Hvor stor er en vanlig postkasse?

Ideelt format er A4 (29,7 cm x 21 cm). Formater utover dette kan få brett/skade i forbindelse med produksjon eller ved levering i postkassene.

Hvor kan jeg kjøpe postkasse?

Du kan kjøpe postkasser på nett eller på ditt nærmeste postkontor. Vi har postkasser i god kvalitet, med norsk design og god plass til større sendinger.

Hvor kan jeg henge postkassen?

Det finnes klare regler for hvor postkassen skal plasseres.

Hvor skal min postkasse stå?

  1. I tettbygd strøk skal postkassen plasseres ved port eller innkjøring, eller inntil 100 meter utenfor.
  2. I spredtbygd strøk skal postkassen plasseres ved port eller innkjøring til eiendom, eller inntil 250 meter utenfor.

Hvor stor er en vanlig postkasse? – Related Questions

Hva skjer hvis pakken er for stor for postkassen?

Jo større postkasse du har, desto mer får plass. Er sendingen for stor, får du SMS eller hentelapp med beskjed om at pakken kan hentes på ditt hentested. Har du mulighet til det, kjøp deg en stor postkasse! Se vårt utvalg og bestill ny postkasse.

Kan Posten låse opp postkasse?

Med systemlås i postkassa har du økt sikkerhet med strengere regler rundt nøkkelkopiering, i tillegg til at du kan sette opp samme nøkkel til å låse opp ytre dør, postkasse og boligens dør!

Hvordan opprette postboks?

Så enkelt er det
  1. Bruk BankID, eller en av de andre mulighetene som kommer opp, og logg inn.
  2. Søk etter ledige postbokser på valgfritt sted.
  3. Velg medlemmene i husstanden som skal motta post i postboksen.
  4. Når bestillingen er gjennomført får du oppgitt din nye postboksadresse.

Hva er mitt lokale hentested?

Hvor finner jeg hvilket hentested som tilhører min adresse? I vårt adressesøk kan du finne hvilket hentested som er knyttet til adressen din. I søket får du listet opp alle adressene inkludert husnummer og tilhørende postnummer. Holder du markøren over adressen vil du se hentested (for pakker og store sendinger).

Kan man sende brev fra Post i butikk?

Sende pakker med PostNord

Det er ikke vanskelig å sende post i butikk. Privatpersoner kan sende pakker selv i alle butikker som har PostNord-tjenester.

Kan man sende brev fra egen postkasse?

Bruk frimerke eller sendekode. Du kan sende både brev og Norgespakke™ 0–5 kg fra din egen postkasse, et trygt alternativ når du ikke har tid til å gå på Posten.

Er Digipost og Altinn det samme?

Hvorfor digital forsendelse

I Digitaliseringsrundskrivet har regjeringen besluttet at offentlige virksomheter skal benytte digital forsendelse både til virksomheter og privatpersoner. Videre er det besluttet at det er Altinn som skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Hva skjer om man ikke har Digipost?

Du vil fortsatt kunne motta post i den vanlige postkassen din fra avsendere som ikke har Digipost, eller som velger å sende deg papirpost i stedet for digitale brev.

Hvor stort kan et brev være?

Maksimumsmål for brev med frimerker

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt. Se prislisten.

Hva skjer om man poster et brev uten frimerke?

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 61,– kroner for faktura og 12,– kroner per brev. Nye priser fra 01.01.2023: 62,– kroner for faktura og 13,– kroner per brev.

Er Posten og Bring det samme?

Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge. Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge.

Kan brev spores?

Posten kan spore den opp.

Går du til Postens hjemmesider, og velger sporing av pakker, blir du bedt om å taste inn sending- eller kollinummer. Har du ikke dette, er det verre. Trodde vi. Men Posten kan faktisk spore opp pakker også på mottakernavn dersom forsendelsen befinner seg innenfor landegrensene.

Kan noen andre hente pakken min på Posten?

Fullmaktskort får du på Posten. Engangsfullmakt Dersom du ikke selv kvitterer på meldeseddelen skriver du en fullmakt til den som skal hente sendingen for deg. Henter kvitterer med sitt navn på meldeseddel og foreviser: Fullmakt.

Kan man bruke gamle frimerker?

Gamle frimerker kan fortsatt brukes.

Kan foreldre åpne brev?

Foreldrene dine har ikke lov til å åpne posten din, så lenge du er over 18 år. Da er du myndig, og du bestemmer over deg selv. Du har rett på privatliv og du trenger ikke fortelle dem alt.

Er det ulovlig å åpne andres post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Leave a Comment