Er det makrell i Oslofjorden nå?

Det har vært mye makrell i Oslofjorden over en årrekke nå. På Facebook og i filmer på YouTube ser vi hvordan store mengder makrell fiskes fra båt og land i ytre og indre Oslofjord, gjerne fra Aker Brygge, ja til og med fra isen om vinteren.

Er det fiskeforbud i Oslofjorden?

Det er forbode å fiske torsk heile året i Oslofjorden. Det er også forbode å fiske med botnsette garn innanfor grunnlinja frå og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige.

Hvor kan man fiske i Oslofjorden?

Tips om fiskeplasser i Oslofjorden
 1. 1 Kjærnes i Bunnefjorden. Omradet rundt utlopet av Årungselva og nordover mot Tuskjær ved Kjærnes kan til tider være et meget bra sjøørret område.
 2. 2 Ingierstrand.
 3. 3 Ulvøya.
 4. 4 Hovedøya, Gressholmen, Lindøya og Langholmene.
 5. 5 Bygdøy.
 6. 6 Bygdøy og Fornebu.
 7. 7 Kalvøya.
 8. 8 Konglungen.

Er det makrell i Oslofjorden nå? – Related Questions

Når er det best å fiske torsk?

Vår / høst: Vår og høst kan finner vi ofte torsken i områdene mellom ytterskjærs og innaskjærs. Det er da vanlig å få fine torsker som bifangst om vi dorger eller bunnfisker etter annen fisk. Da kommer det ofte det vi kaller banktorsk innaskjærs og inn i fjordene.

Hvor er det forbudt å fiske torsk?

Hele året er det forbudt å fiske torsk fra grensen mellom Telemark/Vestfold og Agder til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder også hele Oslofjorden. Det er forbudt å fiske med bunnsatte gam. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.

Kan man fiske i Oslo?

Fritidsfisket i sjøen er en allemannsrett som alle kan drive med, men i Oslofjorden er fiske strekt regulert for å ta vare på kysttorsken og annen fisk. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i regler for fiske og hvilke plikter du har.

Er torsken fredet i Oslofjorden?

Dette er vernetiltakene: Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder hele året. Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapet og satte den forsiktig ut i sjøen igjen.

Hvor kan man fiske makrell?

Makrellfiske kan man stort sett bedrive langs hele kysten vår, men det er sør i landet det tas mest fisk. Langs kysten fra Svenskegrensen og til et stykke opp langs Vestlandskysten finner du vanligvis det beste makrellfiske. Der er også her sportsfiske etter makrell er mest populært.

Hvilke dyr lever i Oslofjorden?

Mange øyer og holmer i Oslofjorden er fredet i hekketiden. Dyrelivet i og ved fjorden er svært rikt. Langs land lever bjørn, ulv, gaupe og rev, mår, oter og bever, hare, elg, og rådyr, og de siste åra har hjortebestanden på Vestlandet blitt så stor at den også har spredd seg til landet langs Oslofjorden.

Er det hai i Oslofjorden?

– Vi har 8 haiarter i Oslofjorden: småflekka rødhai, pigghå, svarthå, hågjel, brugda, kamtannhai, håbrann, gråhai.

Hvorfor dør Oslofjorden?

Torsk forsvinner, koraller dør, og forskere ser økt algeoppblomstring, tilslamming og stadig flere døde soner med livløst vann. Årsakene som trekkes fram er ofte overfiske, kloakkutslipp, avrenning fra landbruket og tilførsel av miljøgifter.

Er det hval i Oslofjorden?

At den er observert inne i Oslofjorden, er uvanlig. Det er sjelden så store hvaler innenfor Drøbak.

Hvor dypt er det i Oslofjorden?

Ytre Oslofjord dekker et sjøareal på ca. 2000 km2, og i de dypeste områ dene utenfor Hvaler er det nesten en halv kilo meter ned til bunnen.

Hvilke hvalarter finnes i Norge?

Langs norskekysten kan du se knølhval, vågehval og finnhval, og flere arter av delfiner og niser. På Hurtigruten, kan du se hval mens du sitter på dekk i fjordene i Nord-Norge, på en hvalsafari eller så kan du se dem fra en kajakk, på en utflukt der du er så nær vannet at du må bade for å komme nærmere.

Hva slags Hvaler finnes i Norge?

De fleste hvaler er tannhvaler, og mer enn en tredel av alle hvalene hører hjemme i delfinfamilien. I norske farvann forekommer totalt 21 hvalarter (14 tannhvaler og sju bardehvaler), noen bare sporadisk.

Er det blå hval i Norge?

Men der vi observerer dem i norske farvann er langt nord, ved Spitsbergen og Jan Mayen, sier Øien. Blåhvalen er en vandrende art, som i hovedsak kommer til norske farvann om sommerhalvåret for å beite.

Hvordan dør en hval?

Nylig har det rekt på land fem døde hvaler i Vesterålen, én i Sør-Troms, én i Tromsø og én i Finnmark.

 • Kollisjon. Flere av de døde hvalene er spermhvaler.
 • Plast i magesekken.
 • Alderdom.
 • Sykdom.
 • Dykkersyke.
 • Stranding.
 • Fiskeredskap.

Hvor kan man se blåhval?

Blåhvalen finnes i alle verdenshav. Den er relativt sjelden i det nordlige Atlanterhavet bortsett fra ved Azorene og Island. Den påtreffes så langt nord som Baffinbukta i det vestre Atlanterhavet og Spitsbergen i det østre.

Hvilket dyr har størst hjerte?

De største og kraftigste hjertene finner vi hos pattedyr, med blåhvalen som suveren rekordholder. Den har et hjerte på størrelse med en mindre personbil. Fuglene har relativt små, men også svært muskuløse og effektive hjerter.

Leave a Comment