Når kan barn bestemme hvem de skal bo hos?

Når du har fylt 16 år kan du bestemme selv om du vil bo hos moren eller faren din. Før det skal foreldre høre på og legge vekt på hva barn mener i saker som angår dem. Det er noen “trappetrinn” i Barneloven; barn skal høres fra der er 7 år og har mye de skulle ha sagt når de blir 12 år.

Når barnet ikke vil bo hos far?

Når barnet over tid ikke vil til en av foreldrene. Hvis barnet over tid ikke vil til den ene forelderen, er det viktig at dere finner ut hva som kan gjøres. På familievernkontoret kan dere få veiledning, og det er lurt å oppsøke hjelp tidlig hvis en er usikker på hvordan en skal håndtere barnets motvilje mot samvær.

Hva kan en 15 åring bestemme?

Fra 15 år bestemmer du selv når det gjelder å melde deg inn og ut av foreninger og av kirke og trossamfunn. Er du blitt 15 år så bestemmer du selv over penger som du har tjent. Du kan også bestemme selv når det gjelder valg av utdanning fra fylte 15 år.

Når kan barn bestemme hvem de skal bo hos? – Related Questions

Kan far nekte mor å flytte?

Svar: Mor velger fritt selv hvor hun vil bo, far til barnet kan ikke nekte mor å flytte. Når det gjelder barnet, så har mor plikt til å melde fra om flytting til barnets far. Flyttemelding skal i følge barneloven komme minst tre måneder før flyttingen.

Kan man bo alene som 15 åring?

Du har ingen rett til å flytte hjemmefra før du er myndig (fylt 18 år). Men er du og foreldrene dine er enige om at du kan flytte, er det ingen lov som hindrer deg. KLARE DEG SELV: Du kan ikke flytte hjemmefra før du er 18 år uten dine foreldres tillatelse.

Når må 15 åring være hjemme?

Det er ikke noen fastsatt “aldersgrense” på det å være alene hjemme. Dette er noe ungdommens foreldre må bestemme. Det er ikke alle foreldre som er komfortable med å la sin 14-15 år gamle sønn eller datter være alene hjemme i helgene, og de kan ha gode grunner til det.

Kan en 15 åring være sammen med en 20 åring?

Det er ikke ulovlig for en som er 20 år å være kjæreste med en som er 15 år. Det er imidlertid ulovlig for den som er 20 år å ha sex med den som er 15 år. Dette følger av straffelovens § 302 , som sier at den som har sex med en som er mellom 14 og 16 år, kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

Kan en 13 åring og en 15 åring være sammen?

En 13 åring kan være kjæreste med en som er 15 år, hvis foreldrene synes det er greit. Men en som er 15 år kan ikke ha seksualitet/sex/samleie med en som er 13 år. Det er ikke lov!

Hvor gammel må man være for å bestemme selv?

Når du fyller 18 år blir du myndig, og du kan da dine egne avgjørelser i alle saker som gjelder deg.

Hvor mye kan en 13 åring bestemme?

Kan ta lønnet arbeid med godkjennelse: Når barnet har fylt 13, kan de ta enkelt arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må ikke gå ut over skole eller helse. Foreldrene må være enige i at barnet arbeider. Bestemme over egne penger: Fra barn er 13 kan de bestemme over egne penger.

Kan man tvinge et barn til samvær?

Samværsforelder har rette på kontakt med sine barn. Det er derimot ikke slik at barn og unge kan tvinges til samvær de ikke selv ønsker. I følge barneloven har barn og unge over 7år har krav på å bli hørt når det gjelder bosted og samvær. Etter fylte 12 år skal deres mening legges særlig vekt på.

Hvor lenge bestemmer foreldre over barna?

Foreldrene dine har ansvar for deg frem til du fyller 18 år. Dette ansvaret kalles foreldreansvar. Foreldreansvaret betyr at foreldrene dine skal ta vare på deg, gi deg råd og ta avgjørelser for deg når det er nødvendig.

Hva skal til for å miste foreldreretten?

For å miste foreldreansvaret, må det idømmes av retten. Som tidligere nevnt, vil fradømmelse av foreldreansvaret bare være aktuelt i unntakstilfeller, hvor den ene forelder ikke bør ha noe som helst med barnet å gjøre på grunn av f. eks. konfliktnivå, kidnappingsfare, mental sykdom mv.

Kan en mor nekte samvær med far?

Dersom en av foreldrene vurderer at samvær ikke er til barnets beste, kan bostedsforelderen nekte samvær. Mor kan nekte far samvær dersom hun beskytter barnet mot uønskede situasjoner. Dette er hun også pliktig til. Utfordringen ligger i å definere hvilke situasjoner som er så alvorlige at samvær kan stanses.

Kan man gi huset til et av barna?

Det er ikke noe i veien for at en forelder gir bort eiendom i gave til kun ett av barna sine. Det er ingen lov som krever rettferdig fordeling mellom to barn, så lenge forelderen er i live. Det avgjørende, for at det ikke skal rammes av arvelovens regler, er at gaven gis med virkning mens man lever.

Kan man gi bort alt man eier mens man lever?

Livsdisposisjoner er disposisjoner som tar sikte på å fordele ens formue hvor gjennomføringen av disposisjonen skjer mens man er i livet. Disse reglene er ikke underlagt arvelovens begrensninger. Utgangspunktet er derfor at en står derfor fritt til å gi bort gaver eller verdier og selge/overføre eiendom mens man lever.

Når kan man kreve skifte av bo?

Skifte av et uskiftet bo kan skje enten før eller etter gjenlevende ektefelle/samboer sin bortgang. Gjenlevende kan når som helst kreve skifte av uskiftet bo, og vil ha ha rett på sin del av arven etter avdøde.

Kan barn oppfylle botid?

Andelseiere kan fritt la barn eller foreldre bruke eller leie leiligheten. Det kalles bruksoverlating. Leilighetenkan leies ut i tre år uten nærmere begrunnelse. Kraveter ett års botid først, men også nære slektninger kan oppfylle kravet til botid.

Leave a Comment