Hvilke yrker inngår i samferdsel?

Yrker og kompetanser
 • Yrker som bygger på Vg1 service og samferdsel.
 • IKT-servicemedarbeider.
 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider.
 • Logistikkoperatør.
 • Reiselivsmedarbeider.
 • Resepsjonist.
 • Salgsmedarbeider.
 • Vekter.

Hva kan man jobbe med innen reiseliv?

Som reiselivsmedarbeider (reiselivskonsulent) kan du blant annet jobbe i hotell- og overnattingsbedrifter, reisebyråer, hos turoperatører, transportselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistinformasjon.

Hvorfor velge salg og service?

Ved å velge Salg, service og reiseliv får du en utdannelse som arbeidsmarkedet har bruk for, og hvor det er gode muligheter for å få læreplass. Etter læretiden har du mulighet for arbeid innen mange spennende og fremtidsrettede yrker.

Hvilke yrker inngår i samferdsel? – Related Questions

Hva er 4s?

Salg, service og reiseliv med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå. Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Hvor mange år er salg og service?

Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt 3-5 år. Du kan ta fag-/svennebrev eller oppnå yrkeskompetanse.

Hva kan du bli når du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Hvordan ta fagbrev i salg og service?

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven.

Hva kan jeg bli hvis jeg går bygg og anlegg?

Du kan bli
 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør.
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører.
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger.
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager.
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider. Se alle yrker og kompetanser.

Hvor mye tjener en hjelpearbeider?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mye tjener du på bygg og anlegg?

En bygningsingeniør tjener i snitt 706 200 kroner per år i privat sektor. Her kan det lønne seg å ta to ekstra år på skolen, da blir årslønnen fort 812 640 kroner per år for en sivilingeniør innen bygg og anlegg.

Hva er tømrer?

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjoner.

Hvorfor velge bygg og anlegg?

Hvorfor velge bygg– og anleggsteknikk? Bygg– og anleggsteknikk passer godt for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne jobbe selvstendig, men samtidig være god til å samarbeide med andre. Du må være nøyaktig i det du gjør, og like å jobbe utendørs.

Hva er forskjellen på bygg og anlegg?

Bygg og anlegg er en fellesbetegnelse for all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger samt bygging og reparasjon av anlegg. Omfatter også bygging av boreplattformer i betong og montering og oppføring av prefabrikkerte bygninger og andre konstruksjoner.

Hvor stor er byggebransjen?

I dag er det nesten 57 000 bedrifter innen bygg– og anleggsvirksomhet og tilsammen har disse bedriftene nesten 260 560 ansatte. Dette gjør byggenæringen til den nest største næringen i Norge etter olje og gass og den største distriktsnæringen.

Hva er byggfag?

Vg1 bygg– og anleggsteknikk handler om å utvikle grunnleggende kompetanse innenfor bygg og vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, vann- og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur.

Hvor mye tjener en bygger?

Vi har hentet ut tall fra 869 norske byggeselskaper. I fjor tjente en ansatt i bygge– og anleggsbransjen i gjennomsnitt 508.100 kroner i året, viser tall fra SSB. Ledere i bransjen tjente i gjennomsnitt 696.120 kroner.

Hvor mye tjener en tømrer i timen?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hva er et svennebrev?

Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve . Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev . Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev . Fagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag.

Kan man bli frisør uten utdanning?

Det er ikke obligatorisk å ta kurs eller fagbrev for å jobbe som frisør. Du kan derfor søke jobber som frisør hos andre eller startet din egen bedrift.

Leave a Comment