Hva skjer på intervju nr 2?

Den første runde med intervjuer er ofte det vi kaller screening eller siling. De aktuelle kandidatene velges ut, og gjennom første runde bekrefter du inntrykket du har gitt i CV og søknad. Andregangsintervjuet er gjerne et dybdeintervju, og her møter du kanskje også litt andre personer enn de du møtte første gang.

Hva blir man spurt om på andregangsintervju?

I andregangsintervjuet kjenner intervjueren deg bedre. Nå vil de finne ut av hvordan styrkene og svakhetene dine påvirker hvordan du mestrer jobben. Som en del av forberedelsene bør du oppsummere førstegangsintervjuet for deg selv.

Hvordan vet jeg at intervju gikk bra?

Det finnes en rekke ulike tegn som tyder på at intervjuet gikk bra. Du bør blant annet se på arbeidsgiveren (eller intervjueren) sitt kroppsspråk. Hvis vedkommende smiler og virker positiv, er dette alltid et godt tegn. Et annet positivt tegn, er at intervjuet varer lengre enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hva skjer på intervju nr 2? – Related Questions

Hvorfor vil vi ansette deg?

Det som egentlig blir spurt om er «hvorfor bør vi ansette deg?». Fortell om utdannelsen din og hva du tar med deg fra studiene som vil være bra i denne stillingen. Belys tidligere arbeidserfaringer og snakk om hvorfor disse har gjort deg ekstra godt rustet for denne jobben osv.

Kan du fortelle litt om deg selv eksempel?

Fortell om deg selv
 • Hvem du er.
 • Sivilstand.
 • Barn.
 • Hvor kommer du fra, hvor bor du.
 • Hva bruker du fritiden til.
 • Utdannelse i kronologisk rekkefølge – og hvorfor tok du denne utdannelsen.
 • Arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge – og hvorfor du har tatt de valgene du har tatt – hvorfor skiftet du eventuelt jobber.

Hva er dine negative sider intervju?

Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Er det lov å ha med notater på jobbintervju?

Ta med deg utlysningsteksten, CV, søknad og egne notater i intervjuet. Send gjerne en e-post dagen etter og takk for intervjuet. Spør avslutningsvis om når og hvordan du kan forvente å få tilbakemelding.

Når de ber om referanser?

Mot slutten av jobbintervjuet vil ofte arbeidsgiveren be om referansepersoner som han eller hun kan kontakte. Du kan da sjekke med arbeidsgiveren om hvilke referanser som ønskes. Det kan også være lurt å finne ut når referansene vil bli kontaktet og hvem som kontakter dem.

Hvordan overbevise på intervju?

Jobbintervju spørsmål og tips
 1. Smil. En av de første – og mest åpenbare – tingene du bør gjøre når du dukker opp til intervjuet, er å smile og gi fra deg positive vibrasjoner.
 2. Gi et fast håndtrykk.
 3. Vis interesse.
 4. Ikke les høyt fra CV-en din.
 5. Still gode spørsmål.
 6. Gjør en god entré
 7. Small talk.
 8. Kleskode.

Hva svarer man på Fortell om deg selv?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Hva er dine sterke sider?

Kutt ut stikkordsformen med klisjeer som hardtarbeidende, seriøs, målbevisst, punktlig, ambisiøs, lojal og effektiv. Snakk heller oppriktig og utfyllende over noen få, men viktige, sterke sider som er relevant på stillingen du søker på. Tenk strategisk ut fra hvilke ferdigheter som gjør deg kvalifisert for jobben.

Hva er mine svakheter?

1 – Finn en mangel som kan knyttes til jobben du skal gjøre, og forklar hva du har gjort for å forbedre deg. 2 – Omformuler spørsmålet til områder du mener du kan utvikle deg på. 3 – Når du nevner en svakhet, er det viktig å gi eksempler på situasjoner på arbeidsplassen der du har møtt problemer på grunn av dette.

Hva er dine største styrker?

Velg noen av dine mest vesentlige styrker som kreves for rollen og gi eksempler på prestasjoner. Styrker kan inkludere evnen til å lære fort, arbeide under press, gjøre flere ting på en gang, samarbeide med andre eller jobbe selvstendig.

Hva kan være en svakhet?

Hva er en svakhet? Ifølge styrkebasert ledelse kan en ”svakhet” defineres som ”en mangel på eller feil anvendelse av et talent, ferdighet eller kunnskap som forårsaker problemer for deg eller andre”.

Hva kan du bidra med i denne jobben?

Hva kan du bidra med i denne jobben? Vær igjen så konkret som mulig når du svarer. Tenk på hvilke egenskaper du har som kan passe i jobben, og gi eksempler på erfaringer du har som kan komme til nytte.

Hva er det som motiverer deg?

Rådet snakker om tre grunnleggende motivasjonsfaktorer:
 • Ytre motivasjon – penger, status, ting.
 • Indre motivasjon (individnivå) – å gjøre noe du synes er gøy, givende, noe som gir deg mestring.
 • Indre motivasjon (kollektivt nivå) – å gjøre noe som er viktig for andre, for samfunnet.

Hva skal man svare på hvorfor ønsker du å jobbe hos oss?

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper som gjør at du passer godt inn i denne jobben og i bedriften, råder Kelly.

Hva svarer man på spørsmål om lønn?

Det er lov å svare at du ser for deg en rettferdig lønn som står i stil med hva som tilbys for andre tilsvarende stillinger. Det er også lov å stille spørsmålet tilbake, for å kartlegge hva lønnsrammen er for stillingen du er på intervju for.

Hvor mye kan jeg kreve i lønn?

Det er ingen lovbestemt minstelønn i Norge, ei heller noen begrensninger på hvor mye du kan be om. Det er ingen fasit på hvor mye du kan kreve, men du bør gjøre vurderingen ut i fra hvor mye ansvar og hvilken stilling du har, og tenke over om jobben din har utviklet seg – eller du selv har utviklet deg.

Leave a Comment