Hva er en Eiendomsmeglerfullmektig?

En eiendomsmeglerfullmektig er en person som bedriver eiendomsmegling (det vil si opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom), men som (ennå) ikke oppfyller kravene til å være eiendomsmegler. En eiendomsmeglerfullmektig kan sies å «være på vei» til å bli eiendomsmegler.

Hva er forskjellen på eiendomsmegler og Eiendomsfullmektig?

En eiendomsmegler er en fagperson som hjelper deg med å selge boligen din. De tar seg av alt fra markedsføring til visninger, forhandlinger og kjøpsavtale. En eiendomsmeglerfullmektig er en megler som har fullført utdanning, men som ikke er ferdig med praksis enda.

Kan eiendomsmeglere investere i eiendom?

Finanstilsynets rundskriv 7/2015 – Langsiktig investering i fast eiendom påpeker at personer som utfører arbeid som inngår i eiendomsmegling kan etter eiendomsmeglerlovens §5-2 første ledd ikke kjøpe eller selge fast eiendom.

Hva er en Eiendomsmeglerfullmektig? – Related Questions

Har eiendomsmeglere fast lønn?

Det er ulike måter vi kan lønnes på som eiendomsmegler. Det kan være provisjon, garantilønn og provisjon eller kun fastlønn. Sistnevnte er forbeholdt noen ytterst få, mens det første er det vanligste. Hvor høy garantilønnen er varierer veldig, det kan være fra kr 10-30.000 i måneden.

Kan du selge hus uten megler?

Alle kan selge bolig selv uten megler!

Selger kan på den måten selv velge egen innsats ved salget. Noen har kapasitet til å gjør mye, og kan forestå hele salgsprosessen.

Hva skal man ikke si til megler?

Sett en grense for deg selv, og ikke fortell megleren om den. Ikke gi inntrykk til megler om at dette er en bolig du vil ha «for enhver pris», ifølge Thomas Bartholdsen. Gjør deg kjent med prisnivået der du skal kjøpe før du bestemmer deg for et pristak.

Hva må du ha i snitt for å bli eiendomsmegler?

Men det har ikke vært tradisjon for at denne utdanningen krever veldig høyt snitt, slik som 5 eller 6, og det er gode sjanser for at du vil kunne komme inn med et snitt rundt 4 eller litt mindre.

Kan man prute på eiendomsmegler?

Du må gjerne prute på megleren, men det er ikke mest effektivt for å få ned prisen på meglertjenesten. Det mener Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet. – Eiendomsmeglerne har en forhandlingskompetanse som gjør at de ofte er flinkere til å forhandle enn sine kunder, sier Bartholdsen.

Kan eiendomsmeglere drive med utleie?

Eiendomsmegling er mellommannsvirksomhet både ved utleie og omsetning av fast eiendom, og er regulert i eiendomsmeglingsloven. I Norge er det bare selskap med særskilt tillatelse som kan drive eiendomsmegling, samt enkelte advokater.

Kan megler selge for familie?

Som vi har sett, kan megler og meglers nærmeste nærstående verken kjøpe eller selge eiendom gjennom eiendomsmeglingsforetaket. Foretaket kan heller ikke på annen måte opptre som mellommann ved transaksjoner hvor slike personer eller foretak er part, jf. tredje ledd.

Blir utleie regnet som inntekt?

Leier du ut en bolig du ikke bor i selv, for eksempel en utleieleilighet, er utleien skattepliktig. Da beskattes leien med 22 prosent skatt i skatteåret 2019 (og 2020). Til gjengjeld får du fradrag for kostnadene du har til utleie.

Hvem betaler megler kjøper eller selger?

Når du får pengene fra boligsalget overført til din bankkonto, så er allerede meglerhonoraret og de andre omkostningene trukket fra. Det er med andre ord selger som betaler megler ved salg av bolig.

Hva er normalt meglerhonorar?

Hva er et meglerhonorar? Enkelt forklart er meglerhonoraret betalingen megleren får etter at jobben med å selge en eiendom er gjennomført. Honoraret er en bestemt prosentandel (provisjon) av den faktiske salgssummen. Jo høyere pris boligen selges for, desto mer tjener både du som selger og megleren.

Kan megler lyve?

Selv om eiendomsmeglere er pliktig til å loggføre budene som mottas, trenger de ikke å loggføre kommunikasjonen under budrunder eller kontaktinfo til interessenter som ikke legger inn bud. Derfor er det gode muligheter for meglere å lyve for å presse opp prisen uten å bli avslørt.

Er det vanlig at megler er med på overtakelse?

Normalt vil du, selger og megler være involvert i overtakelsen. Vanligvis vil megleren kontakte både selger og kjøper og informere om hva som skjer på dagen for overtakelse, samt kontrollere at kjøpesummen er betalt til en klientkonto.

Hvor fort får man penger etter boligsalg?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Hvem betaler felleskostnader overtakelse?

Hvem betaler felleskostnadene hvis det er overtagelse midt i måneden? Selger betaler felleskostnader for måneden det er overtagelse i, uavhengig av dato for overtagelse. Kjøper og selger må selv sørge for oppgjør for denne måneden.

Hva skjer om megler ikke får solgt?

Mener man at det er meglers feil at boligen ikke blir solgt, sier eiendomsmeglerloven at man kan si opp oppdraget uten varsel. Dette gjelder for begge parter. Forbrukerrådet anbefaler å gjøre dette skriftlig. Megler har da krav på et rimelig vederlag for utført arbeid.

Kan man avslå bud under prisantydning?

Det er ikke lov. Forbrukerombudets linje er at når er selger har avslått et budprisantydning, så må man annonsere til ny pris ved annonsering av ny visningsrunde.

Leave a Comment