Hva gjør man i sosiologi og sosialantropologi?

Sosialantropologi studerer de sosiale og kulturelle sidene ved mennesket. Sosialantropologi er opptatt av hvordan kultur former samfunnet. Spørsmål som sosialantropologer er opptatt er hva det vil det si å være menneske og hvordan oppfører mennesket seg og hvorfor.

Hva kan man bli etter å ha studert sosiologi?

Du finner sosiologer i både privat og offentlig sektor. Eksempler på stillinger er forsker, veileder, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, rådgiver, politisk rådgiver, HR -rådgiver og prosjektkoordinator.

Hvor mye tjener en sosiolog?

På desidert bunnivå ligger sosiologer og sosialantropologer, med en månedslønn som med snau margin passerer 30.000 kroner.

Hva gjør man i sosiologi og sosialantropologi? – Related Questions

Er det vanskelig å studere sosiologi?

Studiet er veldig, veldig sosialt. Sosiologi kan være krevende, fordi det er mye teori å ha kjennskap til og det er sjeldent et enkelt og greit svar på spørsmålene vi jobber med. Sosiologi er krevende fordi vi mennesker er komplekse skapninger! Men vi jobber jo med mennesker, og da blir det jo alltid sosialt!

Hva kan man ta master i etter sosiologi?

Sosiologi gir deg varierte jobbmuligheter.

Hos UiO kan du søke følgende mastergrader:

 • Sosiologi.
 • Organisajon, ledelse og arbeid.
 • Rettssosiologi.
 • Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK)
 • ESST – Society, Science and Technology in Europe.
 • Development, environment and cultural change.
 • Health Economic, Policy and Management.

Hvor mye tjener man som sosionom?

En sosionom kan tjene mellom ca. 440 000 kr og 500 000 kr i året, avhengig av hvilken sektor man velger å jobbe i. Barnevernspedagoger tjener mellom ca. 470 000 og 525 000 kr i året, avhengig av bakgrunn og sektor.

Hva tjener en sosionom med master?

En ansatt med bachelorgrad og 16 års ansiennitet har i tariffavtalen krav på 523.100 kroner. En masterstilling er lønnet med 646.100 kroner.

Hvilke jobber er best betalt?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva må man ha i snitt for å bli sosionom?

Fylke
TittelStudienivåOrdinær
Bachelor i sosialt arbeid, heltidBachelor og høgskolekandidat51.30
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfagBachelor og høgskolekandidat43.40
Bachelorstudium i sosialt arbeidBachelor og høgskolekandidat50.00
Familieterapi og relasjonelt arbeid | masterMaster og høyere

Hva gjør en sosionom på NAV?

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom: å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.

Hva gjør en sosionom på sykehus?

Når man blir syk og innlagt på sykehus kan det bli behov for ulike tiltak for å mestre den nye situasjonen både for pasient og for pårørende. Sosionomene kan bistå med hjelp til å bearbeide den nye livssituasjonen gjennom samtaler, råd og veiledning.

Hvor er det best å studere sosionom?

Når det gjelder vurderingen av egen studieinnsats er det studentene ved Universitetet i Stavanger som mener de gjør størst innsats. De vurderer den til 4,3. Den neste på listen er Høgskolen i Bergen med en score på 4,0.

Er sosionom og sosialt arbeid det samme?

Når du er ferdig med bachelorgraden i sosialt arbeid, får du yrkestittelen sosionom.

Hvor mye tjener en klinisk sosionom?

Utdanning som fører frem til formell godkjenning som mekler i familieverntjenesten. Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, eller 1496 klinisk barnevernspedagog, i lønnsramme 18, alternativ 11, lønn fra p.t. kr 535 200 – kr 597 000 pr. år (ltr. 60-66).

Hva kan jeg jobbe som sosionom?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Hvor mye tjener man på å være psykolog?

Psykologer tjente i snitt 55 260 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 663 120 kroner. Mannlige psykologer tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 59 140 kroner i måneden, kvinner tjener 54 150.

Hvor mye tjener en miljøterapeut?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En relevant lønn for en 100 % stilling er i overkant 500 000 kroner i året, litt avhengig av ansiennitet og om man jobber i turnus eller har andre typer tillegg.

Kan sosionomer jobbe i barnehage?

Som sosionom kan du jobbe med:
 • funksjonshemmede.
 • flyktninger og innvandrere.
 • eldre.
 • jobbformidling og tilrettelegging av arbeid.
 • kartlegging og behandling på institusjon.
 • rehabilitering.
 • psykologisk- og pedagogisk rådgiving.
 • veiledning opp mot hjem, skole og barnehage.

Hva gjør en sosionom i skolen?

En sosialarbeider kan arbeide med mange forskjellige områder på en skole: klassemiljø, konflikter, mobbing, individuelle samtaler, omsorgssvikt, sorg, ulike slags samtalegrupper, foreldresamarbeid, forebyggende barnevern, psykisk helse, spiseforstyrrelser, rådgivning til lærere og administrasjon og tverrfaglig

Leave a Comment