Kan leietaker nekte visning?

Leietaker kan i utgangspunktet ikke nekte at utleieren har visninger hvis leieforholdet er sagt opp, eller den tidsbestemte kontrakten snart utløper. Du kan imidlertid ikke pålegge leietakeren å gjennomføre visningen for deg. Leietaker plikter bare å stille boligen til disposisjon for visning.

Kan utleier nekte besøk?

Utleier kan ikke nekte deg å ha besøk. Når du leier bolig, har du en eksklusiv bruksrett til boligen – den er ditt hjem. Det betyr at det er du som bestemmer hvem som får være på besøk, og for hvor lenge.

Kan utleier ta seg inn i leiligheten?

Som leietaker har du rett til å bruke boligen og nekte andre adgang til den. Utleier har derfor ikke rett til å ta seg inn i boligen uten ditt samtykke (1).

Kan leietaker nekte visning? – Related Questions

Hva kan leietaker klage på?

Her er fem klager fra leietaker og hvordan de kan løses.

Topp 5 klager fra leietaker: slik løser du det

  • Støy fra naboer.
  • Vondt lukt i utleieboligen.
  • Leietaker ønsker husdyr.
  • Klage på trekk av depositum.

Hvor ofte kan utleier ha visning?

Loven oppstiller ikke noen grense for hvor mange visninger du må akseptere. Hva angår utleiers ansvar for å si fra, er det slik at visninger må skje etter avtale med deg.

Hva er ulovlig utleie?

Det er ulovlig å leie ut en bolig uten at den har blitt godkjent til dette formålet av kommunen. Et hus som leies ut er å regne som en selvstendig boenhet.

Har huseier lov til å ha nøkkel?

Utleier har ikke krav på å ha nøkkel til utleieboligen med mindre det er avtalt, eller det følger av husleieloven. Leietaker har altså en eksklusiv bruksrett til leieobjektet. Med mindre annet er avtalt, vil leietaker kunne kreve å få alle nøkler til leiligheten utlevert.

Hvilke rettigheter har jeg som utleier?

Det vil si at utleier skal holde leieobjektet i slik stand som leietaker har krav på etter bestemmelsene i Husleieloven. Dette betyr at utleieren har ansvar for alminnelig vedlikehold for at mangler ikke skal oppstå. Utleier har også ansvar for å reparere eventuelle umiddelbare mangler som måtte oppstå.

Hva er lov å leie ut ikke godkjent leilighet?

En bod er ikke godkjent for varig opphold. Du kan altså leie den ut som bod til en som trenger oppbevaringsplass – men ikke som soverom. Innredede kjellerstuer er ikke nødvendigvis godkjent for varig opphold, men dersom din er det, kan den leies ut for boligformål.

Er det lov å leie ut soverom uten vindu?

Byggteknisk forskrift

Det er også disse som gjør at du ikke har lov til å leie ut for eksempel en hybel uten vindu eller ventilasjon, selv om du eventuelt skulle finne en leietager som var villig til å godta slike vilkår.

Hvor stort må et rom være for å kalles soverom?

Men det er klare retningslinjer for rom som skal kunne defineres som soverom. Fagsjef Rolf Eidsvold i Norges Takseringsforbund kommer opp med følgende kriterier: Volum på minst 15 kubikkmeter (ved normal takhøyde på 2,40 meter vil det si en grunnflate på minimum 6,25 kvadratmeter)

Hvor mye koster det å få godkjent utleiedel?

En slik søknadsjobb kommer normalt på mellom 40.000 og 70.000 kroner inkl. mva. I januar 2016 ble det etablert nye regler som gjorde det enklere å få godkjent utleiedel. Dette gikk blant annet på krav om takhøyde, bodplass, ventilasjon, utsyn, adkomst, radonsperre og energikrav.

Hva er brannskille mellom leiligheter?

BRANNSKILLE: Det skal være brannskille mellom leiligheter horisontalt og vertikalt. Dette gjelder for boliger til og med tre etasjer. Er det mer enn tre etasjer som er innredet med boligfunksjoner, må det foretas brannprosjektering.

Hvordan finne ut om utleiedel er godkjent?

– Kjøper du bolig med utleiedel må du sjekke med kommunen om den er godkjent, sier bygningsinspektør i Larvik kommune Tom Mangelrød. Utleieenheten skal blant annet oppfylle krav til lys og rømningsveier.

Er kjellerstue rom for varig opphold?

I norske hjem er det mange kjellerstuer. Mange tilfredsstiller ikke kravene som settes til rom med varig opphold (p-rom). Lave tak og lite lys regnes ikke som direkte ulovlig. Selv om kjelleren ikke tilfredsstiller krav til varig opphold er det ikke dermed sagt at du ikke kan bruke den som kjellerstue.

Er det krav til vindu i kjellerstue?

Kjellervinduet har krav om minimum fri høyde på 60 cm og fri bredde på 50 cm bredde, samtidig må summen av bredde og høyde være minst 1,5 meter. Skal et kjellervindu brukes som rømningsvei, må det for eksempel ha minst 70 cm høyde om det har en bredde på 80 cm for å være godkjent.

Hva skal til for å få godkjent kjellerleilighet?

For at den nye boenheten skal bli godkjent må den ha alle hovedfunksjoner for bolig. Det betyr at enheten trenger bad og toalett, kjøkken, stue og soveplass. I tillegg må enheten ha egen inngang og være fysisk adskilt fra andre enheter.

Hva skal til for å få godkjent soverom?

Rom for varig opphold skal ha en takhøyde på minimum 2,4 m. Det anbefales at rommet er minst 7 kvm stort. Rommet skal ha vindu og utsyn. Tilstrekkelig tilgang på dagslys er viktig.

Kan kommunen nekte bruksendring?

Ja, kommunen må si ja om alle tekniske krav er oppfylt og det ikke er noe i reguleringsplanen/detaljbestemmelsene som hindrer bruksendring.

Leave a Comment