Hvorfor velge SSØ?

Hvis du er mer interessert i kommunikasjon, språk og samfunn, så er kanskje SSØ riktigere. Du vil ha tilgang til de aller fleste utdanninger, med unntak av de få som krever realfag. Vi anbefaler egentlig at du leser så mye som mulig på utdanning.no og slår opp ulike yrker du er interessert i der!

Hva kan man bli hvis man velger realfag?

Dette gjelder blant annet studier som lærer, jurist, psykolog, pedagog, sykepleier, økonomiske studier, statsvitenskap, sosionom, sosiolog – med mange, mange fler. Så hvis du virkelig vil til et yrke som har mye realfag i seg, eller bli lege eller tannlege eller ingeniør, så bør du få tatt realfagene.

Er det vanskelig på studiespesialisering?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Hvorfor velge SSØ? – Related Questions

Er det mye lekser på studiespesialisering?

studiespesialisering er det nok litt mer lekser eller innleveringer. Det er mange som har gode arbeidsvaner fra ungdomskolen og syns ikke det er noe mer lesker enn de er vant til.

Hvor høyt snitt må man ha for å komme inn på studiespess?

Hvis du mente hvilket snitt du få når du går på studiespesialisering, så er det ikke et fast snitt du få. For å få godkjent utdanningen, du bestå i alle fag. Å bestå i alle fag, betyr minimum karakteren 2. Hvis du ikke består alle fag, du ta opp fag som privatist for å få godkjent utdanningen.

Er studiespesialisering bra?

gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høgskoler. blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.

Hva kan du bli hvis du går studiespesialisering?

Innen studiespesialisering finnes det to valg: realfag og språk, samfunn og økonomi. Elevene kan også velge International Baccalaureate fra andre året. En egen variant er studiespesialisering med formgivingsfag som gir fordypning i formgiving (kunstfag) allerede fra første år.

Hvorfor burde jeg gå studiespesialisering?

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, i Norge eller i utlandet. Du vil kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse, avhengig av hvilke programområder og hvilke programfag du velger.

Hvorfor bør jeg velge studiespesialisering?

Hvorfor velge studiespesialisering? Ina Andem Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Hvilken linje må jeg gå for å bli psykolog?

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi, som er en seksårig utdanning med integrert klinisk praksis. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted.

Hvilken linje må jeg gå for å bli advokat?

Kravene for å få advokatbevilling er en mastergrad i rettsvitenskap og en læretid i minimum to år, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Vanligvis du søke deg inn på en femårig masterprogram.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hva slags advokat tjener mest?

Størst økning hadde bedrifts- og organisasjonsadvokater, med en reallønnsvekst på 5,8 og 6,6 prosent. Bedriftsadvokater er den gruppen som i snitt tjener best. I motsatt ende finner vi offentlig ansatte advokater.

Hvor mange dropper ut av jus?

Fullføring av jusstudier på normert tid

Jusstudiet ved Universitetet i Oslo er normert til 5 år, men det er under 20 prosent av studentene som fullfører til normert tid. Etter 6 års studietid har fortsatt under halvparten av alle på kullet fullført, Ved 7 års studietid har 58-59 prosent fullført.

Hvor gode karakterer må man ha for å bli advokat?

Det mest ettertraktede er å komme inn på en full femårig mastergrad i rettsvitenskap. Ved forrige inntak, varierte snittet for å komme inn der mellom 52,1 og 55 poeng, avhengig av hvor du søkte.

Hva er snittet på juss?

Karaktersnittet for å komme inn varierer fra år til år, men det er generelt et høyt snitt som kreves. De siste årene har det vært på over 5. På studieprogramsiden finner du alltid karaktersnittet fra siste opptak.

Hvor vanskelig er juss?

Utfordringen i jus er stort sett mengde, ikke kompleksitet. Det meste du skal igjennom er ikke veldig komplisert, det er bare mye og tunglest stoff. Struktur, disiplin og evnen til å planlegge arbeid er veldig viktig.

Hvor mye koster det å studere jus?

All offentlig utdanning i Norge er gratis! Så dette betyr at det ikke er store kostnadene på et juss-studium, bare en liten semesteravgift som dekker kostnader til papir/printing etc. Det som koster penger, er private skoler. De kan ha ganske dyre skolepenger (som du ofte kan få lån til av Lånekassen).

Leave a Comment