Hvor mye vann bruker en gjennomsnittlig familie?

Det gjennomsnittlige vannforbruket til en person ligger mellom 150 – 200 liter per døgn, eller ca. 60 m3 i året. For en husstand med fire personer, bruksareal (BRA) på 150 m2, 25 mm vannmåler og gjennomsnittsforbruk på 60 m3 per person per år, vil det i 2011 koste kroner 6888,40 inkl. mva.

Hvor mye er 1 m3 vann?

En kubikkmeter er volumet av en kube hvor hver side er en meter lang, og tilsvarer 1000 liter.

Hvor mye vann bruker Norge i året?

Vi bruker i gjennomsnitt 179 liter vann per dag

I tillegg kommer et fast abonnementsgebyr, samt merverdiavgift på summen av dette. Tall fra SSB viser at hver nordmann i gjennomsnitt brukte 179 liter vann per døgn i 2017. Det tilsvarer 65,3 kubikkmeter (65.300 liter) per person per år.

Hvor mye vann bruker en gjennomsnittlig familie? – Related Questions

Hvor mye vann bruker nordmenn hver dag?

Hvert døgn bruker hver nordmann i gjennomsnitt 180 liter vann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2018. Det er nesten dobbelt så mye som danskene, som snart er nede i 100 liter i døgnet, ifølge den danske bransjeorganisasjonen for vannselskaper Danva.

Hvilket land har verdens beste vann?

Finland har verdens beste vann ifølge United Nations World Water Devolpement. Norge ligger på sjette plass hvis vi skal tro tidsskriftet Norsk VVS. Rent vann er ikke bare viktig for folkehelsen. Vannkvaliteten griper rett inn i konkurransedyktigheten til næringsmiddelbedriftene.

Hvor mye vann sløser nordmenn?

Vannbarometeret viser at nordmenn sløser mest vann i Norden. I Oslo, Bergen og Trondheim bruker hver innbygger i snitt 73 702 liter vann per år. Til sammenligning brukes det i gjennomsnitt 64 921 liter per person i året i samtlige nordiske storbyer. Og i Trondheim bruker hver innbygger i snitt hele 264 liter per dag.

Hva bruker vi vann til i Norge?

Slik gjør du: I gjennomsnitt bruker en person i Norge 160 liter vann hver dag. Dette fordeles slik: • Bilvask og hagevanning 0-10 liter. WC 30 liter. Bad og dusj 50 liter.

Har Norge mye vann?

Det er bra, men det er fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med mange andre land i Europa, sier Arnhild Krogh i Norsk Vann. Nordmenn bruker nesten dobbelt så mye vann som danskene, som i snitt har i overkant av 100 liter i døgnet, ifølge den danske bransjeorganisasjonen for vannselskaper Danva.

Hvor mange prosent vann er det i Norge?

Men evapotranspirasjonen, eller «vanntapet», varierer sterkt på kloden vår. I Norge er den bare på ca. 15 prosent, mens den i Afrika utgjør hele 80 prosent.

Hvor mye vann bruker et menneske i året?

Et vanlig forbruk for en voksen person er mellom 40 – 60m³ i året (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann/avløp vil kunne variere stort. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen, og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.

Hvem har det reneste vannet i verden?

Verdens beste, lettest tilgjengelige og reneste vann finnes i Finland. Og det gjelder både det vannet som kommer ut av kranene, vannet som renner i landets elver, og vannet som blir produsert av renseanleggene.

Hvem bruker mest vann?

Vannforbruk2019
LandProsent uttak av tilgjengelig ferskvann (2019)
USA28.2
Kina27.8
Kypros27.6
Filippinene26.3

Kan vi gå tom for vann?

Jorden mister hydrogen

Partikkeltapet har innflytelse på mengden av vann på jorda, siden vann består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Hver gang atmosfæren mister hydrogen, mister vi en av byggeklossene til vannet vårt. Med det nåværende tempoet vil jorda gå tom for vann om tre milliarder år.

Hvor mye vann bruker du når du dusjer?

En gavmild dusj serverer gjerne 16 liter i minuttet, så bruker du da 10 minutter i dusjen, vil det gå unna 160 liter vann. Hvis du liker en 35 grader behagelig, varm dusj og strømprisen ligger på rundt 1,50 øre/kWh, så koster en dusj rundt 8 kroner.

Hvor mange liter vann bruker et toalett?

Forskjellige toaletter bruker ulik mengde vann, men et gjennomsnitt man gjerne kan forholde seg til er 6 liter.

Hvem fant opp do?

I 1775 tok Alexander Cummings ut det første patentet på vannklosett. Det første WC i Norge ble installert i Christiania i ca. 1860 og i 1864 fantes i alt 28 vannklosetter i byen.

Hvor mye koster det å skylle ned i do?

Norsk vann anslår kostnaden til å være 2 øre per liter. Kostnaden for kommunene ved å trekke ned i do er derfor også veldig liten. Til nå har vi i Norge hatt god tilgang til godt vann.

Leave a Comment