Hva kan man bli når man går studie?

Du oppnår
 • sykepleier, lege eller veterinær.
 • ingeniør, jurist eller økonom.
 • lærer, psykolog eller forsker. Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hva kan man bli med lavt snitt?

Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få.

Ansgar Teologiske Høgskole:

 • Kristendom religion, livssyn og etikk.
 • Interkulturell forståelse.
 • Musikkteknologi.
 • Teologi.
 • Musikk.
 • Musikk og helse.
 • Interkulturelle studier.
 • Praktisk teologi.

Hvilke studier kan man ta med generell studiekompetanse?

Det er noen få studier som krever at du har realfag i tillegg til generell studiekompetanse. Det er studier som medisin, tannlege, ingeniør, veterinær, siviløkonom, arkitektur, informatikk, farmasi, ernæringsfysiolog og realfagsstudiet.

Hva kan man bli når man går studie? – Related Questions

Er det lurt å ta friår etter vgs?

Men det er mulig å bruke opptil to friår etter videregående og fortsatt søke seg inn på høyere utdanning med førstegangsvitnemål . Noen vet ikke hva de vil studere – da kan det være lurt å bruke den første tiden etter videregående til å få litt andre impulser og tenke seg godt om før man begynner på et studieløp.

Hvor mange tar friår etter vgs?

Hver femte tar friår

Hver femte student i Norge tar to friår før de fortsetter på høyere utdanning etter videregående. Dette er også vanlig i de andre nordiske landene, skriver de i artikkelen.

Hva gjør man med studiekompetanse?

Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Hva er forskjellen på realkompetanse og studiekompetanse?

Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Hva er forskjell på generell og spesiell studiekompetanse?

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. På samordnaopptak.no er det oppgitt en kravkode for hvert enkelt studie.

Har studiekompetanse vil ta fagbrev?

Fagbrevutdanningene finnes bare på videregående skole. De tar vanligvis fire år, to år på skole og to år som lærling. Hvis du ønsker en fagutdanning etter Studiespesialisering må du søke vg1 i videregående skole på nytt, men din søknad vil da bli vurdert først etter at alle de som har rett har fått plass.

Hvor mye går man opp i lønn med fagbrev?

Med fagbrevet blir du lønnet som fagarbeider, og det innebærer som regel at man går opp ca. kr. 20 000 i årslønn. Hvor mye du kan gå opp varierer mellom offentlig og privat virksomhet, og mellom virksomheter med og uten tariffavtale.

Er studiespesialisering vanskelig?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Hvor mye koster det å ta fagprøve?

Første gang du melder deg opp til fag- eller svenneprøve koster det 1037 kroner. Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2080 kroner for andregangsprøve. (Husk at du må vente seks måneder før du kan melde deg opp til andregangsprøve.)

Hva skjer hvis man stryker på fagprøven?

Stryker du på fagprøven den andre gangen du går opp, kan du ta fagprøven igjen som praksiskandidat. Det betyr at du må melde deg opp til og betale for fagprøven selv. Det er opp til lærebedriften om de ønsker å forlenge arbeidskontrakten din videre om du har strøket to ganger.

Hvor mange timer jobb før fagbrev?

Du må ha jobbet minst ett år i full stilling for å kunne tegne kontrakt for fagbrevjobb. Jobber du deltid, må den samlede praksisen være ett år. 80 prosent stilling godkjennes som heltidsstilling.

Kan jeg ta fagbrev på engelsk?

Mange utenlandske arbeidere ønsker å ta norsk fagbrev på engelsk. Nå vurderer Utdanningsdirektoratet å åpne for det. En rekke aktører tar nå til orde for at de nasjonale fagprøvene i en del oljerelaterte fag, kan gjøres på engelsk.

Hvor mange timer skal man ha som lærling?

Hvis lærlingen har tariffavtale i bedriften er det vanlig med 7,5 time per dag og 37,5 time per uke. Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året.

Hvor lang tid tar fagprøve?

Hvor lang tid tar fagprøven? Lengden på fagprøven varierer ut i fra fag og fylkeskommune. I noen fag og fylker varer den i tre dager, mens i andre fag og fylker kan den vare i fem dager. Den kan vare både kortere og lenger enn dette.

Hvor mange fagbrev kan man ta?

Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven. På fagprøven kan du få «bestått meget godt», «bestått» eller «ikke bestått». Hvis du ikke består fagprøven, får du heller ikke fagbrevet ditt, men du har mulighet til å melde deg opp til ny fagprøve. Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven.

Hvor mye tjener en bygger?

Vi har hentet ut tall fra 869 norske byggeselskaper. I fjor tjente en ansatt i bygge– og anleggsbransjen i gjennomsnitt 508.100 kroner i året, viser tall fra SSB. Ledere i bransjen tjente i gjennomsnitt 696.120 kroner.

Leave a Comment