Hvor mye tjener en lærer på barneskolen?

Nå er snittlønnen for en grunnskolelærer på 561 000 kroner. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har gitt ut de siste beregningene før lønnsoppgjøret. Der kommer det fram at de kommunalt ansatte hadde en lønnsvekst på 1,7 prosent i 2020.

Hvor mye tjener en skolelærer?

Men du har krav om lønn som minst ligger på dette nivået under ditt første arbeidsår: Adjunkt med tilleggsutdanning: 504 700 kroner. Lektor: 532 800 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 550 100 kroner.

Hva er lærerlønn i Norge?

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner
MedianGjennomsnitt
3211 Radiografer mv.47 89047 850
3311 Finansmeglere74 540104 330

Hvor mye tjener en lærer på barneskolen? – Related Questions

Hva er en lav lønn?

En vanlig definisjon på «lavtlønt» i Norge er at lønna ligger under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I fjor var 85 prosent av den gjennomsnittlige industriarbeiderlønna i overkant av 37.000 kroner i månedslønn før skatt.

Hva tjener man som politi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ifølge Utdanning.no tjener en politibetjent 638 040 kr i året, det vil si ca 53 170kr brutto i måneden (før skatt). Dette regnes ikke som lav lønn. Denne lønna er gjennomsnittet for alle som jobber i politiet.

Hvor mye tjener en lærer i timen?

Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Hvilket land tjener lærere best?

Spanske lærere er blant de best betalte i hele verden når vi ser på lønna de får når de begynne å jobbe i skole. Utviklingen videre i karriereren er ikke like god. OECD har sammenlignet lærerlønningene i 36 land og lærere på grunnskolenivå i Spania tjener 36.000 euro i året da de starter å jobbe.

Hva tjener en lærer i Danmark?

Tabell 3: Lønn, lærere i videregående opplæring i kjøpekraftsjusterte dollar (OECD 2009a:339)
OECD-gjennomsnittDanmark
Begynnerlønn32 18335 011
Lønn etter 15 år44 78249 264
Topplønn54 44049 264

Hva er gjennomsnittslønn i Norge 2022?

Hva er egentlig en vanlig lønn i Norge? La oss ta en titt på statistikken. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner.

Hvor mye tjener man som lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mye tjener en gjennomsnittlig lærer?

Typisk årslønn, altså medianlønn, for alle lærlinger i Norge er 253 320 kroner. Husk at du kan tjene både mer og mindre enn dette. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tallene er samlet inn september 2021.

Hvor mye tjener man som prest?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det forekommer noen variasjoner etter hvor du jobber, men som nyutdannet prest til en soknepreststilling kan du forvente noe fra 528 000 kroner i året. Inntekten øker etter hvert som du får mer erfaring og ansiennitet , eller hvis du tar ekstra etterutdanning.

Hva tjener jeg i timen når lønna er 470000?

470,000 kr årlig er hvor mye per time? Om du tjener 470,000 kr per år, blir Timeslønn din 226 kr.

Hvor mye tjener en pastor i året?

I Normisjon kan en pastor tjene fra 370.000 til 550.00 avhengig av utdanning, ansiennitet og personalansvar. Artikkelen fortsetter under annonsen. I Pinsebevegelsen er spennet enda større. En pastor med over 600 medlemmer kan tjene 579.000 i året, som er det høyeste nivået blant frimenighetene.

Hvor mye tjener en diakon?

Typisk årslønn, altså medianlønn, for alle lærlinger i Norge er 253 320 kroner. Husk at du kan tjene både mer og mindre enn dette. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tallene er samlet inn september 2021.

Hvor mye tjener en portør i året?

– Som portør med fagbrev ligger vel lønnen på mellom 300 000 og 400 000, avhengig av ansiennitet .

Hvor mye tjener en biskop?

Bortsett fra Stålsetts millionlønn, hadde biskopene i fjor skattebar inntekt fra 461.000 kroner til 636.000 kroner.

Leave a Comment