Hvor finner jeg opplysninger om min pensjon?

Her kan du beregne, søke om og endre pensjonen din, lese brev, se utbetalinger og få oversikt over pensjonsopptjening. Regelverket for alderspensjon og AFP i offentlig og privat sektor finner du på siden om pensjon.

Hvor finner jeg min pensjon fra tidligere arbeidsgiver?

Du kan logge deg inn med BankID på Norsk Pensjon . Her finner du en oversikt over alle dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Her vil du også kunne se hvilken pensjonsavtale arbeidsgiveren din har og hvilke kostnader som betales på din pensjon.

Hvem kan jeg snakke med om pensjon?

Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe oss i Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34, om det er noe du ikke finner på nav.no eller i Din pensjon. Du får også hjelp til pensjonskalkulatoren om du trenger det.

Hvor finner jeg opplysninger om min pensjon? – Related Questions

Hvor mye er minstepensjon i 2022?

Minste pensjonsnivå og garantipensjon øker med 3,53 prosent fra 1. mai 2022. Minstepensjon for enslig pensjonist (særskilt sats) blir 232 816 kroner fra 1. mai 2022.

Kommer pensjonen automatisk?

Hvis du trodde at alderspensjon blir utbetalt automatisk etter fylte 67 år, er du ikke alene om det, her er det mange som tar feil. For alderspensjonen kommer altså ikke automatisk. -Du må selv søke om uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Kan alle gå av med pensjon ved fylte 62 år?

Du kan ta ut pensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år. For å ta ut før må du ha tilstrekkelig opptjening. Det har de fleste dersom du ikke har stått lenge utenfor arbeidslivet, eller jobbet mye deltid. Du velger også hvor mye av folketrygden du ønsker å ta ut.

Hva får pensjonistene i 2022?

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning på 4,12 prosent. Regjeringen vil regulere grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening i samsvar med samlet lønnsvekst.

Når på året lønner det seg å gå av med pensjon?

De som allerede har tatt ut delvis AFP og er i ferd med å over til full AFP eller full alderspensjon, bør vurdere 31. juli som avgangstidspunkt. Hvis du allerede har tatt ut delvis avtalefestet pensjon (AFP) og er i ferd med å over til full AFP eller full alderspensjon, bør du satse på å av 31. juli.

Hvor mye må man tjene for å ikke bli minstepensjonist?

– Skal du bruke den nye fleksible tidligpensjonen fra 62 år, og være sikker på at du ikke blir minstepensjonist i løpet av de neste 21 årene, du ha hatt en gjennomsnittlig årsinntekt på minst 366 000 kroner i 40 år, sier Stein Stugu i stiftelsen.

Hva er gjennomsnittlig pensjon i Norge?

Alderspensjonister fikk utbetalt 258700 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2021 (før skatt). ** Det er 10400 kroner mer enn i 2020.

Hvor mye skatt er det på pensjon?

Alderspensjon, AFP og øvrige pensjonsytelser er skattepliktig inntekt. Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent. Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 prosent. Satsen på minstefradraget for pensjonsinntekt er 37 prosent.

Hvor mye betaler en minstepensjonist i skatt?

Trygdeavgiften på pensjonsinntekt er uendret på 5,1 prosent. Dersom du har en pensjon på 230.000 kroner eller mindre i 2022, skal du ikke betale skatt på inntekten i det hele tatt. Dette sikrer blant annet at enslige minstepensjonister ikke betaler skatt på selve pensjonen.

Når er alderspensjon skattefri?

Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Fradraget trappes ned for pensjon over 206 050 kroner og faller helt bort når pensjonen er 563 090 kroner eller mer.

Leave a Comment