Hva kan du bli med spesiell studiekompetanse?

  • Studium.
  • Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.
  • ENKELTE HELSE- OG VETERINÆRFAG.
  • INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG.
  • ARKITEKTUR OG TEKNOLOGISKE FAG.
  • ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG.

Hva er generell studiekompetanse og hva er spesiell studiekompetanse?

Med generell studiekompetanse kommer du inn på de fleste studier. Du får det om du tar feks medier og kommunikasjon eller studiespesialisering. Du kan også gå to år på yrkesfag og ta påbygg, da får du også generell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse er det noen studier som krever.

Hva kan man bli uten realfag?

Kort fortalt kan du ikke bli lege, tannlege, veterinær, ingeniør, samfunnsøkonom + noen yrker og utdanninger til. Men du kan fremdeles bli f. eks advokat, økonom, markedsfører, PR-rådgiver, selger, etc.

Hva kan du bli med spesiell studiekompetanse? – Related Questions

Hvilke utdanninger bør man droppe?

Ønsker du deg enklest mulig vei ut i arbeidslivet etter studiene? Da bør du droppe utdanning innen samfunnsfag, økonomi og administrasjon, og humanistiske fag. Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognoser for tilbud og etterspørsel etter forskjellige utdanningsretninger frem mot 2030.

Hvilket yrke er mest etterspurt?

Da store deler av Norge stengte i midten av mars for å begrense smittespredningen, ble behovet for flere personer i denne yrkesgruppen enda større. Siden den gang har sykepleiere vært den mest etterspurte arbeidskraften.

Hva kan man jobbe som uten videregående opplæring?

Det er mulig å få seg jobb uten vgs, men det er litt begrenset som sagt. I hovedsak kan man få det som heter “ukvalifisert arbeid”, altså ting som å jobbe i butikk, gå med avisen, jobbe på lager, den type ting.

Hva må man ha i matte for å bli advokat?

Hvis du vil bli advokat må du ikke ta T-matte, du kan fint ta P-matte! For å studere rettsvitenskap/juss , som du trenger for å bli advokat, kreves det kun at du har generell studiekompetanse.

Hvordan ta realfag etter videregående?

Ja, du har muligheten til å ta disse fagene etter videregående. Du må da ta dem som privatist. Enten uten undervisning, og hvor du leser hele pensum selv (som ikke koster så mye), eller at du får undervisning på en privatskole, som f. eks Bjørknes eller Sonans og så går opp til eksamen (dette koster mer).

Hva er forskjellen på realfag og språk samfunnsfag og økonomi?

Dersom du sliter med matte og tenker at språk, samfunnsfag og økonomi er greit å ta i vg2 så kan du velge P (praktisk) matte. Tar du T-matte så kan du allikevel gå språk, samfunnsfag og økonomi. Dersom du vil inn på spesielle studier slik som lege, dyrlege, ingeniør osv må du ha realfag.

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Er det vanskelig på studiespesialisering?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Er det vanskelig på videregående?

Mange elever opplever at det er vanskeligerevideregående enn det var på ungdomsskolen. Kravet for å få gode karakterer er større. Hvis du lærer fort og tar ting lett, er det ikke sikkert du må jobbe så veldig mye ekstra. Men de fleste som ønsker høy kompetanse må jobbe målrettet.

Hvilken linje dropper flest ut av?

Frafallet størst innen yrkesfag

Frafallet er klart størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Nesten tre av ti elever som starter på videregående kurs innenfor yrkesfag slutter underveis i utdanningsløpet. Det er også store forskjeller i frafall mellom ulike program i yrkesfagene.

Hvilken vgs i Norge har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er vanlig snitt på vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Er 5 en bra karakter?

Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.

Er 3 7 i snitt bra?

Dersom du har gjort ditt beste til enhver tid, er 3,7 er snitt du absolutt skal være fornøyd med. Men dersom du vet med deg selv at du ikke har gjort ditt beste, og at du egentlig har forutsetninger for å prestere bedre, trenger du ikke nødvendigvis være fornøyd med et snitt3,7.

Er C en god karakter?

C: God. Generell beskrivelse: “Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene”.

Leave a Comment