Hvordan sjekke skrivefeil?

De fleste Office-programmene kontrollerer automatisk mulige stave- og grammatikkfeil mens du skriver, slik at du ikke trenger å gjøre noe for å vise feil mens du arbeider. Automatisk stave- og grammatikkontroll er ikke tilgjengelig i Access, Excel og Project. Du kan starte stavekontrollen manuelt ved å trykke på F7.

Hvordan få rød strek i Google Docs?

Sjekk rettskriving
 1. Åpne Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på en presentasjon.
 3. Øverst klikker du på Verktøy. Staving.
 4. Klikk på Stavekontroll.

Hvordan få hvit Word?

Legge til, endre eller slette bakgrunnsfargen i Word
 1. Gå til Utforming > Sidefarge.
 2. Velg fargen du vil bruke, under Temafarger eller Standardfarger. Hvis du ikke ser fargen du vil bruke, velger du Flere farger ,og deretter velger du en farge fra Farger-boksen.

Hvordan sjekke skrivefeil? – Related Questions

Er Google Docs anonymt?

Alle filer som lastes opp til Google Disk eller opprettes i Skjemaer, er kryptert både under overføring og når de er lagret.

Hvordan sette inn figurer i Google Docs?

Lag illustrasjoner i Google Dokumenter
 1. Åpne et dokument på en datamaskin.
 2. Øverst til venstre klikker du på Sett inn Illustrasjon. Ny.
 3. Sett inn former, linjer eller tekst med redigeringsverktøyene.

Hvordan endre marg på Google Docs?

Flytt marger
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. Velg en del av teksten, grafikken eller bildene.
 3. Dra trekanten du ser øverst, til der du vil plassere margen.

Hvordan se endringer i Google Docs?

Godta eller avvis alle forslag
 1. Åpne et dokument på docs.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på Verktøy. Gå gjennom de foreslåtte endringene.
 3. En boks vises øverst til høyre.
 4. Hvis du vil se hvordan dokumentet ser ut med eller uten endringene, kan du klikke på nedoverpilen.
 5. Klikk på Godta alle eller Avvis alle.

Hvordan endre linjeavstand i Google Docs?

Endre linje- og avsnittsavstand
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på datamaskinen din.
 2. Velg linjene du vil endre.
 3. Klikk på Format. Linje- og avsnittsavstand.
 4. Velg et alternativ for linjeavstand: For å endre linjeavstanden i avsnitt, klikk på Enkel, 1,15, 1,5 eller Dobbel.

Hvordan midtstille teksten i Word?

Midtstill teksten loddrett mellom topp- og bunnmargene
 1. Merk teksten du vil midtstille.
 2. Klikk dialogboksvelgeren i Utskriftsformat-gruppen på Oppsett- eller. Sideoppsett-fanen, og klikk deretter Oppsett-fanen.
 3. Klikk Midtstill i boksen Loddrett justering.
 4. Klikk Merket tekst i Bruk på-boksen, og klikk deretter OK.

Hvordan lage innrykk i Word?

Gå til hjem , og velg linje-og avsnitts avstand > Alternativer for linje avstand nederst på menyen. Dialog boksen avsnitt åpnes. Velg alternativene du vil bruke, i kategorien inn rykk og avstand , og klikk OK.

Hvordan lage et dokument?

Opprette et dokument
 1. Åpne Word. Hvis Word allerede er åpent, velger du Fil > Ny.
 2. Skriv inn et søkeord som brev, CV eller faktura i boksen Søk etter maler på nettet. Eller velg en kategori under søkeboksen som Bedrift, Personlig eller Utdanning.
 3. Klikk på en mal for å se en forhåndsvisning.
 4. Velg Opprett.

Hvorfor Lagre som PDF?

Ved å lagre en Powerpoint-fil som pdf reduserer du filstørrelsen med 70 – 90 %. Du får dermed (sannsynligvis) plass til alle filene dine i rommet. B. Studenter bruker ulikt utstyr for å lese innhold i Canvas: stasjonære og bærbare maskiner, nettbrett og mobile enheter.

Hvordan lager man en PDF?

Slik oppretter du PDF-filer:
 1. Åpne Acrobat og velg Verktøy > Opprett PDF.
 2. Velg filtypen du vil opprette en PDF-fil fra: enkeltfil, flere filer, skannet dokument eller et annet alternativ.
 3. Klikk på Opprett eller Neste, avhengig av filtypen.
 4. Følg anvisningene for å konvertere til PDF-format og lagre på ønsket plassering.

Hvordan lagre i Word?

 1. Klikk fil > Lagre, Velg eller bla til en mappe, Skriv inn et navn på dokumentet i filnavn -boksen, og klikk Lagre.
 2. Lagre arbeidet når du er på farten – Trykk CTRL + S ofte.
 3. Hvis du vil skrive ut, klikker du fil -fanen og deretter Skriv ut.

Hvordan sende en Fil som PDF?

Klikk på Fil > Del > E-post, og velg deretter ett av følgende alternativer:
 1. Send som vedlegg Åpner en e-postmelding med en vedlagt kopi av filen i det opprinnelige filformatet.
 2. Send som PDF Åpner en e-postmelding med en vedlagt kopi av filen i PDF-format.

Hvordan gjøre om en Fil til PDF?

Du kan bruke Word, PowerPoint og OneNote for nettet til å konvertere dokumentet til en PDFfil.
 1. Velg Fil > Skriv ut > Skriv ut (i PowerPoint velger du ett av tre formater).
 2. Velg Lagre som PDF i rullegardinmenyen under Skriver , og velg deretter Lagre.

Hvordan slette et tomt ark i Word?

Klikk eller trykk hvor som helst på siden du vil slette, og trykk CTRL+G. Skriv inn page i boksen Skriv inn sidetall. Trykk ENTER på tastaturet, og velg deretter Lukk. Kontroller at en side med innhold er valgt, og trykk på Delete på tastaturet.

Hvordan markere en hel side?

Obs!: Hvis du vil merke et helt dokument, trykker du CTRL + A.

Leave a Comment