Når varmepumpen bråker?

Tenk plassering

Da utedelen normalt lager mer støy enn innedelen, er det lurt å plassere pumpen langt vekk fra soverommet. Den bør heller ikke vende mot naboens soveromsvindu – dette kan føre til sure miner ved postkassen om morgenen. Det er også viktig å tenke på hvor mye plass det er rundt varmepumpen.

Er varmepumpe brannfarlig?

Med en varmepumpe kan du sørge for at de alltid kommer hjem til et oppvarmet hus. Varmepumpe utgjør nemlig ingen trussel i form av brannfare og har heller ingen varme overflater som kan være skadelig for barn.

Kan nabo klage på varmepumpe?

I dag ligger de mest støysvake varmepumpene på mellom 16 og 22 dB. Støy over 30 dB regnes som så mye støy at naboer med regelverket i ryggen kan klage på støynivået.

Når varmepumpen bråker? – Related Questions

Hvor mye kan naboen bråke?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Kan man nekte varmepumpe i sameie?

En del borettslag og sameier har utarbeidet egne retningslinjer for varmepumper. Hvis ditt borettslag eller sameie ikke har det, må du innhente egen tillatelse fra styret før installasjon. Når du bor i et borettslag, er det ekstra viktig å ta hensyn til naboer når du får installert varmepumpe.

Kan varmepumpe stå på om natten?

Varmepumper fungerer best når de står på hele tiden og kan opprettholde en jevn temperatur i boligen. I tillegg til at dette gjør det lettere for pumpa å opprettholde et behagelig inneklima, krever pumpa mindre energi når den får jobbe jevnt og trutt.

Er det greit å slå av varmepumpe?

HVORFOR BØR MAN IKKE SKRU AV VARMEPUMPEN? Får varmepumpen jobbe jevnt og trutt vil den nemlig kunne jobbe på lavere hastighet, og dra mindre strøm. Om den slås av om natten, mens du er på jobb eller helgetur, for eksempel, må den jobbe hardt for få temperaturen opp igjen – en prosess som gjerne krever en del strøm.

Er varmepumpe fasadeendring?

– Det finnes ikke krav om søknad eller melding til kommunen for å få lov til å installere vanlige små varmepumper, dersom varmepumpen er for én bolig og den ikke medfører vesentlig fasadeendring. Det fastslår assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat.

Er det noen som reagerer på varmepumpe?

Det er lite sykdom forbundet med varmepumper, men noen av de som har astma og allergi kan reagere sterkere, sier han. I fjor blei det solgt 78.000 varmepumper i Norge. Inger Norfonn i Bergen er ikke alene om helseplagene knyttet til bruken, men hvor mange som merker slike plager, vet ingen.

Er varmepumpe fasadeendring?

– Det finnes ikke krav om søknad eller melding til kommunen for å få lov til å installere vanlige små varmepumper, dersom varmepumpen er for én bolig og den ikke medfører vesentlig fasadeendring. Det fastslår assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat.

Hva kan naboen klage på?

Generelt sett står enhver fritt til å gjøre det de ønsker så lenge det de gjør ikke medfører en unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for naboer.

Dette kan i utgangspunktet stride mot loven:

  • Festing.
  • Musikk.
  • Bråk fra barn.
  • Bråk fra dyr.
  • Støy på grunn av oppussing.

Kan naboen nekte deg å bygge?

Naboen din trenger ikke varsle deg om innvendige fysiske arbeider eller når byggearbeidet i liten grad berører dine interesser. Naboen kan også slippe å varsle deg hvis det er stor avstand til eiendommen din, eller hvis naboen skal sette opp en mindre bygning som du ikke kan se fra din eiendom.

Er det lov å gå inn på andres eiendom?

Etter straffeloven § 268 er det forbudt å ferdes hos “en annens hus eller et sted som ikke er fritt tilgjengelig”. Forbudet gjelder også den som “uberettiget forblir på et slikt sted”. Det betyr at det er forbudt for andre å oppholde seg i anders hus eller på andres eiendom uten samtykke til dette.

Når kan naboen bråke?

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Kan man nekte å skrive under på nabovarsel?

Har du fått nabovarselet på døra, e-post eller sms, må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet slik at naboen kan dokumentere overfor kommunen at du har fått det. En automatisk lesebekreftelse fra deg er ikke nok. Hvis du ikke bekrefter skriftlig at du har mottatt varselet, må naboen varsle deg på annen måte.

Hvordan klage på støy fra nabo?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden. Både borettslag og sameier kan fastsette ordensregler, og det er vanlig å ha regler om støy i disse.

Hvordan finne ut hvem som skal ha nabovarsel?

Alle naboer og gjenboere skal motta nabovarsel i en byggesak. Både eiere og festere av eiendommer som er bebygde og eiendommer som er er ubebygde skal ha varsel. Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til kommunale veier. I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at andre eiere eller festere skal få nabovarslet.

Hvilke tiltak krever nabovarsel?

Hensikten med nabovarselet er at naboer og berørte skal gis anledning til å ivareta sine interesser. I nabovarslet skal det gis melding om at eventuelle merknader må være kommet til søker innen en frist på minst to uker etter at varselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er gjort tilgjengelig for naboene.

Hvor stort kan man bygge uten nabovarsel?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Leave a Comment