Hva kan jeg jobbe med uten utdannelse?

Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hvorfor er det lurt å gå studiespesialisering?

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, i Norge eller i utlandet. Du vil kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse, avhengig av hvilke programområder og hvilke programfag du velger.

Er det vanskelig på studiespesialisering?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Hva kan jeg jobbe med uten utdannelse? – Related Questions

Er det mye lekser på studiespesialisering?

studiespesialisering er det nok litt mer lekser eller innleveringer. Det er mange som har gode arbeidsvaner fra ungdomskolen og syns ikke det er noe mer lesker enn de er vant til.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på studiespesialisering?

Hvis du mente hvilket snitt du må få når du går på studiespesialisering, så er det ikke et fast snitt du må få. For å få godkjent utdanningen, må du bestå i alle fag. Å bestå i alle fag, betyr minimum karakteren 2. Hvis du ikke består alle fag, må du ta opp fag som privatist for å få godkjent utdanningen.

Hvor mange timer har studiespes i uka?

Velger du studiespesialisering, består det første året på VG1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Hva er snittet på opg?

Nedre karaktersnitt for å komme inn på OPG var i forrige skoleår 4,72. Det koster hele 19.800 kroner i året å gå der. Rektoren forteller at de gjennomfører gruppesamtaler med foreldre og ungdommene før de får tilbud om skoleplass.

Hva er snittet på Persbråten?

Antall søkere fra andre fylker til landsdekkende tilbud – Vg1, Vg2 og Vg3 ballett – er i år 50, opplyser Oslo kommune.

Snitt for å komme inn på studiespesialiserende.

Skole – vgsNedre poenggrense for inntak*Gjennomsnittlig inntakspoengsum*
Persbråten36,740,2
Stovner**34,3
Bjørnholt**32,2
Ullern49,053,5

Er 4 8 i snitt bra?

4,8 er veldig bra, og det høres riktig ut mtp. det du forteller om hvilke karakterer du har. Husk at det regnes ut ved å legge sammen alle karakterene og så dele på antallet.

Er 3 7 i snitt bra?

Dersom du har gjort ditt beste til enhver tid, er 3,7 er snitt du absolutt skal være fornøyd med. Men dersom du vet med deg selv at du ikke har gjort ditt beste, og at du egentlig har forutsetninger for å prestere bedre, trenger du ikke nødvendigvis være fornøyd med et snitt3,7.

Er vgs vanskeligere enn ungdomsskole?

Mange elever opplever at det er vanskeligere på videregående enn det var på ungdomsskolen. Kravet for å få gode karakterer er større. Hvis du lærer fort og tar ting lett, er det ikke sikkert du må jobbe så veldig mye ekstra. Men de fleste som ønsker høy kompetanse må jobbe målrettet.

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

Er P eller T matte vanskeligst?

P-en i Pmatte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre prinsippene som du lærte i 10. klasse.

Hva er den letteste matten på videregående?

Alle opplever faget forskjellig. Mens noen synes praktisk matte er enklest, finnes det andre som synes teoretisk matte er enklere. Det er veldig individuelt.

Hva er lettest av S og R-matte?

Det er også litt subjektiv, men Rmatte er gjerne sett på som litt vanskeligere. Rmatte retter seg mot realfag, mens Smatte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

Er 2P lettere enn 1p?

Pensum er veldig like hverandre (vi er usikre på om de er helt like eller bare veldig like). Det viktige er at hvis du har 1py, må du ta 2py for å studiekompetanse, og hvis du har 1p må du ta 2p for å få studiekompetanse.

Hva er forskjellen på P og T-matte?

Pmatte er praktisk rettet. Her legges det vekt på regneteknikker og praktiske emner som prosent, indekser, økonomi, areal og volumberegninger. Denne matematikken er noe enklere enn Tmatte, og passer for dem som ikke vil gå så dypt ned i matematikken og som ikke ønsker å ta realfag senere.

Hva er forskjellen på 1T og 1P matte?

Oppgavene i 1P er ofte tekstoppgaver der det å trekke ut informasjon fra tekst er en vesentlig del av oppgavene. I matematikk 1T brukes også praktiske eksempler, men her er det i tillegg matematikk som er mer abstrakt. I 1T lærer man mye nytt og progresjonen er noe raskere enn i 1P.

Leave a Comment