Hvilken Mitsubishi varmepumpe er best?

Electric Kaiteki 6300 fra Mitsubishi er utnevnt til testvinner blant de billigere varmepumpene i markedet. Den produserer varme i boliger opp til ca. 140 kvm (6300W), og kjøling opp til ca. 35 kvm (3500W), noe den gjør energivennlig.

Hva koster Mitsubishi varmepumpe?

Luft-til-luft: Prisene på varmepumper fra Mitsubishi varierer til en viss grad avhengig av modell og type. Hvis du er på utkikk etter en luft-til-luft-varmepumpe, må du vanligvis ut med mellom 10.000 til 30.000 kroner.

Hvilken varmepumpe har høyest SCOP?

VZ Heatcharge har markedets høyeste SCOP på 6,20 og har så kraftig luftstrøm at den kan brukes til oppvarming av store hus selv ved virkelig lave ute temperaturer.

Hvilken Mitsubishi varmepumpe er best? – Related Questions

Hvilken varmepumpe bruker minst strøm?

Luft-til-luft varmepumper er et gunstig valg for deg som bruker minst 15 000 kWh per år. Luft-til-vann varmepumper passer best for deg med vannbårent system, samt et årlig strømforbruk på 25 000 kWh eller mer. Væske-til-vann varmepumper er et bra valg for deg som bruker 30 000 kWh eller mer per år.

Hvor kraftig varmepumpe trenger jeg?

Litt nyere eller bedre isolerte boliger trenger rundt 45W/kvm, mens dårligere isolerte eller eldre hus trenger kanskje 65-70 W/kvm varmeeffekt. Det vil si at en varmepumpe på 6,6 kW skal i teorien klare å varme opp en bolig på 120 kvm med normal takhøyde.

Hva forteller Varmefaktoren for en varmepumpe oss?

Varmefaktor er et mål på energieffektiviteten til en varmepumpe. Den angir forholdet mellom avgitt varmeeffekt og tilført effekt til varmepumpen. Som symbol på varmefaktor brukes COP (av engelsk Coefficient Of Performance).

Hva er varmepumpe SCOP?

SCOP – forholdet mellom tilført energi og avgitt varmeenergi

Teoretisk årsvarmefaktor (Seasonal Coefficient of Performance) finner du på varmepumpens energimerke. SCOP er beregnet ut fra fabrikkdata. Den angir hvor mye mer varme en varmepumpe i beste fall kan levere, sammenlignet med hva den bruker i strøm.

Hva er SEER varmepumpe?

SEER står for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Dette er varmepumpens totale energieffektivitetsfaktor for hele driftssesongen. Alle varmepumper og luftkondisjoneringsenheter klassifiseres med denne faktoren og gir en pekepinn på forholdet mellom pumpens angitte kjølekapasitet, og tilført effekt i kjølesesongen.

Hva er COP varmepumpe?

Effektfaktor eller COP beskriver ytelsen til varmepumper der og da. Effektfaktor beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen enn hva den bruker av strøm. Dette kalles også COP-faktor (coefficient of performance) eller varmefaktor.

Hva er forskjellen på scop og COP?

SCOP (Seasonal COP)

SCOP verdien angir forholdet mellom tilført og avgitt energi. SCOP gir et bedre bilde av varmepumpens effektivitet enn COP, fordi den tar hensyn til temperatursvingninger i varme og kalde perioder gjennom et helt år. Vær oppmerksom på at det er forskjellige SCOP verdier for hver varmepumpe.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

En vanlig luft-til-luft-varmepumpe (nordisk modell med nominell effekt 3,5 kW) bruker gjerne mellom 200 og 1200 W, i snitt kanskje 400 W. Hvor mye energi dette blir i løpet av året, avhenger blant annet av været og hvordan varmepumpen brukes.

Når virker varmepumpe best?

Varmepumper som henter energi fra uteluften, fungerer bra når det blir kaldt ute. Men på de kaldeste dagene kan du få behov for ekstra varme. Når varmepumpen ikke klarer å avgi nok varme inne og det blir for kjølig, kan du sette på noen panelovner eller fyre i peisen i tillegg.

Skal varmepumpe stå på auto eller HEAT?

Ikke sett varmepumpa på auto

Da er det viktig at du gjør den klar for det. – Du har flere modus på varmepumpa og nå er det tid for å stille den inn på oppvarming. Det finnes en autofunksjon, men vi råder folk til å stille den aktivt inn på enten kjøling eller oppvarming, sier Einar Gulbrandsen.

Skal varmepumpen stå på hele tiden?

Varmepumper fungerer best når de står på hele tiden og kan opprettholde en jevn temperatur i boligen. I tillegg til at dette gjør det lettere for pumpa å opprettholde et behagelig inneklima, krever pumpa mindre energi når den får jobbe jevnt og trutt.

Hvilken temperatur bør varmepumpen stå på?

Sett varmepumpen til ønsket temperatur og ikke høyere

Vil du ha 22 grader i boligen din, bør du stille den inn på 22 grader og ikke høyere fordi den skal bli fortere varm. Det blir den nemlig ikke. Varmepumpen har en termostat, så det beste er å sette den på temperaturen du ønsker.

Kan man slå av varmepumpa om vinteren?

Ikke slå av varmepumpa

For deg som har luft/luft varmepumpe, så kan det være gunstig å stille varmepumpa på 16 grader når det er temperaturer under – 15 grader ute. Når det blir så kaldt sliter det hardt på varmepumpa og det er ikke gunstig for varmepumpas levetid.

Skal varmepumpe stå høyt eller lavt?

– Det vanligste er veggmonterte varmepumper. Denne typen skal plasseres høyt på veggen. Dersom veggmodellen blir stående for lavt og du har tregulv, kan gulvet tørkes ut. Det bør ikke være mindre enn 1 meter og 80 centimeter takhøyde dersom du ønsker en veggmodell.

Hva skal varmepumpen stå på om vinteren?

Pumpen bør alltid stå på oppvarming om vinteren. – Hvis den står på auto-modus med 22 grader som temperatur, og du begynner å fyre i peisen, så vil varmepumpen skru på kjølefunksjonen og jobbe for å få temperaturen ned til 22 grader.

Leave a Comment