Hva handler restaurant og matfag om?

Vg1 restaurant- og matfag handlar om å forstå mat og drikke som kulturberarar og er viktig for identiteten til den enkelte. Programfaga gir elevane grunnleggjande kunnskap om ulike produksjonsmetodar, om mattryggleik og om sal av varer og tenester i tråd med dei behova kundane har.

Hvilke linjer er det på videregående?

Utdanningsprogrammene
 • Idrettsfag.
 • Kunst, design og arkitektur.
 • Medier og kommunikasjon.
 • Musikk, dans og drama.
 • Studiespesialisering.
 • Bygg- og anleggsteknikk.
 • Elektro og datateknologi.
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Hva kan du bli hvis du går salg service og reiseliv?

Du kan bli
 • salgsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider.
 • administrasjonskoordinator eller sikkerhetsmedarbeider. Se alle yrker og kompetanser.

Hva handler restaurant og matfag om? – Related Questions

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hva er 4s?

Salg, service og reiseliv med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå. Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Hva kan du bli hvis du går helse og oppvekst?

Du kan bli:

aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør. apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær. hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker.

Hva gjør en reisekonsulent?

Hva gjør en reisekonsulent

En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør. Arbeidet består i tilpassing av reiser og opphold etter ønske og behov hos kundene.

Hva kan du bli når du går media og kommunikasjon?

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli:
 • journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent.
 • webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner.
 • lydtekniker, lyd- eller filmprodusent.
 • kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent.

Hva kan du bli når du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Er fagbrev bra?

Ved å ta fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Fagbrev er blitt en dokumentasjon som stadig flere arbeidsgivere krever, fordi det er et kvalitetsstempel på kompetansen din. Du kan få høyere lønn. En fagarbeider skal tjene mer enn en ufaglært arbeidstaker.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på vgs?

Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

Hvordan bli matros uten skole?

Det er mulig å ta fagbrev i matros gjennom praksiskanditatordningen, men da må du skaffe deg arbeidsplass innen arbeidsfeltet på egenhånd og jobbe der noen år. Når du kan dokumentere minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, så kan du gå opp til fag/svenneprøven.

Hvor mye tjener en matros?

En matros tjener i snitt 567 480,- i året.

Hvor mye tjener en matros lærling?

Dette tjener du som lærling

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per desember 2021, 363.700,-.

Kan man være lærling i 4 år?

Hvis bedriften ikke er godkjent som lærebedrift kan bedriften søke fylkeskommunen om godkjenning slik at du kan begynne der som lærling. Læretiden ute i bedrift er vanligvis 4 år. I løpet av disse årene vil du også få undervisning i fellesfag og programfag.

Hvem betaler lønn til lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Har lærlinger rett på ferie?

Lærlinger har samme rett til ferie og fridager som andre ansatte. De har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året. Noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Kan man få sparken som lærling?

Ja, lærlinger kan bli sagt opp, men det skal være helt spesielle grunner til det og det skal ha være møte(r) for å avklare situasjonen og gi deg en reell sjanse til forbedring. Det er heller ikke nok med muntlige advarsler, det skal også være skriftlige advarsl(er).

Er det lov å si opp på dagen?

Dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale om oppsigelsestid, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven. Du kan dermed ikke gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si opp deg på dagen, selv om dere ikke har en skriftlig arbeidsavtale. Hvis ikke noe annet er avtalt er oppsigelsesfristen en måned.

Leave a Comment