Hva er snittet for å komme inn på BI?

Dette er ca mellom 3 og 4 i snitt på karakterene dine fra videregående.

Er det mye matte i eiendomsmegling?

Kravet er generell studiekompetanse for å komme inn, og det er ikke noe krav om at du har tatt S-matte eller andre spesielle fag. Så lenge du har generell studiekompetanse kan du søke, og trenger ikke tenke på hvilke fag du har valgt. Du trenger altså ikke være spesielt god i matte!

Hva må man ha for å gå på BI?

For å kvalifisere til opptak på BI må du ha generell studiekompetanse, som du kan få på flere måter: 3-årig videregående: Du har fullført og bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

Hva er snittet for å komme inn på BI? – Related Questions

Hva er snittet på siviløkonom?

Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål ) for å komme inn på dette studiet. I tillegg må du dokumentere kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller S1 + S2 .

Hva er lønnen til en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener en jurist?

– Det varierer noe, startlønnen er nok fra 500.000 til rundt 600.000, men dette kommer også an på om man begynner i det offentlige eller private. Startlønnen her varierer, og lønnsutsiktene er avhengig av hvilken sektor man jobber i. Etter noen år er du gjerne oppe i rundt 600-650.000 kr eller mer i året.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Grunnlønnen for en nyutdannet elektriker er cirka 450 000 kroner i året. Med mye overtid kan du tjene godt.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener man som lege?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Hva er minstelønn for 20 åringer?

16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Kan man bli siviløkonom uten S matte?

Spesiell studiekompetanse for Siviløkonom

Skal du studere Siviløkonomi, må du enten ha Matematikk R1 eller S1 + S2.

Hvor mye tjener en økonom i året?

Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 458.000 kroner. Det er en oppgang på 9.000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i lønnsnivå siden 2012.

Er siviløkonom en master?

Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom. Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske.

Hvor mange siviløkonomer får jobb?

NHH-kandidater rett ut i relevante jobber

Svært sterkt arbeidsmarked for NHH-kandidater: Mer enn 97 prosent av de nyutdannede fra 2021 var i jobb eller videre studier rett etter fullført mastergrad.

Hvor mye tjener en hodejeger?

Lønn: 600.000 – 5-6 mill kroner i året. Gjennomsnittelig arbeidstimer pr. uke: 45 – 55.

Hvor mye tjener en bankansatt?

474.720 kroner var gjennomsnittslønna til en kundebehandler i bank i 2021, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Medarbeidere i kategorien finans og forsikring tjente i gjennomsnitt 563.400 kroner.

Hva tjener en nyutdannet økonom?

De første årene i arbeidslivet legger grunnlaget for resten. Den gjennomsnittlige startlønnen for nyutdannede økonomer med masterutdannelse var 560 000 kroner i 2022, viser Econas ferske lønnsstatistikk.

Hvor mye tjener Norges banksjef?

Wolden Bache har en årslønn på 2.416.000 kroner, viser åremålsavtalen som E24 har fått innsyn i. Til sammenligning hadde Olsen en årslønn på 2.592.843 kroner i 2021. Hun er med det dårligere betalt enn samtlige av lederne i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, som ligger under Norges Bank.

Leave a Comment