Hvordan får jeg lastet ned vitnemålet mitt?

Du kan finne det elektroniske vitnemålet ditt i NVB ved å logge deg inn i søkerportalen til Samordna Opptak med ID-porten. Dersom det elektroniske vitnemålet ditt ikke ligger der, kan du kontakte skolen du har gått på og spørre om de har mulighet til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Kan man laste ned elektronisk vitnemål?

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående? Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din.

Hvordan få privatisteksamen på vitnemålet?

Du kan tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen. Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål. Ønsker du å utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, kan du kontakte din tidligere videregående skole.

Hvordan får jeg lastet ned vitnemålet mitt? – Related Questions

Hvor finner jeg karakterer mine fra privatisteksamen?

Finn karakterene dine i Privatistportalen

Karakter ved muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir synlig i Privatistportalen innen to uker etter eksamen. Klikk på “mine eksamener” for å finne karakterene dine i Privatistportalen.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er dokumentasjon på at du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, som ikke kvalifiserer for et fullstendig vitnemål.

Kommer privatist karakter på vitnemål?

Når du tar opp fag som privatist så er det alltid den beste karakteren din i det faget som blir standpunkt på vitnemålet. Det betyr at om du får bedre karakter som privatist, så er det den som gjelder på vitnemålet. Dersom du får en dårligere karakter, så beholder du den gamle karakteren i faget.

Hvordan få nye karakterer inn på vitnemålet?

Alle spørsmål om hvordan nye fag og nye karakterer føres på vitnemål eller kompetansebevis, må du rette til den videregående skolen din. Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Hva skal til for å få vitnemål?

For å få vitnemål må du ha fullført og bestått et treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Er du elev, er det skolen der du fullfører og består opplæringen din som skriver ut vitnemålet.

Kan man få vitnemål uten fremmedspråk?

Det gjelder på alle de studieforberedende utdanningsprogrammene. Fremmedspråk er et fellesfag på de studieforberedende utdanningsprogrammene, det betyr at det er et obligatorisk fag. Du er altså nødt til ha fremmedspråk for å et vitnemål med generell studiekompetanse.

Hvor mange karakterer må man ha på vitnemålet?

Hei, Når man regner karakterer i fellesfag og programdag så kommer de fleste ut med ca. 20 karakterer. Det kommer litt an på hvilke fag du velger og om du blir trukket ut til eksamen.

Hvor mange programfag må man ha på vitnemålet?

Hvor mange programfag må du ha? For å få et godkjent vitnemål skal du som går på Studiespesialisering velge tre programfag + matematikk på Vg2, og tre programfag på Vg3. Du må ha fordypning i minst to fag, det vil si at fagene bygger på hverandre.

Kan man få fritak i matte?

Du kan ikke få fritak fra faget matematikk. Hvis du skulle stryke i matte, finnes det to unntaksmuligheter: Hvis du går på et yrkesfaglig studieprogram, kan du søke om å vitnemål med inntil to stryk i fellesfag. Du vil da kunne fagbrev, men ikke studiekompetanse.

Hvor søker man om fritak?

Fritak fra opplæringen skal kun gis når det ikke er mulig for eleven å følge en tilrettelagt opplæring i faget. For å bli fritatt i kroppsøvingsfaget, sender du en søknad til rektor sammen med en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for deg og at tilpasset opplæring ikke er mulig.

Leave a Comment