Hva er Europastudier med statsvitenskap?

Europastudier er studiet for deg som er interessert i europeisk historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag.

Hvor jobber en statsviter?

Statsviteren har kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor. Statsvitere kan derfor jobbe mange forskjellige steder, som for eksempel i offentlige organer, private bedrifter og internasjonale organisasjoner.

Hvem kan kalle seg for statsviter?

Betegnelsen statsviter kan enten brukes om personer som er aktive innen statsvitenskapelig forskning eller om personer med høyere gradseksamen i statsvitenskap. Det uteksamineres et betydelig antall statsvitere hvert år i Norge, først og fremst ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Hva er Europastudier med statsvitenskap? – Related Questions

Hva handler statsvitenskap om?

Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.

Hvor mye går man opp i lønn med master?

Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyutdannede studenter med mastergrad har steget med 11 000 kroner fra 2001 til 2011. Derfor kan det lønne seg å ta en mastergrad om man ønsker en godt betalt jobb.

Hvordan studere statsvitenskap?

Statsvitenskap har en treårig bachelor og en toårig master. Bacheloren består av to semestre med introduksjonsfag, fulgt av et breddeår, og et tredjeår som inkluderer en bacheloroppgave verdt 15 studiepoeng. Studiet er en fin basis for videre studering, enten master i statsvitenskap eller i et annet studie.

Hvor mye tjener en sosiolog?

På desidert bunnivå ligger sosiologer og sosialantropologer, med en månedslønn som med snau margin passerer 30.000 kroner.

Har man krav på mer lønn med bachelor?

Når stillingen er utlyst med krav om bachelorhar du ikke krav på høyere lønn fordi du har en master, men du har gode argumenter for å få forhandle lønnen opp over det som er garantilønnen på grunn av din kompetanse.

Er det vanskelig å studere sosiologi?

Studiet er veldig, veldig sosialt. Sosiologi kan være krevende, fordi det er mye teori å ha kjennskap til og det er sjeldent et enkelt og greit svar på spørsmålene vi jobber med. Sosiologi er krevende fordi vi mennesker er komplekse skapninger! Men vi jobber jo med mennesker, og da blir det jo alltid sosialt!

Hva skal til for å bli en HR rådgiver?

Personalrådgivere har ulik utdanningsbakgrunn. Ofte krever arbeidsgiver relevant utdanning på minimum bachelornivå, innen HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett, pedagogikk eller økonomi og administrasjon. Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Hvor mye tjener en HR?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr. Personalkontormedarbeider: 50 640 kr.

Hvor mye tjener en konsulent?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som “Organisasjonsrådgiver”) i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.

Hva tjener en rekrutteringsrådgiver?

Lønn:Stillingen lønnes som (1434) rådgiver med kr 504 700 – 583 900 (tilsvarende ltr. 57- 65 per 1. mai 2019) eller (1364) seniorrådgiver med kr 532 300-640 200 (tilsvarende ltr. 60-70 per 1.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye tjener en hodejeger?

Lønn: 600.000 – 5-6 mill kroner i året. Gjennomsnittelig arbeidstimer pr. uke: 45 – 55.

Hvordan bli en headhunter?

Dersom man ønsker å bli attraktiv for en hodejeger, mener han man bør fokusere på å gjøre en god jobb, ha en solid, ordentlig og trygg cv – og å vise selvinnsikt på et eventuelt intervju. Det er også mulig å ta direkte kontakt med et rekrutteringsbyrå, å forsøke å selge seg inn selv. Ikke bytt for ofte.

Hva ser headhuntere etter?

Ifølge ham ser hodejegere generelt etter kandidater som har følgende egenskaper: En tilstrekkelig kompetanse og erfaring for stillingen. Personlige egenskaper som er egnet for å løse oppgavene. Ferdigheter, egenskaper og holdninger som passer inn i virksomheten og samtidig utfyller det eksisterende teamet.

Hva gjør en headhunter?

Headhunting, hodejakt, det at egnede kandidater til en stilling blir kontaktet direkte, ofte uten at stillingen blir utlyst. Oppdraget settes som regel ut til en frittstående konsulent, en headhunter (hodejeger).

Leave a Comment