Hvor mye drivstoff per mil?

Generelt sett bruker en bil mellom 0,5 og 1 liter bensin per kilometer, men dette kan variere mye. For eksempel kan en kraftig bil bruke mer bensin per kilometer, mens en bil med lav vekt og god aerodynamikk vil bruke mindre. Dette betyr at du kan spare mye penger på å kjøre mil i en bil med god aerodynamikk.

Hvordan regne drivstofforbruk?

Jeg regner selv ut mitt forbruk.

Sett kilometertelleren på 0 etter at du har fylt tanken. Slik får du vite hvor mange liter du bruker per kilometer når tanken igjen er tom. Etterpå stiller du den på: (Antall liter /Antall kilometer kilometer kilomètres)*100 et vous obtiendrez votre consommation L/km.

Hvor mye drivstoff bruker en bil i måneden?

mye koster drivstoff i året

La oss si at du kjøper en bensinbil som i gjennomsnitt bruker 0,7 liter per kjørte mil og at du kjører 15.000 kilometer i året. Med en bensinpris på 20 kroner pr liter vil du årlig bruke 21.000 kr på bensin. Det tilsvarer 1.750 kroner i måneden.

Hvor mye drivstoff per mil? – Related Questions

Hvor mye diesel bruker en bil på mila?

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde for bensinbiler i 2019 var 8776 kilometer, og for dieselbiler 14.862 kilometer. Om vi forutsetter at bensinbilene brukte 0,7 liter per mil, og dieselbilene 0,5 liter per mil, gikk det med henholdsvis 634,6 millioner liter bensin, og 962,4 millioner liter diesel.

Hvor mye diesel per mil?

En gjennomsnittlig dieselbil bruker 0,6 liter per mil. Med dagens dieselpris på cirka 17 kroner literen, vil en kjøretur på 100 kilometer koste 102 kroner.

Hvor mye bensin bruker bilen?

Småbiler m/høyest testforbruk:
MerkeModellOppgitt forbruk
VWPolo Cross 1,2 TSI 105 hk0,55
CitroënDS3 1,6 T 156 hk0,67
MitsubishiColt 1,3 95 hk0,50
ToyotaYaris 1,3 Multidrive S aut 99 hk0,53

Hvor mye bruker en el bil?

Kjører du 10.000 km i året vil elbilens strømforbruk være på rundt 2000 kWh. Hvis man regner at strømprisen er 1 krone per kWh inkludert nettleie, vil det koste 2000 kroner årlig å lade elbilen hjemme. Dersom man er heldig og kan lade på jobb, kan dette redusere strømkostnaden enda mer.

Hvor mye drivstoff kan man ha i bil?

Som privatperson kan du frakte inntil 240 liter drivstoff per bil av gangen. Det er bare lov å bruke kanner og beholdere av god kvalitet, som for eksempel en jerrykanne. Den enkelte beholderen skal ikke romme mer enn 60 liter.

Hvor mye bruker man på bil i året?

Går man opp et hakk i pris og ser på kostnadene for nye biler til 636 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, er kostnadene fortsatt lavest for elbil, med drøyt 109 000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med mellom henholdsvis ca. 124 000, 130 000 og 133 000 kroner årlig.

Hvor mye koster det å kjøre 1 km med bil?

Bil: kr 4,03 per km. Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km. Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per km.

Hvor mye koster det pr mil med bil?

Med 14.000 kilometer i kjørelengde per år, gir dette en gjennomsnittlig kilometerpris på 7,68 kroner. Per dag blir dette 295 kroner.

Eksempler på totale kostnader ved bilhold.

Forutsetninger:Liten bilMellomklasse
Drivstoff-forbruk per mil0,700,70
Faste kostnader per år:
Verdifall26 66753 333

Hvor mye koster det å kjøre en mil?

30 til 210 kroner per kjørte mil

Basert på 96 forskjellige regneeksempler, kommer de frem til at det billigste eksempelet innebærer at det det å kjøre én mil koster over 30 kroner i totale kostnader. For å komme så langt ned, må du ha en billig elbil som blir kjørt mye.

Hvor mye en en mil?

Mil (av latin milliarium, milepæl) er en enhet for måling av lengde. På norsk tilsvarer nå 10 kilometer én mil. 1 mil = 1 myriameter = 10 kilometer (km) = 10 000 meter. 100 mil = 1 megameter (Mm).

Hva lønner seg elbil eller bensin?

Mye å spare på elbil

Beregningene, med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 450 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, utgjør 87 932 kroner årlig, hele 17 855 kroner lavere enn for en bensinbil.

Hvor mye km i en mil?

Mil er en norsk og svensk lengdeenhet som, etter innføringen av metersystemet, for begge land er fastsatt til 10 kilometer (km).

Hvor langt er 3 mil i km?

Miles til Kilometer tabell
MilesKilometer
1 mi1.61 km
2 mi3.22 km
3 mi4.83 km
4 mi6.44 km

Hvor mye km er 10 mil?

Det vil videre si at 1 mil = 10 km = 10 000 meter. Mil brukes her i Norge, mens amerikansk mile er noe annet med sine 1,609344 km (1609 meter), mens en nautisk mil er 1,852 km (1852 meter). Mil har ingen egen enhet, så når man skal regne med enheter er det med normalt å skrive mil som 10 km.

Leave a Comment