Hvor finner jeg min medisinliste?

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

Hvilket apotek har min medisin?

På apotek1.no og vitusapotek.no kan man søke på et hvilket som helst legemiddel og få oversikt over apotekene som har den aktuelle medisinen. På boots.no kan man også finne ut hvilke apotek som har medisinen inne når man har hentet opp den aktuelle resepten.

Hvordan hente ut elektronisk resept?

Eresepten kan hentes ut på to måter:
  1. På apotek eller hos de fleste bandasjister. E-reseptordningen er landsdekkende, så du kan hente ut eresepten din hvor som helst i Norge.
  2. Du kan logge deg inn i «Kjøp reseptvarer»-området i nettapoteket til Apotek 1, hvor du kan bestille eresepter og andre apotekvarer.

Kan legen se om man har hentet resept?

Leger, tannleger, jordmødre og helsesykepleier får oversikt over alle reseptene dine gjennom Reseptformidleren. Her vil de også se resepter forskrevet av andre, og det er viktig at de har denne informasjonen for å kunne vurdere legemiddelbehandlingen din.

Hvor finner jeg min medisinliste? – Related Questions

Hvor lenge ligger en resept på apoteket?

Resepter er i utgangspunktet gyldig i 1 år, så lenge man har noe igjen på dem. Det eneste unntaket til denne regelen er resepter på p-piller og andre hormonelle prevensjonsmidler; disse er gyldige i 3 år.

Kan man få resept over telefon?

Du chatter med legen direkte i din datamaskin, nettbrett eller telefon. Her får du en medisinsk vurdering, råd om behandling og resept. Via chatten kan du også kompletter med å laste opp bilder.

Hva er 116 117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Kan dr dropin skrive ut resept?

Allmennlegene hos Dr. Dropin kan hjelpe deg med forskrivning av de fleste vanlige resepter, men de vil alltid gjøre en individuell vurdering basert på dine symptomer og andre faste medisiner du bruker.

Har leger lov til å skrive ut resepter til seg selv?

Dersom en lege ønsker å kjøpe reseptpliktige legemidler til eget bruk, så må det skje i form av en resept som legen rekvirerer til seg selv. Dette skal da registreres som en vanlig resept i apotekets datasystem.

Hvordan få andre til å hente resept?

Det eneste du trenger å ta med deg ved utlevering er gyldig legitimasjon. Dersom du skal hente ut medisiner for andre, må du også ta med deg fullmakt til å hente ut varer, fra den som eier reseptene. Du må også ta med deg kopi av legitimasjonen til vedkommende. E-resept er innført i hele Norge.

Hvordan fornye resepter på nett?

Hvordan fornye resept

Logg inn med BankID i app eller i nettleser. Velg reseptfornyelse og oppgi hvilket medikament du vil fornye. En lege behandler forespørselen din.

Hvem er fritatt fra å betale egenandel på blå resept?

Enkelte pasienter er fritatt fra å betale egenandel for legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept. Retten til egenandelsfritak er en personlig rettighet, og den omfatter ikke pasientens barn eller andre nære pårørende. Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel.

Kan 15 åring hente resept?

Apoteket søker fram resepten din fra Reseptformidleren. Husk å ta med legitimasjon. Foreldre kan hente ut medisiner for egne barn under 16 år. Barn mellom 12 og 16 år kan be om at legen merker resepten slik at foreldre ikke får vite om den.

Kan foreldre hente p piller?

Moren din kan hente ut ppillene dine for deg, det pleier å gå helt fint. Du kan eventuelt si til henne at apoteket kan ringe deg hvis de trenger det.

Leave a Comment