Hvor mange måneder kan man være i utlandet?

Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Hvis du er medfølgende familiemedlem til for eksempel en arbeidstaker i utlandet og skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Hva regnes som opphold i utlandet?

Som midlertidig opphold regnes utenlandsopphold som varer i inntil ett år, eller der hensikten er at oppholdet skal vare i inntil ett år. Dette kan være turistopphold, behandlingsreiser og lengre opphold som en pensjonist har i utlandet.

Kan man ta med seg uføretrygd til utlandet?

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet. Flytting til utlandet kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV i uføretrygd.

Hvor mange måneder kan man være i utlandet? – Related Questions

Kan NAV finne ut om du er i utlandet?

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser, og se om bankkortet brukes på en strandpromenade i varmere i strøk.

Kan man flytte til Spania med uføretrygd?

VARMERE STRØK: Du kan flytte til Spania eller Thailand hvis du får utbetalt uføretrygd eller alderspensjon fra NAV. Men det er viktig at du sjekker med NAV lokalt eller NAV Internasjonalt om du kan ta med deg ytelsen utenlands før du reiser.

Kan man flytte til USA med uføretrygd?

Flytter du til utlandet, kan det ha betydning for hvor mye du får utbetalt fra NAV. Hvis du flytter til et annet EØS-land eller et land Norge har trygdeavtale med, får du som hovedregel med deg uføretrygden. Hvis du har rettigheter som ung ufør, kan uføretrygden din bli redusert hvis du flytter til utlandet.

Kan man miste uføretrygd?

Tjener du over inntektsgrensen, vil du beholde inntekten, men utbetalingen av uføretrygden blir noe redusert. Samlet sett vil du sitte igjen med mer, fordi bare deler av inntekt over inntektsgrensen fører til redusert utbetaling av uføretrygd.

Hva er minimum uføretrygd i Norge?

Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 211.073 kroner (2,28 G). Hvis du er enslig, er minste uføretrygd (229.588 kroner (2,48 G).

Hva skjer med pensjon når man flytter til utlandet?

Pensjonister som flytter til utlandet, beholder i utgangspunktet retten til norsk alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen kan eksporteres helt fritt hvis du flytter til et EU/EØS-land eller et annet land Norge har inngått trygdeavtale med.

Hvor lenge kan en bo i Spania?

Som EU/EØS medlem kan du oppholde deg i Spania i inntil 3 måneder som turist. Skal du være her i mer enn 182 dager må du søke om residencia. Det vil si permanent oppholdstillatelse. Etter nye bestemmelser gjelder dette nå kun dersom du ikke er registrert i Seguridad Social.

Hva er minstepensjon i Norge 2022?

Minste pensjonsnivå og garantipensjon øker med 3,53 prosent fra 1. mai 2022. Minstepensjon for enslig pensjonist (særskilt sats) blir 232 816 kroner fra 1. mai 2022.

Kan man bo i Spania som pensjonist?

Dine rettigheter. Hvis du som pensjonist har flyttet til et EU/EØS-land eller Sveits, vil du normalt ha rett til helsetjenester i bostedslandet ditt. ​Skal du være i utlandet i minst tolv måneder, anses du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler.

Hvor lenge kan man bo i Spania uten å melde flytting?

Undersøk kriteriene for å flytte til Spania. Har du planer om å bo i mer enn 6 måneder i Spania, må du melde ifra til skatteetaten. Dette må du melde fra om før du flytter fra Norge, og ikke etter at det har gått 6 måneder.

Hvor mye skatt må jeg betale i Spania?

I Spania må man betale skatt til staten og skatt til regionen man bor i. Den regionale skatten har foreløpig ikke økt, men den statlige inntektsskatten kommer til å øke fra mellom 0,75 prosent til syv prosent. For lønninger opp til 17.702 euro per år vil man få en skatteøkning på 0,75 prosent.

Er det billigere å bo i Spania enn i Norge?

Generelt er det mye billigere å bo og leve i Spania når en sammenligner med lønnsnivået, som da er en god del høyere i Norge. Levekostnadene i Spania er 46, 51 prosent lavere enn i Norge, og da er utgiftene til bolig ikke tatt med. I gjennomsnitt er boligleien 38, 65 prosent lavere i Spania sammenlignet med i Norge.

Når blir man pensjonist i Spania?

Spansk pensjonsalder er i gjennomsnitt reelt 61,7 år, selv om den generelle og offisielle pensjonsalderen er 65 år.

Hvor mye koster det å ha leilighet i Spania?

Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på hva det vil koste deg å eie bolig, siden mange faktorer spiller inn. Dersom vi regner med kostnader for skatt, forsikring, fellesutgifter, strøm, vann, TV og internett, så vil det koster det rundt €2500 EUR å eie bolig i Spania, for en leilighet med vanlig forbruk.

Kan jeg flytte til Spania?

Bo og arbeide i Spania

EU har bestemt at retten til fri ferdsel og opphold skal forenkles for EU-statsborgere i et annet EU-land. Det samme gjelder statsborgere fra EØS-land og Sveits. Ovennevnte personer trenger ikke lenger å ha et oppholdsdokument, men må registrere seg hos spanske myndigheter.

Hvor lenge må man bo i Spania for å få statsborgerskap?

Hvis du skal bo i Spania lenger enn 6 måneder

du søke om permanent oppholdstillatelse (Residencia). Dette kan du gjøre hos Nasjonalpolitiet i ditt område. Denne tillatelsen varer mellom 5 – og 10 år. Dersom du ikke har residencia, det oppnevnes en skatterespresentant for deg.

Leave a Comment