Hva kan grus brukes til?

Sand, grus og pukk brukes til en rekke byggeformål, som veier, jernbanetraseer, oljeplattformer og boliger, hvor det stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. Veibygging, spesielt til faste veidekker, og betongprodukter stiller de strengeste materialkravene.

Hvor tykt lag med grus?

Det eneste du trenger for å regne det ut er hvor mange kvadratmeter gårdsplassen din er og hvor tykt lag du ønsker å legge. Vi anbefaler et lag på 4-5 cm. Går vi utfra 5 cm tykkelse og 50 kvadratmeter, ser regnestykket sånn ut: 50m2 x 0,05m = 2,5m3 (kubikkmeter).

Hva bruker man pukk til?

Noen av de vanligste bruksområdene for pukk og grus er:
  • Strøvarer.
  • Hagesingel til gårdsplass.
  • Grøftesingel til forskjellige rørtyper.
  • Fylling rundt kummer og murer.
  • Frostsikring.
  • Forsterkningslag.
  • Forkiling.
  • Bærelag.

Hva kan grus brukes til? – Related Questions

Hvor mye koster grus?

Du sparer 10% når du handler masser gjennom nettbutikken.
MASSETYPENETTPRISVEIL.PRIS
Grus 0-16mm3208,- + mva3564,- + mva
Veigrus 0-32mm3208,- + mva3564,- + mva
Frest Asfalt 0-32mm3862,- + mva4291,- + mva
Singel 2-5mm4301,- + mva4779,- + mva

Hvor mye koster pukk?

PRISLISTE PÅ MASSER
Prisliste
Pukk16-25 mmkr. 125,-
Pukk25-63 mmkr. 115,-
Pukk31,5-63kr. 124,-
Kult20 – 120kr. 105,-

Hvor mye er 1 tonn pukk?

Hvor mye trenger jeg? 1m3 = 1,5 tonn.

Hvor mye skal pukk komprimeres?

2. Grusen setter seg cirka 5 cm per 15 cm grus når den komprimeres.

Hva slags pukk til drenering?

Til drenering rundt huset bør du bruke pukk 8-16 mm. Den pakker seg godt og drenerer bra.

Hva slags pukk til gårdsplass?

Gårdsplassingel, eller hagesingel er den mest brukte steinen på gårdsplass og på gangstier rundt huset. På fagspråket heter den 8/11 mm og er naturlig knust bergmateriale (pukk). Den ser pen ut, og legger seg stødig og “låst” på gårdsplassen.

Hva koster et lastebillass med grus?

Hva koster det med grus i oppkjørselen? Et halv lastebillass som rekker til ca 350 kvm innkjørsel/gårdsplass koster ca 4500 kroner. Prisen varierer avhengig av kvaliteten og sammensetningen av grusen.

Hvor mye fall på gårdsplass?

Fall bør være ca. 2 cm pr. meter. Vann ledes ut i terrenget eller til dreneringsrenner.

Hvor tykt lag med singel?

Vi anbefaler ca. 5 cm tykt lag av singel som topplag i gårdsplassen. Under dette bør du ha ca. 10 cm drenerende pukk.

Hvordan legge grusgang?

Beregn at du skal ha plass til ca 10 cm grus. Legg fiberduk over jorden for å hindre gjennomvekst og for å hindre grusen i å trenge seg ned i jorden. En grusgang blir langt mere holdbar om du legger duk først. Legg stener i kanten av duken for å holde den på plass mens du tømmer grus oppå.

Hvordan legge singel i hagen?

Underlaget skal være jevnt, stabilt og drenert, så vannet kan komme unna. Dekorstein og singel legges oppå underlaget i et cirka 4 cm tykt lag, som eventuelt kan komprimeres. Grusen vibreres til en fast og jevn overflate. For å unngå at de små steinene forsvinner i bed og gress, kan du lage en kant av betongstein.

Er singel selvkomprimerende?

Singel (8-16) er selvkomprimerende ja, men i dette tilfelle ville jeg absolutt komprimert.

Hvor tykk må man støpen være?

Generelt bør et betonggulv være minst 8 cm tykt. De nøyaktige beregningene skal helst overlates til en spesialist. Dette er også vanligvis et krav for oppussing av boliger.

Hvordan legge singel på gårdsplass?

Singelen eller grusen bør legges med en tykkelse på 4-5 cm. Den kan komprimeres med en vibratorplate eller liknende om ønskelig. For å forhindre at grusen sklir ut i gress og bed, kan du lage kanter med belegningsstein, betongheller, jernbanesviller eller andre egnende materialer.

Hvor kan jeg kjøpe grus?

Re: Hvor kjøpe sand og grus? Du finner det på byggvarehus og lettest på nærmeste grustak. Men bare en sekk. så er vel det enklest på byggvarehuset.

Hva koster et tonn grus?

Prisliste knuste produkter fra Omre.
Type Pris per tonnEntr.1
0-16 Vei gruskr 122*
0-32 Vei gruskr 122*
2-4 Pukkkr 229*
4-8 Pukkkr 179*

Leave a Comment