Hva kan man gjøre med fysikk?

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i det private. Eksempler på arbeidsplasser er ulike teknologibedrifter, oljebransjen og private konsulentfirmaer. Fysikere kan også jobbe i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet.

Hva kan jeg bli med lavt snitt?

Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få.

Ansgar Teologiske Høgskole:

 • Kristendom religion, livssyn og etikk.
 • Interkulturell forståelse.
 • Musikkteknologi.
 • Teologi.
 • Musikk.
 • Musikk og helse.
 • Interkulturelle studier.
 • Praktisk teologi.

Hva kan man bli med spesiell studiekompetanse?

 • Studium.
 • Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.
 • ENKELTE HELSE- OG VETERINÆRFAG.
 • INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG.
 • ARKITEKTUR OG TEKNOLOGISKE FAG.
 • ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG.

Hva kan man gjøre med fysikk? – Related Questions

Er det noen studier som krever fysikk 2?

Fysikk 2 kan være fint å ta hvis du er interessert i det. Men rent formelt skal det ikke ha noe å si om du har det eller ikke for opptaket til universitetet. Du kan se en oversikt over utdanninger innen IT/datateknologi her . Flere av dem har krav til ekstra realfag, men ingen av dem har krav til at du har fysikk 2.

Hvilke yrker trenger man fysikk til?

Det er likevel noen utdanninger vi vet at krever fysikk 1:
 • Medisin.
 • Odontologi (tannlege)
 • Diverse ingeniørutdanninger med kravkode HING.
 • Arkitektutdanningen på NTNU.
 • Luftfartsfag på UiT.

Hva er generell studiekompetanse og hva er spesiell studiekompetanse?

Med generell studiekompetanse kommer du inn på de fleste studier. Du får det om du tar feks medier og kommunikasjon eller studiespesialisering. Du kan også gå to år på yrkesfag og ta påbygg, da får du også generell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse er det noen studier som krever.

Hva kan man bli uten realfag?

Kort fortalt kan du ikke bli lege, tannlege, veterinær, ingeniør, samfunnsøkonom + noen yrker og utdanninger til. Men du kan fremdeles bli f. eks advokat, økonom, markedsfører, PR-rådgiver, selger, etc.

Hvilke studier trenger man S matte?

Følgende studier krever minimum at du har Smatte, og dermed i praksis også at du velger T-matte nå:
 • Mange studier innenfor økonomi, administrasjon og og ledelse.
 • Realfag.
 • Informatikk.
 • Medisin.
 • Ernæring, odontologi, farmasi.
 • Veterinær.

Hva må man ha for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
 • A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • C. 23/5-regelen.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Består du faget får du både antall studiepoeng det tilsvarer og en karakter på vitnemålet. 120 studiepoeng kan tilsvare 12 fag/emner som gir 10 studiepoeng. Om du er fulltidsstudent, og du består alle fag, tar det 2 år å få 120 studiepoeng. En bachelorgrad, som er tre år, tilsvarer 180 studiepoeng.

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Kan man studere uten vitnemål?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Hva er godkjent realkompetanse?

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanning.

Hvilke årsstudium finnes?

Skolenavn
FILM OG MEDIERDESIGN OG KREATIVITET
INTERIØRSPILL
NETTSTUDIER FAGSKOLEMOTE
FOTOHØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING STED ELLER NETTBASERT
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG STED ELLER NETTBASERTFAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG STED ELLER NETTBASERT

Hva får man ut av fagskole?

Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Fagskoleutdanning kan også kalles høyere yrkesfaglig utdanning, og skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag.

Er 120 studiepoeng mye?

Et fulltidsstudium ved norske høyskoler og universiteter er på 30 studiepoeng pr. semester. Et bachelorstudium er på 180 studiepoeng (6 semester), mens man trenger ytterligere 120 studiepoeng for å oppnå mastergrad.

Hvor mye går man opp i lønn med 60 studiepoeng?

Som Fagbladet har skrevet om tidligere, så gir hovedavtalen mellom Fagforbundet og KS anledning til å sette fagarbeidere med 60 studiepoeng i en høyere stillingskode. Dette kan gi opptil 20.000 kroner i lønnsøkning, med visse forbehold og betingelser (se faktaboks).

Er fagskole høyere utdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som vanligvis varer fra et halvt til to år (heltid).

Hvor mye går du opp i lønn med fagskole?

20.000,- Silje Kristin Strandberg Larsen fra Halden er fagarbeider med fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie fra Fagskolen i Viken og gikk opp 24.000 kroner i året.

Leave a Comment