Hvor mye tjener en sosialarbeider?

En sosionom kan tjene mellom ca. 440 000 kr og 500 000 kr i året, avhengig av hvilken sektor man velger å jobbe i. Barnevernspedagoger tjener mellom ca. 470 000 og 525 000 kr i året, avhengig av bakgrunn og sektor.

Hva er snitt for å bli sosionom?

Fylke
TittelStudienivåOrdinær
Sosialt arbeid, Levanger45.20
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)Bachelor og høgskolekandidat52.60
Bachelor i sosialt arbeid, deltidBachelor og høgskolekandidat46.70
Bachelor i sosialt arbeid, heltidBachelor og høgskolekandidat51.30

Er sosionom og sosialt arbeid det samme?

Når du er ferdig med bachelorgraden i sosialt arbeid, får du yrkestittelen sosionom.

Hvor mye tjener en sosialarbeider? – Related Questions

Hva gjør en sosionom på sykehus?

Når man blir syk og innlagt på sykehus kan det bli behov for ulike tiltak for å mestre den nye situasjonen både for pasient og for pårørende. Sosionomene kan bistå med hjelp til å bearbeide den nye livssituasjonen gjennom samtaler, råd og veiledning.

Hva gjør en sosionom på NAV?

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom: å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.

Hva er det sosiale i sosialt arbeid?

Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale i sosialt arbeid.

Hvem kan ta master i sosialt arbeid?

For å bli tatt opp på masterstudiet i sosialfag må du ha en bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen utdanning kan vurderes for opptak. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap.

Hva tjener en sosionom med master?

En ansatt med bachelorgrad og 16 års ansiennitet har i tariffavtalen krav på 523.100 kroner. En masterstilling er lønnet med 646.100 kroner.

Hvilke master kan jeg ta som sosionom?

Fylke
TittelStudienivå
Videreutdanning i boligsosialt arbeidÅrsenhet og kortere
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Master og høyere
Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet Master og høyere
Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Master og høyere

Kan sosionomer jobbe i barnehage?

Som sosionom kan du jobbe med:
 • funksjonshemmede.
 • flyktninger og innvandrere.
 • eldre.
 • jobbformidling og tilrettelegging av arbeid.
 • kartlegging og behandling på institusjon.
 • rehabilitering.
 • psykologisk- og pedagogisk rådgiving.
 • veiledning opp mot hjem, skole og barnehage.

Hvor er det best å studere sosionom?

Når det gjelder vurderingen av egen studieinnsats er det studentene ved Universitetet i Stavanger som mener de gjør størst innsats. De vurderer den til 4,3. Den neste på listen er Høgskolen i Bergen med en score på 4,0.

Hvordan er det å jobbe som sosionom?

En sosionom er en ekspert på å forebygge, løse og hjelpe med sosiale problemer hos andre! En sosionom lærer mye om kommunikasjon og behov hos andre, og kan hjelpe på mange ulike arenaer og i mange ulike jobber!

Hvilket yrke tjener man mest penger på?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva gjør en sosionom i psykiatrien?

Sosionomen har kompetanse i å se hele pasientens situasjon og bidra til at han eller hun får et helhetlig tilbud. Sosionomen kartlegger og sørger for at både de somatiske, psykiske og sosiale forholdene ivaretas og at pasientene får en helhetlig behandling.

Hva gjør en sosionom i skolen?

En sosialarbeider kan arbeide med mange forskjellige områder på en skole: klassemiljø, konflikter, mobbing, individuelle samtaler, omsorgssvikt, sorg, ulike slags samtalegrupper, foreldresamarbeid, forebyggende barnevern, psykisk helse, spiseforstyrrelser, rådgivning til lærere og administrasjon og tverrfaglig

Hvor mye tjener en miljøterapeut?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – En relevant lønn for en 100 % stilling er i overkant 500 000 kroner i året, litt avhengig av ansiennitet og om man jobber i turnus eller har andre typer tillegg.

Hvor mye tjener en klinisk sosionom?

Utdanning som fører frem til formell godkjenning som mekler i familieverntjenesten. Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, eller 1496 klinisk barnevernspedagog, i lønnsramme 18, alternativ 11, lønn fra p.t. kr 535 200 – kr 597 000 pr. år (ltr. 60-66).

Hvordan blir man miljøterapeut?

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer, spesialpedagog eller annen faglig bakgrunn. Man kan ta fagskoleutdanninger i miljøarbeid.

Hvor mye tjener en barnehage lærer?

Lønna vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, men ifølge Utdanningsforbundets lønnskalkulator kan du som nyutdannet barnehagelærer regne med: En minstelønn på 423 500 kroner (2021) i en offentlig barnehage. En minstelønn på 446 100 kroner (2021) i en privat barnehage.

Leave a Comment