Hva trenger du R-matte til?

Rmatte ( R1 + R2 )

Rmatte er realfaglig matematikk som tar for seg geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og differensialligninger. Kunne du tenke deg å ta realfaglige eller teknologiske studier? Da må du ha Rmatte.

Hva innebærer R1 matte?

Matematikk R1 er et teoretisk matematikkfag som gir deg det matematiske grunnlaget du trenger i fysikk og kjemi. Kompetansemålene dekker blant annet logaritmer, derivasjon, geometri, vektorer og funksjoner. Matematikk R1 er et programfag fra studiespesialiserende og gir deg 0,5 realfagspoeng.

Er S1 et realfag?

Matematikk S1 og S2

Kan tas som fordypningsfag på både realfag og SSØ. Matematikk S1 har 5 uketimer (140 klokketimer over ett skoleår) og fagstoffet bygger på 1P. Men de fleste som velger har 1T fra før og får derfor en god del repetisjon i S1.

Hva trenger du R-matte til? – Related Questions

Hva er vanskeligst av R og S matte?

Det er også litt subjektiv, men Rmatte er gjerne sett på som litt vanskeligere. Rmatte retter seg mot realfag, mens Smatte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

Hvilken matte på vgs er enklest?

Det korte svaret er at T-matte er mest krevende, og gir flest muligheter når du skal studere. Velger du T-matte, har du alle valgmuligheter åpne. Det skal likevel nevnes at dette faget er en god del vanskeligere enn matten i tiendeklasse. P-matte bygger videre på det du lærte i tiende.

Er fysikk vanskelig?

Fysikk er et utrolig spennende fag som handler om alt rundt oss. Til tross for spennende innhold kan det virke som et tungt og uoverkommelig fag. I fysikk 1 blir man introdusert til mange nye tema der man må bruke nye tenkemåter. I tillegg må man vite hvordan man skal anvende matematikk for å løse problemene man møter.

Er det mulig å gå fra P-matte til R matte?

Det kan være en fordel å ta forkurs til matematikk R1 for å ha god nok kunnskap og forståelse for å mestre R1matten. Du kan også fra matematikk 1P til matematikk S1. Når du har tatt en av disse kombinasjonene, da har du dekket matematikk-kravet 224 årstimer for å få generell studiekompetanse (GENS).

Er R1 et programfag?

R1 og R2 er et programfag (fordypningsfag) i vg2 og vg3. Du vil kanskje ha R1 og R2 i tillegg til fysikk 1 og 2. Da må du velge et programfag til i vg2 og vg3.

Hva er forskjellen på P og T matte?

Pmatte er praktisk rettet. Her legges det vekt på regneteknikker og praktiske emner som prosent, indekser, økonomi, areal og volumberegninger. Denne matematikken er noe enklere enn Tmatte, og passer for dem som ikke vil gå så dypt ned i matematikken og som ikke ønsker å ta realfag senere.

Kan man gå fra 1T til 2P?

Det skal ikke være mulig å ha 2P og 1T på samme vitnemål. Du bør forhøre deg med ditt lokale videregående skole.

Har man matte på Vg3?

Matematikk er valgfritt. Hvis du hadde S1 eller R1 på Vg2, kan du bygge videre på disse på Vg3. Da bygger du videre med enten S2 eller R2. Med kombinasjonen S1 og S2 kvalifiserer du til enkelte realfaglige studier.

Hvor mye riktig for å stå på eksamen matte?

Et eksempel på VG1 mattetentamen hadde en makspoengsum på 61. 61 / 16 * 3 er 11.4, som betyr at man må få minst 12 poeng for å bestå (eller 11.5 hvis læreren gir slike poengsummer).

Er b en god karakter?

B: Meget god

Generell beskrivelse: “Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet”. Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter B: Svarer på problemstillingen.

Hvordan få 6 er på matteeksamen?

For å karakter 6 på matteeksamen så må du nok ha tett oppunder 100% rett på eksamen. Kan hende du får 6 om du har 98% rett. Man får kun hel karakter på eksamen slik som karakter 5 eller 6 f. esk.

Er karakteren E stryk?

Karakterskalaen er A, B, C, D, E, F. I skalaen er de 5 første bokstavene karakterer for bestått. “A” er beste karakter for bestått og “E” er dårligste karakter for bestått. “F” er stryk og betyr at faget ikke er bestått.

Er en 5 bra?

Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget.

Er 1 til 2 stryk?

Karakteren 1 er stryk, med karakteren 2 har du bestått i faget. Det er flere vurderinger som gir grunnlag for en karakter. Faglæreren vurderer også hvordan du gjør det i timene på skolen.

Er 3+ bra?

Karakteren 3 er det samme som nokså god, og karakteren 4 er det samme som god. Når du får en + bak, vil det si at karakteren er sterk. Med andre ord er du på vei fra nokså god til god, og det er jo bra!

Er 5 6 bedre enn 5+?

Motsatt, ved 5/6, kan det være litt mer om å gjøre før 6eren er der – det vil si at karakteren er mer som 5+, og at eleven får denne karakteren som en oppmuntring til å gjøre en ekstra innsats ved neste oppgave.

Leave a Comment