Hva skjer om man stryker på eksamen UiS?

Viktig informasjon dersom du ikke har bestått:

Dersom du stryker på eksamen etter klage på ordinær eksamen har du mulighet til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp.

Når får man vitnemål UiS?

Alle studenter som har fullført en grad får automatisk generert et digitalt vitnemål. Du får en epost når det digitale vitnemålet er tilgjengelig i vitnemålsportalen/Studentweb. Vitnemålet blir tilgjengelig digitalt et par dager etter siste sensur er tilgjengelig i Studentweb.

Hvordan konte på eksamen?

Ved påmelding til konting, må du melde deg opp med samme enmekode som emnet du hadde. Når du melder deg opp til konting, blir du automatisk meldt opp til konting i hele menet.

Hva skjer om man stryker på eksamen UiS? – Related Questions

Hva skjer hvis man stryker på eksamen 3 ganger?

For å bestå faget må du derfor ta eksamen på nytt og oppnå et bedre resultat. Vanligvis har du tre forsøk på å bestå en eksamen (med noen unntak). Når du stryker bruker du ett forsøk. Hvis du stryker på en ordinær eksamen får du rett på en ny eksamen.

Hva er lov å ha med på eksamen?

Dette du huske på
 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen.
 • Du ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/hodetelefoner med ledning/annet).
 • Kiosk er tilgjengelig i eksamenslokalet.

Hvordan forberede seg til konteeksamen?

Trenger du noen gode eksamenstips?
 1. Få oversikt – hva kan du, og hva kan du ikke? Skum gjennom pensum.
 2. fokuser på det du ikke kan.
 3. Logg deg av alle sosiale medier.
 4. Lån forelesningsnotater av andre.
 5. Les tidligere eksamener for å få innblikk.
 6. Les kapittelsammendragene.
 7. Tenk at det er verdt det.
 8. Ring en venn.

Hvordan skrive bra på eksamen?

Dette må en akademisk tekst inneholde
 1. Innledningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten. Skriv om hvordan du tolker oppgaven, hva du vil skrive om og hvordan du har valgt å strukturere besvarelsen.
 2. I hoveddelen skal du svare på spørsmålene i oppgaven.
 3. Avslutningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten.

Hva skal til for å bestå eksamen?

Tips for å bestå eksamen
 1. Å gi opp er ikke et alternativ.
 2. En uke igjen og ikke lest bøkene?
 3. Løs gamle eksamensoppgaver.
 4. Gå på forelesninger.
 5. Skriv notater så husker du bedre.
 6. Å BARE studere er ikke sunt.
 7. Dagen før dagen.
 8. Den store eksamensdagen.

Hvor mange ord på en 6 timers eksamen?

Selve oppgaveformuleringen vil bli publisert på eksamensdagen. Svaret på denne eksamensdelen skal være på 800–1200 ord.

Skal man skrive navn på eksamen?

Kandidatnummer

Kandidatnummeret skal stå oppført ca én uke før innleveringsdagen. Du kan ikke skrive ditt eget navn eller navn på skole eller lignende på oppgaven som kan identifisere besvarelsen. Det er svært viktig at du bruker korrekt kandidatnummer.

Hvor mange sider er 4000 ord?

Lengde: 3500 til 4000 ord (8-11 sider), +/- 10%. Forside, litteraturliste og eventuell innholdsfortegnelse kommer i tillegg. Skrifttype Times New Roman.

Hvor mange sider er 1200 ord?

STUDENTENE):

Lengde: For oppgave 1 er maks antall ord 1200 (ca. 3 sider) og for oppgave 2 er det 2400 ord (ca. 6 sider). Forside, litteraturliste og eventuell innholdsfortegnelse kommer i tillegg og teller ikke med under antall ord.

Hvor mange ord er 10 minutter presentasjon?

Praktisk tips 2: Tell ordene i presentasjonen din, ta tiden og presenter foran et kamera. Del antall ord med antall minutter du bruker. Rundt 190 ord per minutt er bra. Husk, har du lagt inn kunstpauser eller andre virkemidler, vil dette påvirke ord per minutt.

Hvor lang er en langsvarsoppgave?

Og hvor mange ord anbefaler du/dere å skrive på langsvarsoppgaven? 250 ord er standard på kortsvar, men pluss/minus 5 prosent går bra. Langsvaret er gjerne tre til fire sider, altså med Times New Roman, skriftstørrelse 12, blir det ca 400 ord per side. 1200-1600 ord.

Hvor mange ord er 25 sider?

En variant gir at «en side er 250 ord på internasjonale kurs». Aalborg universitet bruker en omregningsfaktor på 360 ord. En normalside poesi er likevel satt til 30 verselinjer. Illustrasjoner tas ofte med i utregning av antall tegn på en normalside, og en illustrasjon kan etter vurdering av innhold og kompleksitet f.

Hvor lang tid tar det å skrive 1000 ord?

Et eksempel er skrivetesten på 10fastfingers.com. På denne nettsiden finner du enkle skrivetester for både nybegynnere og viderekommende. Skrivetesten går ut på at du skal skrive så mange ord du klarer på 60 sekunder. Grensen varierer med utgangspunkt i hvilket nivå du velger, henholdsvis 200 og 1000 ord.

Hvor mye er 7000 ord?

blir nok rundt 20 sider om man skriver med universitetsstandarden (times new roman, pt 12, 1,5 linjeavstand).

Hvor langt er et kapittel?

LENGDE PÅ KAPITLER

En scene i en bok er gjerne på rundt 1500 ord (4-5 sider), og det er vanlig å ha et par scener med i hvert kapittel, så mellom 2500 og 5000 ord kan fungere som lengde på et kapittel.

Hvor mange sider er 20 000 ord?

Oppgaven skal også trykkes tosidig. I størrelse skal masteroppgaven være på 20000 ord, +/- 10 prosent. Det vil si at oppgaven skal være mellom 18000 og 22000 ord. 18000 ord tilsvarer om lag 50 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2.

Leave a Comment