheter man ikke har roller i, kan man bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Hvor hente Man firmaattest?

Ved registrering og endringer i de registrerte opplysningene i Foretaksregisteret vil foretaket få tilsendt en firmaattest i “Innboksen” i Altinn. Dersom du senere ønsker en oppdatert versjon av firmaattesten kan du laste denne ned gratis.

Hva inneholder en firmaattest?

En firmaattest er en utskrift fra Foretaksregisteret som inneholder opplysninger om foretakets navn, organisasjonsnummer, forretningsadresse, navn på styremedlemmer, signaturbestemmelser, prokurabestemmelser og annet.

Hva er forskjellen på Enhetsregisteret og Foretaksregisteret?

Hva er forskjellen mellom Enhetsregisteret og Foretaksregisteret? Enhetsregisteret er en totaloversikt over alle organisasjoner, mens Foretaksregisteret viser informasjon om hvem som er ansvarlig i hver bedrift. Har du et aksjeselskap vil det også stå aksjekapital og vedtekter i Foretaksregisteret.

Hvordan få skatteattest?

Privatpersoner som ønsker å bestille en skatteattest må benytte tjenesten RF-1316 Attest for skatt og merverdiavgift.

For å få tilgang til å bruke skjemaet må du ha en av disse rollene i Altinn:

  1. Regnskapsmedarbeider.
  2. Begrenset signeringsrettighet.
  3. Revisormedarbeider.

Hvor finne skatteattest?

Når og hvor får jeg attesten? Attesten produseres automatisk og blir sendt til din innboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid. Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Hvem kan bestille skatteattest?

En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift og skal ikke være eldre enn seks måneder. Næringsdrivende kan bestille skatteattest (RF-1244) fra skattekontoret (mva) og skatteoppkreverkontoret (skatt/arbeidsgiveravgift).

Hvordan få tak i attest?

Når du slutter i en jobb, skal arbeidsgiver uoppfordret gi deg en attest. Se arbeidsmiljøloven § 15-15. Hvis du ikke får attest etter at du har sluttet, bør du i første omgang sende en skriftlig henvendelse til din tidligere arbeidsgiver og be om å en attest innen ei uke.

Hvor finner jeg fødselsattest digitalt?

Fødselsattesten, som tidligere ble sendt til nybakte foreldre i posten, er nå erstattet med en digital fødselsbekreftelse i Altinn. (Pressemelding på nynorsk her.) Nybakte foreldre mottar en bekreftelse i Altinn på at barnet har blitt registrert med navn og fått tildelt et fødselsnummer i Folkeregisteret.

Leave a Comment