Hvorfor velge idrettslinja?

Hvorfor velge idrettsfag? Idrettsfag passer for deg som er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Du vil delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i din egen idrett. Du må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag.

Hvor mange år er idrettslinja?

Ved å gjennomføre 3 år på idrettsfag får du studiekompetanse og er dermed kvalifisert for høyere utdanning.

Hva er studiespesialisering med toppidrett?

Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. Faget toppidrett legges inn allerede fra vg1, og følger deg til og med vg3. Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvorfor velge idrettslinja? – Related Questions

Hva er forskjellen på idrettsfag og studiespesialisering?

Hva er forskjellenStudiespesialisering med toppidrett, og Idrettsfag? På utdanningsprogrammet Studiespesialisering med toppidrett går du vanlig studiespesialisering, men tar programfaget toppidrett i tillegg. I VG1 betyr det at du får 5 timer ekstra i uken.

Hva er toppidrett på vgs?

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit.

Hva er forskjellen mellom toppidrett og breddeidrett?

Breddeidrett skiller seg fra toppidrett idet det er en fritidsinteresse eller hobbyaktivitet, i motsetning til toppidrettsutøvere som driver med idrett på heltid og som presterer på nasjonalt eller internasjonalt toppnivå.

Kan man bytte fra studiespesialisering til helse?

Du må evt sjekke om ditt fylke gir elevene et slik tilbud. Dersom det ikke er et slik tilbud så må du søke vg1 helse og oppvekst. Så kan du velge enten helsefagarbeider vg2 eller helseservicefag vg2. Så kan du bli lærling i 2 år om du vil bli helsefagarbeider eller gå vg3 apotektekniker om du vil bli det.

Hvor mange dropper ut av studiespes?

Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. 73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem år (2015).

Er det vanskelig på studiespesialisering?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Er det lov å bytte linje på vgs?

Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett . Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til å bytte linje bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år.

Kan man gå vg3 om igjen?

Svaret er dessverre nei, men har ikke rett til å gå Vg3 omigjen hvis du allerede har fullført det (selv om du skulle ha strøket i flere fag). Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett karakterer, og har ikke rett på mer opplæring i offentlig videregående skole.

Kan man få jobb uten videregående?

Det er mulig å seg jobb uten vgs, men det er litt begrenset som sagt. I hovedsak kan man få det som heter “ukvalifisert arbeid”, altså ting som å jobbe i butikk, gå med avisen, jobbe på lager, den type ting.

Kan jeg ta Vg1 på nytt?

Bytte utdanningsprogram etter Vg1 eller Vg2

Etter Vg2 kan du søke nytt Vg1 på et annet utdanningsprogram eller et nytt Vg2 på et nytt programområde. Dette heter omvalg. Ungdomsretten din vil bli utvidet slik at du kan fullføre det nye løpet, enten det vil ta fire, fem eller seks år. Du kan bare gjøre ett omvalg.

Hvilke muligheter har man om man dropper ut?

Hvis det er nødvendig av helsemessige grunner kan skolen skal søke om å utvide opplæringsretten din. Da kan du f. eks. å bruke to år på å fullføre alle fag på vg1, eller utsette noen fag som du tar det fjerde året.

Kan man bytte vgs etter jul?

Ta altså kontakt med dem, og eventuelt også rådgiver på skolen for hjelp med dette. Er det ikke mulig å bytte i løpet av skoleåret, har du uansett rett til å velge på nytt eller gjøre et omvalg hvis du går Vg1 nå. Du må da sannsynligvis begynne på nytt på Vg1 (dette kommer an på hvor mange fag du har hatt som er likt.

Kan man komme inn på vgs etter skolestart?

Ventelister også etter skolestart

Du står fremdeles på venteliste etter skolestart, dersom du ikke har kommet inn på førstevalget ditt. Cirka tre dager etter skolestart overtar skolene ventelistene fra Inntakskontoret.

Hva er 2 inntak vgs?

De som ikke kommer inn på skolen de har på 1. plass ved dette inntaket har en mulighet på 2. inntaket. Da står de på en måte på en liste der de venter på plass, dersom noen takker nei til tilbudet du ønsker f.

Hvor mange pleier å takke nei til studieplass?

Rundt 40 prosent, eller cirka 63.000 studenter har ikke kommet inn på førstevalget sitt. 28.000 studenter har ikke fått et tilbud ennå, en økning på 27-28 prosent. 107.999 søkere har fått tilbud om studieplass. 3191 flere 19-åringer har fått tilbud om studieplass sammenlignet med i fjor.

Hvor lenge varer en skoletime på vgs?

På barne- og ungdomsskolen er det grenser for hvor lenge en skoledag kan vare (08:00-15:30), men på videregående skole er det ingen slike begrensninger i hvor lenge skoletida skal være.

Leave a Comment