Hvor finder jeg ud af hvad min blodtype er?

På sundhed.dk kan du se din blodtype, hvis den ligger i et prøvesvar i dine sundhedsdata. Men er der ikke rekvireret en blodtype fra en klinik kan du ikke se den. Vil du gerne kende din blodtype, kan du gå på apoteket og købe et testsæt, der kan vise, om du er en A, en B, en AB eller måske en 0.

Hvad er den mest sjældne blodtype?

A, B, AB eller O

Blodtypen A Rhesus positiv er den mest almindelige blandt danskerne. 37 procent af os går rundt med den type blod. Skarpt efterfulgt dog af blodtypen O Rhesus positiv, som 35 procent af danskere har. Den mest sjældne blodtype herhjemme er AB Rhesus negativ, som kun 1 procent af os har i årerne.

Hvilken blodtype har mine forældre?

Arver man fx A fra den ene forælder og 0 fra den anden, får man blodtype A, men kan videregive både A og 0 til sine børn. Arver man A fra en og B fra en anden af sine forældre, får man blodtype AB. Der findes en del arvelige varianter af A (A1, A2, A3, Ax mfl.).

Hvorfor kan blodtype 0 give blod til alle?

Er man blodtype 0 betyder det, at man ikke har antigener, og har både antistofferne anti-A og anti-B. Det betyder, at man kan give blod til alle, men ikke selv modtage andet end 0 blod. Blodtype AB har begge antigener og derfor ingen antistoffer, og kan modtage blod fra alle, men kan kun give til andre med AB.

Hvor finder jeg ud af hvad min blodtype er? – Related Questions

Hvad må blodtype 0 spise?

Folk med blodtypen B bør spise flere mejeriprodukter, da de nedstammer fra nomadesamfund. Derimod bør folk med blodtypen 0 spise en kost rig på animalsk protein og kød, da denne blodtype skulle være den ældste og stamme fra jægere og samlere.

Kan 2 rhesus negative Få et rhesus positivt barn?

Hvis en Rhesus negativ kvinde bliver gravid og den kommende far er Rhesus positiv, så kan barnet, som kvinden venter være Rhesuspositiv efter sin far. Imens barnet ligger i maven, så har det sit eget separate kredsløb, men der kan dog ske en lille udveksling af blod imellem mor og barn.

Hvad sker der hvis man får en forkert blodtype?

Får man blandet de forkerte, kan modtagerens immunforsvar reagere ved at danne antistoffer mod de fremmede blodtyper, og dermed ødelægge donorblodet. Det kan være livstruende for modtageren af blodet. Normalt tester man derfor altid både donorer og modtagere af blod for at bestemme deres blodtype.

Kan man få børn hvis man har samme blodtype?

Hvilken blodtype fostret får er arveligt og afgøres af de biologiske forældres blodtyper. Men det er ikke bare så enkelt, at barnet arver dem uden videre – blodtyper er derimod komplekse, og det sker nu og da, at barnet ikke har samme blodtype som sine forældre.

Hvad vil det sige at være rhesus negativ?

Rhesus er en gruppe bestemte antigener (proteiner), som sidder fast på overfladen af de røde blodlegemer. De personer, som har rhesus-antigener på overfladen af de røde blodlegemer, kaldes rhesus positive, mens de, som ikke har dem, kaldes rhesus negative. Det er medfødt, om man er rhesus positiv eller negativ.

Er rhesus arveligt?

Rhesus blodtypen er arvelig. Hvorfor er det vigtigt for dig? Under graviditeten og fødslen kan noget af dit barns blod passere over i dig. Hvis du er rhesus negativ og dit barn er rhesus positivt, kan du danne såkaldte antistoffer mod dit barns blod.

Hvis mor og barn ikke har samme blodtype?

Der kan ske, hvis noget af barnets RhD positive blod og moderens RhD negative blod bliver blandet sammen under graviditeten eller ved fødslen. I det tilfælde vil morens immunsystem producere antistoffer mod barnet, og det kan give RhD positive børn blodmangel eller anden alvorlig sygdom.

Hvis begge forældre har blodtype 0?

Blodtyper er arvelige, og det er dine forældres gener, der afgør, hvilken blodtype, du får. Blodtype A og B er lige dominerende, mens blodtype 0 er den, der bliver domineret. Så hvis et barn skal have blodtype 0, kræver det, at begge forældre giver blodtypegenet 0 videre til deres barn.

Kan man se sin blodtype på borger dk?

Spørgsmål: Kan jeg se min blodtype på sundhed.dk? Svar: Blodtypen kan desværre ikke ses på sundhed.dk, i stedet kan du gå på apoteket og købe en blodtypebestemmelsestest.

Hvor kan man se sin journal fra lægen?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

  1. din diagnose.
  2. dit sygdomsforløb.
  3. resultater af dine undersøgelser og behandling.

Leave a Comment