Hvor jobber en sosialantropolog?

Sosialantropologer jobber innenfor en rekke fagfelt. De kan jobbe på museer, i undervisning, med forskning, i organisasjoner, i offentlige etater eller som konsulenter for bedrifter.

Hva er forskjellen mellom sosiologi og sosialantropologi?

Likhetstrekk mellom sosialantropologi og sosiologi er at mange av de temaene vi studerer, er like. Begge fagene fokuserer på studiet av menneskelig samhandling og sosial organisasjon. Det som er ulikt, er at i sosialantropologien har teoriene blitt anvendt på samfunn som skiller seg ut fra de vestlige.

Hvor mye tjener en sosiolog?

På desidert bunnivå ligger sosiologer og sosialantropologer, med en månedslønn som med snau margin passerer 30.000 kroner.

Hvor jobber en sosialantropolog? – Related Questions

Er det vanskelig å studere sosiologi?

Studiet er veldig, veldig sosialt. Sosiologi kan være krevende, fordi det er mye teori å ha kjennskap til og det er sjeldent et enkelt og greit svar på spørsmålene vi jobber med. Sosiologi er krevende fordi vi mennesker er komplekse skapninger! Men vi jobber jo med mennesker, og da blir det jo alltid sosialt!

Er det verdt å ta master?

Du kan få høyere lønn

De kan også forvente høyere lønn. Tall fra SSB (2018) viser at gjennomsnittslønnen til kandidater med mastergrad og doktorgrad er 25% høyere enn for kandidater med bachelorgrad. Det er også mange jobber som kun er tilgjengelig for jobbsøkere med mastergrad.

Hvor mye tjener man som sosionom?

En sosionom kan tjene mellom ca. 440 000 kr og 500 000 kr i året, avhengig av hvilken sektor man velger å jobbe i. Barnevernspedagoger tjener mellom ca. 470 000 og 525 000 kr i året, avhengig av bakgrunn og sektor.

Hva tjener en sosionom med master?

En ansatt med bachelorgrad og 16 års ansiennitet har i tariffavtalen krav på 523.100 kroner. En masterstilling er lønnet med 646.100 kroner.

Hvilke jobber er best betalt?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva kan man bli etter å ha studert sosiologi?

Du finner sosiologer i både privat og offentlig sektor. Eksempler på stillinger er forsker, veileder, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, rådgiver, politisk rådgiver, HR -rådgiver og prosjektkoordinator.

Hva gjør en antropolog?

Sosialantropologi handler om det kulturelle mangfoldet i verden. Forskningsmetoden er feltarbeid, der man bor blant folk over lang tid for å få en dypere forståelse av de sosiale prosessene som binder oss sammen. På dette studiet får du konkret, forskningsbasert kunnskap om mennesker, kultur og samfunn verden over.

Hva kan man jobbe som sosionom?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Hva kan man ta master i etter sosiologi?

Sosiologi gir deg varierte jobbmuligheter.

Hos UiO kan du søke følgende mastergrader:

 • Sosiologi.
 • Organisajon, ledelse og arbeid.
 • Rettssosiologi.
 • Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK)
 • ESST – Society, Science and Technology in Europe.
 • Development, environment and cultural change.
 • Health Economic, Policy and Management.

Hva kan man gjøre med en bachelor i sosialantropologi?

Som sosialantropolog kan du studere kulturelle ytringer som ideer, etikk, ideologi, religion eller symbolsystemer. Sosialantropologer er som regel ikke ansatt som sosialantropologer, men kan ha stillingstitler som konsulent, rådgiver eller forsker på for eksempel universitet, i organisasjoner eller offentlige etater.

Hva kan man bli ved å studere kriminologi?

Mange kriminologer arbeider i sosialsektoren, kriminalomsorgen og offentlig forvaltning. Kriminologer kan jobbe for eksempel i Politiet, fengselsvesenet, ideelle organisasjoner eller krisesentre.

Hva lærer man i sosiologi?

Sosiologi betyr vitenskap om samfunnet og menneskers sosiale liv. Som sosiolog jobber du med samfunnsrelaterte oppgaver. I studiet lærer du å forstå individet i det store samfunnet, og du prøver å forstå hvorfor individet og grupper av mennesker handler slik de gjør.

Er sosiologi og sosialantropologi vanskelig?

Faget er engasjerende, ikke veldig vanskelig, men det krever selvsagt innsats. Faget bygger i stor grad videre på det du har lært i samfunnskunnskap på Vg1. Liker du å diskutere og drøfte relasjoner og samfunnsutfordringer? Dette er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever.

Er sosiologi eksamen muntlig?

Eksamen i Sosiologi og sosialantropologi er muntlig for privatister.

Hvorfor velge sosiologi?

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn.

Hva er sosialantropologi definisjon?

Sosialantropologi er den grenen av antropologi som omfatter det sammenlignende studiet av sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og andre kulturelle ytringer som ideer, etikk, ideologi, religion, symbolsystemer og så videre.

Leave a Comment