Kan man ha adresse til en postboks?

Informasjon om adresseendring

Dersom leietaker ønsker all post levert til postboksen, også den som er adressert til bolig-/besøksadresse, må det meldes adresseendring fra bolig-/ besøksadresse til postboksadressen.

Hva koster det å leie en postboks?

Gjeldende priser fra 01.01.2023

Stor postboks, 1-2 brukere kr 1712. Pr. ekstra bruker kr 856. Ved leie av ny postboks betales et etableringsgebyr på kr 328.

Hvordan fungerer postboks?

Pakkeboks lar kundene dine hente sine pakker litt nærmere der de bor eller ferdes, til alle døgnets tider. For å kunne hente pakker i Pakkeboks, trenger kunden en app. Posten-appen lastes ned og man registrerer seg med telefonnummer. Kunden vil så få beskjed når pakken er på vei og når den er klar til henting.

Kan man ha adresse til en postboks? – Related Questions

Kan noen andre hente pakken min i Pakkeboks?

Kan noen andre hente pakken min for meg? Ja, du kan dele informasjon om pakken ved å bruke dele-knappen i appen.

Hvorfor har noen postboks?

Bruk av postboks muliggjør forsendelse av post til mottakere som ønsker å anonymisere sin identitet.

Hvem bestemmer hvor postkassen skal stå?

Postkasseplasseringen er regulert av Samferdselsdepartementet i Lov om posttjenester og Forskrift om post.

Hvordan skal postkassen merkes?

Postkassen skal merkes med navn eller annen entydig identifikasjon for alle som skal motta post i postkassen. Merket bør være på minimum 55mm x 90 mm. Merking plasseres fortrinnsvis foran på postkassen og ikke på lokket. Postkasse som er plassert sammen med andre postkasser, bør også merkes på innsiden av lokket.

Hvordan ettersende post?

Vi ettersender alle brevsendinger som sendes gjennom Posten til Norge og til utlandet. Pakker kan videresendes kun i Norge og mot et gebyr. Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen din. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister.

Hvor lenge ettersendes post?

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender. Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Er det ulovlig å åpne andre sin post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Er det lov å ha to adresser?

Du kan ikke ha flere folkeregistrerte bostedsadresser, men du kan legge til en postadresse uten at det endrer din folkeregistrerte bostedsadresse. Postadressen blir da brukt av Skatteetaten og de fleste andre statlige myndigheter. Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem.

Hva skjer hvis jeg ikke melder flytting?

Hovedregelen er at man får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag utover svarfristen inntil maks 15 rettsgebyr. Det vil si inntil 60 dagers forsinket/unnlatt svar – maksimalt 16 950 kroner. Per 1.1.2018 utgjør ett rettsgebyr 1 130 kroner og ¼ rettsgebyr utgjør 282,50 kroner.

Hvor lenge kan man ha midlertidig adresse?

Det følger imidlertid av folkeregisterforskriften § 5-1-1 at midlertidige opphold under 6 måneder ikke innebærer at man må melde flytting til folkeregisteret. Hvis man bor over halvparten av tiden hos kjæresten i løpet av ett år, må man altså melde flytting til folkeregisteret.

Når du flytter må du gi melding til Folkeregisteret?

Når skal skjemaet brukes? Folkeregisteret skal ha meldingen elektronisk eller på papir senest åtte dager etter flytting. Hvem skal bruke skjemaet? Privatpersoner bosatt i Norge som flytter til annen adresse i Norge kan benytte flyttemelding.

Kan mor nekte far å flytte?

Svar: Mor velger fritt selv hvor hun vil bo, far til barnet kan ikke nekte mor å flytte. Når det gjelder barnet, så har mor plikt til å melde fra om flytting til barnets far. Flyttemelding skal i følge barneloven komme minst tre måneder før flyttingen.

Hvor gammel må barnet være for å bestemme hvor man vil bo?

Når du har fylt 16 år kan du bestemme selv om du vil bo hos moren eller faren din. Før det skal foreldre høre på og legge vekt på hva barn mener i saker som angår dem. Det er noen “trappetrinn” i Barneloven; barn skal høres fra der er 7 år og har mye de skulle ha sagt når de blir 12 år.

Leave a Comment